Tạp chí văn nghệ địa phương với việc xây dựng hình tượng con người Việt Nam hôm nay

Email In PDF.

altKỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, vừa qua, tại Thanh Hoá đã diễn ra Hội thảo “Tạp chí Văn nghệ địa phương với việc xây dựng con người Việt Nam hôm nay”, của các tỉnh Bắc miền Trung và Nam đồng bằng Bắc bộ, gồm: Tạp chí Xứ Thanh (Thanh Hóa), Tạp chí Sông Hương (Huế), Tạp chí Cửa Việt (Quảng Trị), Tạp chí Nhật Lệ (Quảng Bình), Tạp chí Sông Lam (Nghệ An) và Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình (Ninh Bình).

Tại Hội thảo các diễn giả là tổng biên tập, phó tổng biên tập các tạp chí văn nghệ địa phương, đều nêu rõ và nhấn mạnh đến những vấn đề cấp thiết của tạp chí văn nghệ địa phương, đặc biệt là vấn đề Xây dựng hình tượng con người Việt Nam hôm nay trong các tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT). Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình trân trọng trích đăng ý kiến của các đồng chí Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập một số Tạp chí Văn nghệ địa phương xung quanh vấn đề nêu trên.

  “Tạp chí Văn nghệ địa phương với công cuộc xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” là tiêu đề bài tham luận của nhà văn Hoàng Trọng Cường, Tổng biên tập Tạp chí Xứ Thanh. Có 3 vấn đề được đặt ra: 1- Xã hội và con người việt Nam qua gần 30 năm đổi mới; 2- Trách nhiệm của Văn học nghệ thuật; 3- Hành trình của các tạp chí văn nghệ địa phương. Nhà văn Hoàng Trọng Cường nhấn mạnh:

            “… Trước hết phải khẳng định VHNT thời kỳ đổi mới thực sự có một sinh khí mới. Đời sống tư tưởng được “cởi trói”. Đề tài sáng tạo được mở ra, các khía cạnh của nội tâm con người được khai thác, tự do sáng tạo của các tác giả được phát huy. VHNT của đất nước bừng nở với muôn vàn giọng điệu. Có nhiều tác phẩm đã để lại được dấu ấn trong bạn đọc, trong cộng đồng, có sức lan toả, có đóng góp quan trọng trong phản ánh xã hội truyền thống lịch sử, xây dựng đạo đức, nhân cách con người. Ca ngợi cái đẹp, chống lại cái xấu, cái ác… VHNT đã có những khám phá cách tân có những trải nghiệm về hình thức thể hiện nhưng vẫn còn ở dạng bột phát, thiếu một hệ thống lý luận tiên tiến làm nền tảng định hướng. Mặt khác, thời mở cửa đã tác động mạnh mẽ vào đời sống VHNT gây ra nhiều điều đáng lo ngại ở chỗ, loạn về tác phẩm ra mắt công chúng, nhiều tác phẩm, nhiều hoạt động văn hoá phản cảm, non nớt về nghệ thuật, làm lệch chuẩn đạo đức, gây tác hại đến xã hội nhất là thế hệ trẻ. Văn hoá đọc mai một, báo và và tạp chí VHNT tụt giảm về ti-ra-ge…”

            Để xây dựng được hình ảnh con người Việt Nam hôm nay trên các tạp chí Văn nghệ địa phương, nhà văn Hoàng Trọng Cường, khẳng định : “… các cơ quan báo chí văn nghệ vẫn phải thường xuyên thực hiện việc nâng cao chất lượng để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng. Hành trình cùng giới VHNT của cả nước trong công cuộc xây dựng con người Việt Nam hôm nay đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; con người phát triển toàn diện Trí – Đức – Thể - Mỹ con người văn minh; phát triển cao cùng cộng đồng nhân loại; của báo chí văn nghệ là một hành trình khó khăn nhưng rất hệ trọng… bản thân cơ quan tạp chí văn nghệ phải nâng cao chất lượng đội ngũ BBT… phải nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Phải thực sự là người có tâm, có tầm, có tài. Phải mở rộng tầm nhìn tinh nhạy và cởi mở khi tiếp cận các sáng tác. Phải nghiên cứu sâu hơn những thành tựu của văn hoá dân tộc, sắc thái địa phương, đồng thời tiếp cận hệ thống lý luận mỹ học và VHNT mới mẻ tiên tiến…”

