Anken Môn Hóa học Lớp 11

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong Thầy Vũ Khắc Ngọc (giáo viên môn Hóa học tập bên trên Hệ thống giáo dục và đào tạo HOCMAI) đi lần hiểu về “Anken”.

I, Dãy đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của anken.

1, Dãy đồng đẳng

Bạn đang xem: Anken Môn Hóa học Lớp 11

Dãy đồng đẳng của anken bao hàm etilen (C2H4), propilen (C3H6), butilen (C4H10)… đem đặc thù tương tự động etilen.

Công thức phân tử công cộng là: CnH2n (n>=2).

2, Đồng phân.

a, Đồng phân cấu trúc.

 • Đồng phân địa điểm link đôi:

 • Đồng phân phân mạch cacbon:

b, Đồng phân hình học:

3, Danh pháp.

a, Tên thường thì.

Tên anken = Tên ankan thay đổi đuôi an trở nên ilen.

Ví dụ: CH2=CH2 (etilen); CH2=CH-CH3 (propilen).

b, Tên thay cho thế.

Tên anken = Tên ankan thay đổi đuôi an trở nên en.

Gọi thương hiệu bám theo loại tự: Số chỉ địa điểm nhánh+tên nhánh+tên C mạch chính+số chỉ link đôi+en.

II, Tính hóa học vật lí:

 • Chất khí kể từ C2H4 -> C4H8.
 • Từ C5H10 trở cút là hóa học lỏng hoặc hóa học rắn.
 • Nhiệt nhiệt độ chảy, nhiệt độ phỏng sôi và lượng riêng rẽ tăng dần dần theo hướng tăng của phân tử khối.
 • Các anken đều nhẹ nhàng rộng lớn nước và ko tan nội địa.

III, Tính Hóa chất.

Anken mang 1 link song C=C:

 • Liên kết song là trung tâm phản xạ.
 • Phản ứng đánh tan link pi thông thường bền.

a, Phản ứng cộng:

 • Cộng hidro (phản ứng hidro hóa):

Xem thêm: Giúp teen 2k2 thi cuối kỳ “nhẹ như lông hồng” – Phần 1: Chuẩn bị

 • Cộng halogen (phản ứng halogen hóa)

 • Cộng HX:

b, Phản ứng trùng hợp:

Tên polime=poli+tên monome.

c, Phản ứng oxi hóa:

 • Oxi hóa trả toàn:

 • Oxi hóa ko trả toàn:

IV, Điều chế:

 • Trong chống thí nghiệm: Etilen được pha trộn kể từ ancol etylic bám theo phương trình:

 • Trong công nghiệp: Anken được pha trộn kể từ ankan thực hiện nguyên vật liệu tổ hợp chất hóa học, tổ hợp polime, thực hiện dung môi,…

Hy vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em vô quy trình học tập môn Hóa học tập lớp 11.

Xem thêm: phat bieu trong gio hoc