Nghị quyết

Email In PDF.

BAN CHẤP HÀNH HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NINH BÌNH

Ngày 03 tháng 7 năm 2014, Ban Chấp hành Hội họp phiên giữa năm, tập trung thảo luận, thống nhất đánh giá hoạt động công tác Văn học nghệ thuật 6 tháng đầu năm, bàn ph­ương h­ướng công tác văn học nghệ thuật 6 tháng cuối năm và triển khai một số công tác khác về Văn học nghệ thuật

Về đánh giá công tác văn học nghệ thuật 6 tháng đầu năm 2014: Th­ường trực Hội đã bám sát và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội. Các hoạt động của Hội tiếp tục đựơc đẩy mạnh như: Tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XII, tập trung sáng tác, tuyên truyền hướng về biển đảo quê hương, tuyền truyền kỷ niệm 60 năm giải phóng thành phố Ninh Bình và chào mừng thành phố trở thành đô thị loại 2... Tổ chức các đợt đi thực tế, các trại sáng tác cho các chuyên ngành đạt hiệu quả. Các bộ môn, chi hội không ngừng lao động, sáng tạo có nhiều tác phẩm đạt các giải thưởng của tỉnh và toàn quốc. Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình bám sát và tuyên tuyền kịp thời những sự kiện lớn của tỉnh, đất nước, tiếp tục đẩy mạnh công tác biên tập, in ấn, phát hành theo đúng tôn chỉ mục đích của Hội; cơ quan Văn phòng Hội bám sát Ch­ương trình, nhiệm vụ của Ban Chấp hành và Thư­ờng trực Hội, chủ động tham mưu, đề xuất và xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các Bộ môn, Chi hội có liên quan triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra.

Về phư­ơng h­ướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014

Động viên toàn thể hội viên đoàn kết, nâng cao năng lực sáng tạo và phẩm chất chính trị cá nhân, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phư­ơng, đơn vị, tập trung làm tốt một số công tác lớn sau đây:

Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, các hoạt động sáng tác, triển lãm, công bố tác phẩm. Tiếp tục tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm Văn học nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, sáng tác các tác phẩm về chủ quyền lãnh thổ và biển đảo quê hương.

Chỉ đạo các chuyên ngành của Hội bám sát thực tiễn, đi thực tế nhóm, cá nhân để sáng tác. Triển khai tổ chức tốt trại sáng tác văn học trẻ, tổ chức cho chuyên ngành Mỹ thuật đi thực tế sáng tác. Chuẩn bị các điều kiện để các hội viên bộ môn Mỹ thuật có tác phẩm tốt tham dự triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2014.

Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội Hội Văn học nghệ thuật lần thứ V nhiệm kỳ 2014 - 2019 vào đầu quý I  năm 2015.

Tiếp tục triển khai thực hiện kinh phí hỗ trợ sáng tạo VHNT của Trung ­ương theo các văn bản đã quy định.

Nâng cao chất lư­ợng Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình, thêm các chuyên trang, chuyên mục hấp dẫn bạn đọc. Phối hợp với Đài, Báo, đ­ưa Văn học nghệ thuật đến phục vụ công chúng và triển khai một số công tác khác về văn học nghệ thuật.

                    BCH HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NINH BÌNH

thiet ke ong nhua tai tphcm mua bán đàn guitar tai tphcm du an Can ho Scenic Valley phu my hung mua container văn phòng gia re thiet ke ong nhua tai tphcm mua bán đàn guitar tai tphcm du an Can ho Scenic Valley phu my hung mua container văn phòng gia re