            Nhà phê bình Lê Minh Phong, tạp chí Sông Hương cho rằng “Là một tạp chí văn nghệ địa phương… ngoài việc hướng tới những trào lưu sáng tạo mới để thông hiểu hơn về con người hiện đại nói chung thì việc khắc hoạ một bản sắc văn hoá, một diện mạo riêng biệt của con người tại địa phương là một việc làm hết sức quan trọng, thậm chí có thể nói là hàng đầu…” Theo nhà văn Lê Minh Phong thì: “… Là những tạp chí VHNT, chúng ta không thể nhìn vào những vấn nạn có thật về con người (đặc biệt là tuổi trẻ) Việt Nam hôm nay. Bởi một trong những nhiệm vụ của một tạp chí VHNT là tôn vinh những giá trị nhân bản, nỗ lực khắc hoạ con người trong các mối quan hệ xã hội. Ngợi ca cái đẹp ở con người, nhưng thiết nghĩ, nghệ thuật không có quyền né tránh những vấn nạn, cần nhìn rõ hơn vào những bi kịch để có thể tìm những lối giải thoát cho những bi kịch. Khi nhà văn đang mải mê đi tìm những điều diễm tuyệt, mộng mơ trong từng trang viết thì ngoài kia, đám đông đang gào rú hôi những chái bia từ một chiếc xe tải bị lật nhào…”. Nhà văn Lê Minh Phong nêu ra nhiều sự vụ và các vấn nạn có thể gọi là “nhức nhối” đang hàng ngày được các nhật báo cập nhật và đưa tin, rồi nhà văn cho rằng “… Nếu như những tờ nhật báo có nhiệm vụ phát hiện và đưa tin thì mỗi tạp chí VHNT của chúng ta phải có nhiệm vụ tìm ra căn nguyên cho mỗi tấn bi kịch, đăng tải những tác phẩm xoáy sâu vào từng bi kịch, những tác phẩm lấy bi kịch ở đời thường để xây dựng thành những hình tượng nghệ thuật có sức ám gợi mạnh mẽ hơn để thức tỉnh con người, để con người hiện đại không lao vào những cơn điên cuồng tập thể đánh mất nhân phẩm của mình…”

            Nhà văn Nguyễn Thị Lê Na, Tổng biên tập Tạp chí Nhật Lệ, trình bày tham luận có tựa đề “Tạp chí văn nghệ địa phương với công cuộc xây dựng đạo đức, lối sống của con người Việt Nam hôm nay”. “… Văn chương tự thân nó là cái đẹp. Tác phẩm có giá trị vừa mang tính thẩm mỹ vừa có tính giáo dục. Yếu tố Chân – Thiện – Mỹ được xem như một hằng số đánh giá giá trị của mỗi tác phẩm nghệ thuật. Trong bối cảnh hiên nay, khi mọi thứ hàng ngày càng “số hoá” thì vấn đề đạo đức xã hội càng cần được quan tâm đúng mức. VHNT hơn bao giờ hết không thể xa rời thực tiễn…” Theo nhà văn Nguyễn Thị Lê Na thì với mục tiêu xây dựng nền văn hoá văn nghệ Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá VIII), các tạp chí văn nghệ địa phương đã làm tốt việc tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần tô đậm và tôn vinh các giá trị tư tưởng,  đạo đức, văn hoá…Theo nhà văn Nguyễn Thị Lê Na thì nhiệm vụ của những văn nghệ sỹ đang làm tạp chí văn nghệ địa phương là “… Ngoài sự đam mê, đạo đức nghề nghiệp, ở một góc độ nào đó, người nghệ sĩ cần lấy những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương cùng sự hỗ trợ đặc biệt của các ngành các cấp để làm nguồn cảm hứng trong lao động sáng tạo của mình để cho ra đời những đứa con tinh thần mang hơi thở cuộc sống. Báo chí, đặc biệt là tạp chí văn nghệ địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng dư luận, góp phần xây dựng đạo đức, lối sống của con người trong xã hội. Chúng ta cần xác định rõ tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp là cái gốc của người cầm bút, vì vậy việc thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho văn nghệ sĩ là vô cùng cần thiết, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cần được quán triệt sâu rộng. Quá trình lao động sáng tạo của văn nghệ sĩ luôn luôn bám sát đường lối chính trị của Đảng. Tạp chí cần quan tâm thường xuyên cổ vũ văn nghệ sĩ tích cực tham gia Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần nhân rộng gương người tốt việc tốt, xây dựng đạo đức lối sống lành mạnh trong cộng đồng… VHNT phải phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; Sáng tác, quảng bá, phổ biến, tuyên truyền; văn nghệ sĩ phải thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm ý thức công dân trong sáng tạo nghệ thuật phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học – nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá của nhân dân hướng con người vươn tới chân, thiện, mỹ và phát triển toàn diện, cổ vũ động viên cán bộ , nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, nhằm phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quê hương…”

            “Mấy ý kiến về vấn đề xây dựng đạo đức lối sống con người việt Nam hiện nay” là tham luận của nhà thơ Y Thi, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cửa Việt, có 2 chuyên mục; 1- Nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản để xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam phát triển toàn diện; 2- Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để nâng cao khả năng dự báo và định hướng phát triển văn hoá, xây dựng con người. Theo nhà thơ Y Thi: “… Để xây dựng con người có nhân cách, có lối sống đẹp, báo chí truyền thông phải trung thực, khách quan, nói đi đôi với làm, không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, cái thấp hèn. Không ai không đau xót khi hàng ngày phải chứng kiến những thay đổi đột biến là “suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống”, những quy chuẩn tư tưởng, đạo đức lối sống, nhân cách con người Việt Nam mà đỉnh cao của nó là chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập hàng nghìn năm của dân tộc, tiêu biểu là chủ nghĩa anh hùng trong thời đại Hồ chí Minh thì nay, các giá trị ấy đang mai một, mờ dần, thậm chí đảo lộn. Giảm sút lòng tin dẫn đến giảm sút ý chí chiến đấu, tinh thần đấu tranh để khẳng định các giá trị tốt đẹp truyền thống. Một nền văn nghệ tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc phải xuất phát từ tâm hồn, tính cách văn hoá Việt Nam, không lai căng, bắt chước bên ngoài. Một khi các giá trị nhân văn, tình người, đạo đức trong văn hoá Việt bị coi thường, thay vào đó các thứ rác rưởi nhố nhăng rẻ tiền và nhất là chạy theo đồng tiền, lợi nhuận thì sẽ không bao giờ có tác phẩm gọi là đỉnh cao, có chiều sâu tư tưởng, giá trị nghệ thuật…”. Nhà thơ Y Nhi khẳng định: “… Đối với VHNT chân lý sáng tạo vốn gắn với các phạm trù Chân- Thiện – Mỹ, nó là phẩm chất tối thượng của văn nghệ sĩ, vì sáng tạo của văn nghệ sĩ luôn tác động đến đạo đức con người, đạo đức xã hội. Đối với một nền VHNT được xem là tiên tiến, là công cụ, vũ khí của công tác tư tưởng phải đi đầu trong việc chống tham nhũng, phê phán cái ác, cái xấu, cái thấp hèn vốn thường trực trong mỗi con người và xã hội, thì tác phẩm mới đem đến cho người đọc sự bổ ích trong xây dựng đạo đức con người và đạo đức xã hội. Đó mới thực sự là chức năng cao quý của VHNT…”

            Trình bày tham luận có tựa đề “ Báo chí văn nghệ địa phương khơi thức các giá trị đạo đức xã hội” của nhà văn Phạm Thị Duyên, Phó Chủ tịch Hội VHNT Ninh Bình, phụ trách Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình đã căn cứ vào tình trạng thực tế ở địa phương để làm nổi bật lên vấn đề mà báo chí văn nghệ địa phương đang quan tâm. "Từ xa xưa tới nay, đạo đức, lối sống bao giờ cũng là gốc rễ của văn hóa. Với mục đích hướng con người tới chân thiện mỹ, đạo đức chính là những quan niệm, nguyên tắc, chuẩn mực, hành vi ứng xử của con người với xã hội và bản thân. Sự hình thành và phát triển nhân cách là sự thống nhất các yếu tố sinh học, tâm lý và xã hội. Nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc trong mỗi con người không có gì thay thế được văn học nghệ thuật. Dù rằng, văn học nghệ thuật không phải là đạo đức nhưng mỗi tác phẩm văn học nghệ thuật lại dung dưỡng một sức mạnh mềm mang tính đức trị. Hơn nữa tính phổ quát của loại hình này sẽ tạo thành dư luận xã hội có khả năng kiểm soát mọi hành vi vô đạo đức mà pháp luật chưa đủ để điều chỉnh tới. Với bản tính hướng thiện nên VHNT phản ánh, dự báo, chinh phục, cảm hóa, nâng đỡ đời sống tinh thần con người, là nơi gieo mầm khát vọng về đạo đức và nuôi dưỡng khát vọng cái đẹp để hoàn thiện nhân cách con người. Trong sự luân chuyển, vận động không ngừng của cuộc sống, tự bản thân con người luôn có sự đổi thay. Theo tiến trình phát triển của lịch sử, những chuẩn mực đạo đức luôn có tính kế thừa và biến đổi. Do vậy, những tác phẩm văn học nghệ thuật nói về đạo đức, lối sống của con người của ngày hôm nay nhưng ngày mai có thể không còn đúng với thực tế của cuộc sống nữa. Mặt khác, bản thân đạo đức trong văn học nghệ thuật hiện nay có khá nhiều vấn đề phức tạp không chỉ ở sự biến dạng về tư tưởng, lối sống của một bộ phận văn nghệ sĩ mà xuất hiện ngày càng nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật xa rời chức năng giáo dục và thẩm mỹ,có những tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, phản ánh về vấn đạo đức xã hội và lối sống của con người hôm nay còn gượng ép, non kém về nghệ thuật, hời hợt, lạc chuẩn về nội dung… Từ đó, sẽ làm rối loạn trong nhận thức, dẫn đến lệch chuẩn các chuẩn mực đạo đức xã hội, gây tác hại lâu dài đến các thế hệ mai sau...". "Báo chí Văn nghệ địa phương nói riêng trong tiến triển của báo chí cả nước luôn đồng hành cùng dân tộc. Trong hoạt động của mình, báo chí văn nghệ địa phương ngày càng thể hiện tốt hơn vai trò vừa hướng dẫn dư luận xã hội vừa tham gia có hiệu quả phản biện xã hội, chủ động tích cực tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước tới nhân dân bằng các tác phẩm văn học nghệ thuật mang đậm tính nhân văn sâu sắc, đồng thời góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chống xói mòn đạo đức xã hội, xây dựng lối sống của con người Việt Nam hiện đại, góp phần quảng bá bản sắc đất nước con người Việt Nam trong mối quan hệ quốc tế. Tạp chí văn nghệ Ninh Bình luôn tự đặt mình trong đội ngũ báo chí cách mạng, đội ngũ những người làm văn học nghệ thuật trong nước dưới sự lãnh đạo và quản lí của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Qua hơn 2 thập kỷ xây dựng và phát triển, Tạp chí VNNB thật sự là đại diện trực tiếp của Hội VHNT Ninh Bình, tiếng nói của Tạp chí xuất phát từ trái tim của các văn nghệ sĩ, đội ngũ trí thức địa phương đối với người dân vùng đất cố đô Hoa Lư lịch sử..."

            Qua cuộc Hội thảo, những người làm báo chí văn nghệ địa phương có thêm tư duy, định hướng, giải pháp phù hợp với tình hình mới, phát huy tốt chức năng của báo chí văn nghệ là xây dựng nền tảng tinh thần cho xã hội trong nền văn hóa mới.

NINH ĐỨC HẬU (lược thuật)

thiet ke ong nhua tai tphcm mua bán đàn guitar tai tphcm du an Can ho Scenic Valley phu my hung mua container văn phòng gia re thiet ke ong nhua tai tphcm mua bán đàn guitar tai tphcm du an Can ho Scenic Valley phu my hung mua container văn phòng gia re

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: