Lý luận phê bình

Dân gian nói đến con gà

Email In PDF.

alt

So với nhiều con vật khác, gà là vật nuôi có số lượng lớn nhất của nhiều gia đình ở nông thôn Việt Nam bởi có môi sinh, môi trường thích hợp. Gà là con vật khá đẹp, ăn ở sạch sẽ, hiền lành, dễ gần gũi với chủ nhân. Có lẽ vì vậy trong tư duy, trong ngôn ngữ, đời sống

Đọc thêm...

Mười hai con giáp, nguồn gốc ý nghĩa - Đặng Công Nga

Email In PDF.

alt

Mười hai con giáp là hiện tượng đặc biệt trong tập tục của dân tộc nào trước tiên? Trên thế giới có nhiều nước có hoặc từng có cách lấy 12 con vật để ghi năm hoặc ngày, nhưng dùng chúng để làm thuộc tướng của người thì có lẽ đầu tiên là ở Trung Quốc cổ đại.

Mười hai thuộc tướng và mười hai chi (Tí, Sửu, Dần, Mão...) có mối liên hệ với nhau. Trong giáp cốt văn

Đọc thêm...

Bang giao Việt - Hoa thời Đinh - Tiền Lê và bài học lịch sử - Trương Hán Vũ

Email In PDF.

Từ khi lập nước, tổ tiên ta đã có sự giao hảo với các nước láng giềng. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta không tách rời lịch sử bang giao. Bởi thế, tìm hiểu lịch sử dân tộc, không thể không tìm hiểu lịch sử bang giao. Do điều kiện địa lý và xã hội, cùng nhiều điều kiện kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật khác nhau, bang giao trong lịch sử của nước ta, chủ yếu là bang giao với Trung Hoa. Thế kỷ X, đặc biệt, thời Đinh-Tiền Lê (968-1009) là thời kỳ bang giao

Đọc thêm...

Câu đối, nét tài hoa người Việt - Đỗ Trọng Am

Email In PDF.

alt

Câu đối có nhiều loại như câu tức cảnh, câu đối sách (lấy chữ, lấy nghĩa trong sách mà đối), câu đối chơi chữ: dùng từ lóng và chiết tự (bẻ chữ). Câu đối là một thể văn có hai vế đối nhau (vừa đối ý, vừa đối thanh). Câu đối phải thật cô đọng mới hay, với loại ra để thử trí, thử tài phải thật hiểm hóc cho khó đối. Về văn thể câu đối có câu tiểu đối (còn gọi là đối vặt mỗi vế có 2, 3 đến 6 từ), câu đối thơ (mỗi vế có 7 từ như hai câu thực, hai câu luận, trong thơ thất ngôn bát cú), câu đối phú mỗi vế có

Đọc thêm...

Dân gian nói đến con gà - Vũ Văn Lâu

Email In PDF.

alt

So với nhiều con vật khác, gà là vật nuôi có số lượng lớn nhất của nhiều gia đình ở nông thôn Việt Nam bởi có môi sinh, môi trường thích hợp. Gà là con vật khá đẹp, ăn ở sạch sẽ, hiền lành, dễ gần gũi với chủ nhân. Có lẽ vì vậy trong tư duy, trong ngôn ngữ, đời sống người ta nói nhiều hơn về con gà. Trong kho tàng thành ngữ, tục ngữ (TNTN) Việt Nam người ra có thể nhặt ra

Đọc thêm...

Trang 1 / 5 trang.