Xây dựng người phụ nữ Ninh Bình phát triển toàn diện

Email In PDF.

alt

Phóng viên (PV):Nhiệm kỳ 2011-2016 khép lại, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Ninh Bình đã tạo nên nhiều thành quả quan trọng. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong việc xây dựng các mô hình, các phong trào thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và hiệu quả từ các hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững trong giai đoạn hiện nay?

Đồng chí Nguyễn Thị Tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình:Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh đã triển khai, thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do TW Hội, Tỉnh phát động; Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giảm nghèo nâng cao thu nhập, xây dựng cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường,... Nhiều mô hình “Dân vận khéo” phát huy tác dụng, lan tỏa nhanh trong cộng đồng, được phổ biến, nhân rộng, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ. Điển hình như: Mô hình“Tổ liên kết sản xuất nấm và các loại rau, củ, quả” tại xã Khánh Công; Mô hình “Liên kết sản xuất rau hữu cơ” tạixã Khánh Hồng(huyện Yên Khánh);Mô hình “Tổ liên kết sản xuất chiếu cói bằng máy” tại xã Yên Lộc; Mô hình “Trồng cây thuốc nam trên đất bãi bồi” tại xã Kim Hải, (huyện Kim Sơn); Mô hình “7 ngày xanh, sạch, đẹp” tại thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, (huyện Hoa Lư)…

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh đã chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngân hàng nhận ủy thác quản lý 1.340 tỷ đồng cho 78.690 lượt phụ nữ vay; Tham mưu thành lập Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển và Quỹ Quay vòng quản lý 36 tỷ đồng hỗ trợ cho 22.000 phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, xây dựng công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức 651 lớp dạy nghề cho gần 27 ngàn phụ nữ;  vận động hỗ trợ 7,2 tỷ đồng xây dựng 168 mái ấm tình thương cho các gia đình chính sách, gia đình công giáo, dân tộc… khó khăn về nhà ở; Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo của Hội đã giúp 1.822 hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ thoát nghèo bền vững.

PV: Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong thời gian qua được Hội chỉ đạo, triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

          Đồng chí Nguyễn Thị Tỉnh:Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015 được Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt theo Quyết định 343/QĐ-TTg ngày 12/03/2010; ngày 25/8/2011, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 343 giai đoạn 2010 - 2015 tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Phó Trưởng Ban Thường trực. Với vai trò là cơ quan Thường trực của Đề án, các cấp Hội đã tham mưu với cấp ủy, UBND 8/8 huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án cùng cấp; ban hành các văn bản, kế hoạch hoạt động Đề án giai đoạn 2010-2015, kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện. Hướng dẫn, phối hợp triển khai các hoạt động Đề án tại địa phương. Tham mưu xây dựng các mô hình tuyên truyền giáo dục. Chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm nhân diện và sơ kết, tổng kết  các hoạt động của Đề án theo kế hoạch đã đề ra.

Kết quả: Đã tổ chức 7.946 cuộc truyền thông, sinh hoạt câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, 01 Hội thảo, 22 Diễn đàn “Tự hào tôi là phụ nữ Việt Nam” cho  646.342 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ, nữ đoàn viên thanh niên, nữ công nhân viên chức lao động, nữ sinh, .... ; xây dựng các mô hình tuyên truyền tại cộng đồng cho nữ nông dân; nữ công giáo, nữ dân tộc, nữ thanh niên, nữ công nhân lao động, nữ sinh trong trường học và 24 CLB "Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" tại cơ sở, thu hút 1.585 thành viên tham gia sinh hoạt.

 

Hoạt động của Đề án đã thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của xã hội và cộng đồng trong việc giữ gìn, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, sự cần thiết phải tuyên truyền, giáo dục rèn luyện các phẩm chất đạo đức trong giai đoạn cách mạng mới: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, việc học tập và làm theotư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

PV:Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội cơ sở đã tiến hành và hoàn thành tổ chức Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021, đạt được những thành công đó là có sự chỉ đạo, triển khai của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh. Xin đồng chí cho biết kết quả đại hội của các cấp cơ sở và công tác tiến hành Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021?

Đồng chí Nguyễn Thị Tỉnh:Sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh đã sớm chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Thông tri số 30-TT/TU ngày 21/9/2015 về việc lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trên cơ sở đó,Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội Phụ nữ cấp huyện và các đơn vị trực thuộc tham mưu với Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, Đảng ủy, ban hành Thông tri, Hướng dẫn chỉ đạo tổ chức đại hội; xây dựng và triển khai các loại văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp các cấp Hội chuẩn bị và tổ chức đại hội.Đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho 216 (=100%) cán bộ chuyên trách Hội. Việc chỉ đạo, tổ chức Đại hội điểm được các cấp Hội đặc biệt quan tâm: Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chọn xã Gia Lập, huyện Gia Viễn để chỉ đạo điểm cấp cơ sở, chọn huyện Yên Khánh để làm điểm cấp huyện; rút kinh nghiệm thực hiện trong toàn tỉnh. Riêng đối với Đại hội cấp cơ sở 7/8 huyện, thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm tại đơn vị rồi nhân ra diệnrộng.

Về công tác tuyên truyền, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức gặp mặt các cơ quan truyền thông của tỉnh để thống nhất phối hợp thực hiện hiệu quả.

Với sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, quyết liệt của Hội LHPN tỉnh, các cấp Hội Phụ nữ đã tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội của đơn vị. Đến ngày 06/5/2016 Hội phụ nữ cấp cơ sở và ngày 31/8/2016, Hội Hội phụ nữ cấp huyện đã tổ chức đại hội thành công. Đại hội đạt kết quả cao cả về nội dung, hình thức tổ chức và tư tưởng, đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra; thực sự là ngày hội, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của cán bộ, hội viên, phụ nữ đối với phong trào và hoạt động của Hội; thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp phụ nữ và nhân dân trong tỉnh. Đại hội được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đánh giá cao.

Đại Hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện và cơ sở được tổ chức thành công là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Ninh Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tổ chức vào 02 ngày 16, 17/10/2016. Đến thời điểm này, có thể nói mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh cũng đã cơ bản hoàn tất. Với tinh thần đó tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh cũng sẽ thành công tốt đẹp.

PV:Xin đồng chí cho biết mục tiêu, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới? Để đạt được mục tiêu và thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra, Hội sẽ có những giải pháp gì để vừa xây dựng, củng cố tổ chức Hội vừa hỗ trợ hội viên, quần chúng hiệu quả?

Đồng chí Nguyễn Thị Tỉnh:Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi: toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng tạo ra nhiều cơ hội việc làm, lao động; tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và của tỉnh tiếp tục được giữ vững. Song bên cạnh đó, một số vấn đề xã hội tác động tiêu cực đến phụ nữ cần được quan tâm giải quyết như đời sống, việc làm của một bộ phận phụ nữ nhất là khu vực nông thôn còn khó khăn, sự chuyển dịch lao động trong các ngành nghề, các khu vực có xu hướng tăng, vấn đề bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, thiên tai,… tác động trực tiếp đến phong trào và hoạt động Hội. Do vậy, trong nhiệm kỳ này, BCH Hội LHPN tỉnh khóa XII xác định mục tiêu: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng người phụ nữ Ninh Bình phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và bình đẳng giới, xây dựng quê hương Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững. Để đạt được mục tiêu trên, BCH xác định 7 nhóm mục tiêu cụ thể, 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu đó là:

+ Khâu đột phá thứ nhất: Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.

+ Khâu đột phá thứ hai: Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội cơ sở; đa dạng hóa tình thức tập hợp phụ nữ; phát huy tính chủ động, sáng tạo của hội viên, phụ nữ.

Về  nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2016-2021:

Một là:Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trong đó, chú trọng giáo dục truyền thống, phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ và dư luận xã hội.

Hai là:Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; thực hiện có hiệu quả khâu đột phá “Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; giúp đỡ phụ nữ nghèo đứng chủ thoát nghèo bền vững; khai thác nhiều nguồn vốn vay tín chấp giúp phụ nữ phát triển kinh tế; phối hợp chuyển giao, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, chế biến sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

Ba là:Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị, thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Để thực hiện nhiệm vụ này, các cấp Hội cần đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội các cấp, thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội cơ sở; đa dạng hóa tình thức tập hợp phụ nữ; phát huy tính chủ động, sáng tạo của hội viên, phụ nữ”; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và cán bộ Hội các cấp; tăng cường đối thoại, can thiệp bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội đối với chính sách liên quan đến bình đẳng giới; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.

PV: Xin chân thành cảm ơn đồng chí.

                                   

  PHẠM THỊ DUYÊN (thực hiện)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: