Ngẫu hứng Ninh Bình

Email In PDF.

alt

Ở nơi sông Đáy hóa rồng

Nhớ chùa Non Nước ngồi trông Ninh Bình

Phất cờ lau

 trắng thiên kinh

            Ngước lên trời vẫn còn Đinh Tiên Hoàng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: