Giải thưởng

GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯƠNG HÁN SIÊU LẦN THỨ II (1996-2001)

Email In PDF.

Ngày 22/12/2002 UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ trao Giải  thưởng văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu lần II cho các văn nghệ sĩ đã có những tác phẩm xuất sắc đóng góp cho phong trào văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình trong thời gian 1996-2001.

Trong báo cáo tổng kết về việc xét tặng  giải thưởng của đồng chí Đăng Thanh, Chủ tịch Hội VHNT Ninh Bình, Phó Chủ tịch Hội động xét giải đã nêu rõ: Sau khi xem xét kết quả bình xét ở từng bộ môn, kết quả thẩm định của các ban giám khảo các Hội chuyên ngành Trung ương… Hội đồng xét giải tỉnh đã phân tích, đánh giá ký lưỡng, thận trọng từng trường hợp  rồi sau đó bỏ phiếu kín . Căn cứ vào lá phiếu của từng thành viên trong hội đồng kết quả bình chọn giải VHNT Trương Hán Siêu tỉnh Ninh Bình đã đạt được như sau:

Đọc thêm...

GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯƠNG HÁN SIÊU LẦN THỨ I (1992-1996)

Email In PDF.

QuýI/ 1996 UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ trao Giải  thưởng văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu lần I cho các văn nghệ sĩ đã có những tác phẩm xuất sắc đóng góp cho phong trào văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình trong thời gian 1992-1996. Trong báo cáo tổng kết về việc xét tặng  giải thưởng kết quả đạt được như sau:

Đọc thêm...

Giới thiệu chung về Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Trương Hán Siêu tỉnh Ninh Bình

Email In PDF.

Để động viên, khuyến khích phong trào sáng tạo văn học nghệ thuật và ghi nhận những đóng góp của anh chị em văn nghệ sĩ tỉnh Ninh Bình, ngày 9/5/1995 UBND tỉnh  Ninh Bình đã ra quyết định số 655/QĐ- UB lập Giải thưởng văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu của tỉnh, giải được xét tặng 5 năm một lần.

Thực hiện quyết định trên, Giải thưởng văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu lần thứ I (1992-1996) đã được xét vào năm 1996. Từ đó trở đi các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật xuất sắc của các văn nghệ sĩ tỉnh Ninh Bình sáng tác, công bố, biểu diễn trong thời gian 5 năm tiếp theo sẽ được tham dự xét giải. Điều này đã thúc đẩy các văn nghệ sĩ hăng say lao động và có thêm khát vọng về sự sáng tạo ra những tác phẩm  đầy chất anh hùng ca, giầu tính nhân văn, góp phần tích cực hơn nữa vào việc thực hiện đường lối văn nghệ của Đảng “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” của đất nước và quê hương.

Đọc thêm...