Lực lượng công an tỉnh Ninh Bình luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng, của dân

Email In PDF.

alt

Một phần tư thế kỷ đã trôi qua, giờ nhìn lại chặng đường ấy mỗi người dân Ninh Bình đều tự hào về sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của quê hương mình. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực cố gắng, đoàn kết phấn đấu đưa Ninh Bình từ một tỉnh thuần nông trở thành tỉnh có nền công nghiệp, du lịch phát triển, làm cho bộ mặt của tỉnh ngày càng thay da đổi thịt, trong thành tích chung ấy có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình.

Tại hội nghị tổng kết công tác Công an phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh

, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định: “Lực lượng Công an Ninh Bình đã làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phối hợp thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Trong mỗi thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đều có sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an và trong mỗi chiến công, thành tích của lực lượng Công an đều có sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đánh giá của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tuy ngắn gọn nhưng đã khái quát tất cả một chặng đường phát triển của lực lượng Công an Ninh Bình trong hành trình 25 năm không ngừng nghỉ, tất cả vì sự phát triển của quê hương, vì bình yên của nhân dân và xây dựng lực lượng Công an theo tiêu chí “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Nhớ lại những ngày đầu cán bộ chiến sỹ Công an trở về làm việc theo tỉnh mới với những khó khăn nhiều mặt như lực lượng nhỏ yếu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí đều thiếu thốn, việc chung, việc riêng bộn bề và đều phải được giải quyết một cách đồng bộ. Bên cạnh đó những diến biến phức tạp về an ninh, trật tự trong bối cảnh tình hình mới đặt ra cho lực lượng Công an trách nhiệm hết sức nặng nề. Trước tình hình ấy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đề ra nội dung, mục đích hướng tới của toàn lực lượng là: “Công an tỉnh Ninh Bình tất cả vì sự phát triển của quê hương và sự bình yên của nhân dân”. Để thực hiện mục tiêu này, Đảng ủy, Giám đốc ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, phương án triển khai thực hiện với phương châm: chủ động nắm chắc tình hình, tích cực phòng ngừa, đấu tranh với các loại đối tượng và bọn tội phạm không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự, trong bất kỳ tình huống nào cũng phải phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trong tiến trình đi lên của tỉnh, các khu, cụm công nghiệp được hình thành, nhiều dự án đầu tư được triển khai, chỗ nào còn khó khăn vướng mắc, nơi đâu an ninh trật tự chưa ổn định đều có cán bộ chiến sỹ Công an đến tận nơi nắm tình hình, tìm hiểu kỹ những nguyên nhân, tham mưu giải quyết, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự và tiến độ thi công các dự án, được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Trong hoạt động thực tiễn, với vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích, lực lượng Công an đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp. Phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân ở các địa bàn, khu vực phòng thủ. Xây dựng triển khai các phương án phản gián ở các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, diễn tập các phương án phòng chống gây rối, bạo loạn khủng bố, bắt cóc con tin. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của kẻ địch, ngăn chặn vô hiệu hóa hoạt động móc nối của các đối tượng phản động góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm, các hoạt động chính trị, văn hóa, lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, lực lượng Công an đã làm tốt chức năng tham mưu và làm nòng cốt trong tổ chức thực hiện các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống tệ nạn xã hội, liên tục chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đánh mạnh bọn tội phạm nguy hiểm có tổ chức, hoạt động theo băng, ổ, nhóm. Đã điều tra khám phá hàng chục ngàn vụ án hình sự, riêng trọng án khám phá đạt trên 95%, triệt phá hàng ngàn băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, xóa nhiều tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, thu hồi tài sản cho Nhà nước và công dân trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Tăng cường công tác quản lý hành chính, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự, phục vụ cho công tác phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện tốt chương trình “ba giảm”: giảm tội phạm, giảm tệ nạn xã hội và giảm tai nạn giao thông, tích cực tham mưu xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh ở các địa bàn, từ phong trào xây dựng thôn, xóm bình yên, gia đình hòa thuận, cơ quan doanh nghiệp, trường học an toàn, xóm họ đạo bình yên, chùa tinh tiến về an ninh trật tự, đến phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”… đã tạo hiệu ứng cộng hưởng tích cực lan toả trong đời sống nhân dân ở cơ sở.

Đặc biệt, Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 23, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 36 về thực hiện phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn, nhân điển hình tiên tiến là Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn xóm và người có uy tín trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở” đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều mô hình nhân dân tự quản, tự phòng, tự bảo vệ mang tính xã hội hóa được phát triển đa dạng, phong phú, thiết thực đã phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, khơi dậy, gắn kết cộng đồng dân cư, hội viên, đoàn viên, doanh nhân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo… góp phần vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng nông thôn mới.

Với khẩu hiệu: “Tất cả vì sự bình yên của nhân dân”, “Công an Ninh Bình vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Công an tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện các quy chế dân chủ trong lực lượng Công an nhân dân, tiến hành cải cách hành chính mạnh mẽ; đặc biệt là nâng cao trách nhiệm trước dân, trước công việc của mỗi cán bộ chiến sỹ;… được các tổ chức và công dân ghi nhận, đánh giá cao.

Có được những kết quả, thành tích, chiến công trong công tác, chiến đấu là do Công an tỉnh đã làm tốt công tác xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện, trong đó trọng tâm là thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với cuộc vận động “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc theo khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua các đơn vị, cá nhân hàng tháng, trên cơ sở đó bình xét trao Cúp luân lưu cho các đơn vị tiêu biểu và biểu dương, ghi danh các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc vào sổ Vàng truyền thống của Công an tỉnh, phát động phong trào “Tự học, tự rèn, tự đào tạo” xây dựng người cán bộ Công an Ninh Bình “Đức, Trí, Dũng, Nhân hậu”. Xây dựng và triển khai kế hoạch “Nâng cao trách nhiệm, năng lực, hiệu quả công tác của lãnh đạo chỉ huy và cán bộ quy hoạch với phương châm: Trách nhiệm cụ thể, chương trình, kế hoạch cụ thể, làm việc cụ thể; kết quả cụ thể; thi đua cụ thể” để xây dựng phong cách người cán bộ Công an Ninh Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Qua các phong trào thi đua, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an tỉnh Ninh Bình đã thật sự nâng cao bản lĩnh chính trị, trung thành với Đảng, với chế độ, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao trách nhiệm cá nhân, không ngừng học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật phục vụ công tác chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, 17 năm liền Công an tỉnh Ninh Bình được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, trong đó năm 2011 được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu Công an các tỉnh đồng bằng Sông Hồng trong Cụm thi đua số 4 của Bộ Công an, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất lần thứ 2, hàng ngàn tập thể, cá nhân lập công xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Nhìn lại chặng đường 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đại tá Đinh Hoàng Dũng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã khẳng định: Tự hào với truyền thống vẻ vang, cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an Ninh Bình phải luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân và công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ Công an đi trước. Trách nhiệm của lực lượng Công an Ninh Bình trong thời gian tới là: Luôn khắc sâu lời Bác Hồ dạy, nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nguyện “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”, quyết tâm phấn đấu vượt lên mọi khó khăn, không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần đắc lực vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương Ninh Bình ổn định, giàu đẹp, văn minh.