Amin là gì? Môn Hóa lớp 12

1, Khái niệm.

Ta được amin Khi thay cho thế một hoặc nhiều vẹn toàn tử hidro nhập phân tử NH3 bởi vì một hoặc nhiều gốc hidrocacbon.

Bạn đang xem: Amin là gì? Môn Hóa lớp 12

2, Danh pháp.

Danh pháp gốc-chức: Tên gốc hidrocacbon+amin.

VD: Metyl amin (CH3-NH2)

3, Phân loại:

  • Theo điểm sáng cấu trúc của gốc hidrocacbon: amin thơm nức, amin rộng lớn, amin dị vòng.
  • Theo bậc của amin: amin bậc một, amin bậc nhì, amin bậc phụ thân,…

Bậc của amin được xem theo đuổi số gốc hidrocacbon links thẳng với vẹn toàn tử N.

VD: Amin bậc 1 (CH3CH2CH2NH2); Amin bậc 2 (CH3CH2NHCH3); Amin bậc 3 ((CH3)3N).

4, Tính hóa học vật lí

Chất khí với hương thơm khai không dễ chịu, độc, dễ dàng tan nội địa như: metyl, đimetyl; trimetyl; etylamin.

Những hóa học lỏng hoặc rắn, chừng tan nội địa rời dần dần theo hướng tăng của phân tử khối là những hóa học đồng đẳng cao hơn nữa.

Anilin là hóa học ko color,lỏng, cực kỳ độc, không nhiều tan nội địa, tan nhập etanol, benzen.

5, Tính Hóa chất.

a, Phản ứng với axit nitro:

Ở sức nóng chừng thông thường, amin bậc 1 tính năng với axit nitro cho tới ancol hoặc phenol và giải hòa nito:

Xem thêm: cách học thông minh

Ở sức nóng chừng thấp, anilin và những amin thơm nức bậc một tính năng với axit nitro cho tới muối hạt điazoni:

b, Tính bazo:

Amin tính năng với axit tạo nên trở nên hỗn hợp muối:

RNH2 + HCl → RNH3Cl

Amin tính năng với một trong những hỗn hợp muối hạt với môi trường xung quanh axit:

3RNH2 + FeCl3 + 3H2O -> Fe(OH)3 + 3RNH3Cl

c, Phản ứng ankyl hóa: RNH2 + R’I ->  RNHR’ + HI

Xem thêm: kế hoạch ôn thi trong tết

d, Phản ứng thế brom nhập nhân thơm nức của anilin: dẫn đến kết tủa white, người sử dụng phân biệt anilin với những amin không giống.

6, Ứng dụng:

  • Tổng ăn ý cơ học, polime.
  • Nguyên liệu cần thiết nhập công nghiệp phẩm nhuộm, dược phẩm.

Hi vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập lớp 12.