Axit nitric, muối nitrat Môn Hóa học Lớp 11

5/5 - (1 bình chọn)

Bài 1 trang 45 SGK Hóa 11

Bài 1 (trang 45 SGK Hóa 11): Viết công thức electron và công thức kết cấu của axit nitric. Cho biết yếu tắc nitơ đem hoá trị và số oxi hoá vì thế bao nhiêu?

Lời giải:

Bạn đang xem: Axit nitric, muối nitrat Môn Hóa học Lớp 11

– Công thức electron:

– Công thức cấu tạo:

– Nguyên tố nitơ đem hoá trị 4 và số oxi hoá +5

Bài 2 trang 45 SGK Hóa 11

Bài 2 (trang 45 SGK Hóa 11): Lập những phương trình hoá học:

a. Ag + HNO3 (đặc) → NO↑ + ? + ?

b. Ag + HNO3 (loãng) → NO ↑ + ? + ?

c. Al + HNO3 → N2O ↑ + ? + ?

d. Zn + HNO3 → NH4NO+ ? + ?

e. FeO + HNO→ NO ↑ + Fe(NO3)+ ?

f. Fe3O4 + HNO3 → NO ↑ + Fe(NO3)3 + ?

Lời giải:

Bài 3 trang 45 SGK Hóa 11

Bài 3 (trang 45 SGK Hóa 11): Hãy chỉ ra rằng những đặc thù hoá học tập cộng đồng và khác lạ thân ái axit nitric và axit sunfuaric. Viết những phương trình hoá học tập nhằm minh hoạ?

Lời giải:

– Những đặc thù không giống biệt:

+ Với axit H2SO4 loãng đem tính axit, còn H2SO4 đặc mới mẻ đem tính oxi hoá mạnh, còn axit HNO3 dù là axit đặc hoặc loãng đề đem tính oxi hoá mạnh Lúc thuộc tính với những hóa học đem tính khử.

+ H2SO4 loãng ko thuộc tính được với những sắt kẽm kim loại đứng sau hiđro nhập mặt hàng hoạt động và sinh hoạt hoá học tập như axit HNO3.

   Fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2

   3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

– Những đặc thù chung:

∗ Với axit H2SO4 loãng và HNO3 đều đem tính axit mạnh

+ Thí dụ:

Đổi màu sắc hóa học chỉ thị: Quỳ tím gửi trở thành màu sắc hồng

Tác dụng với bazơ, oxit bazơ không tồn tại tính khử (các yếu tắc đem số oxi hoá cao nhất):

    2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 6H2O

   Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

   2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

   H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + H2O + SO2

∗ Với axit H2SO4(đặc) và axit HNO3 đều đem tính oxi hoá mạnh

+ Thí dụ:

Tác dụng được với đa số những sắt kẽm kim loại (kể cả sắt kẽm kim loại đứng sau hiđro nhập mặt hàng hoạt động và sinh hoạt hoá học) và trả sắt kẽm kim loại lên số oxi hoá tối đa.

    Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

    Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Tác dụng với một trong những phi kim (đưa phi kim lên số oxi hoá cao nhất)

    C + 2H2SO4(đặc) → CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O

    S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO↑

Tác dụng với thích hợp chất( đem tính khử)

    3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O

    2FeO + 4H2SO4(đặc) → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

Cả nhì axit Lúc thực hiện đặc nguội đều thực hiện Fe và Al bị thụ động hoá (có thể người sử dụng bình thực hiện vì thế nhôm và Fe nhằm đựng axit nitric và axit sunfuaric đặc)

Bài 4 trang 45 SGK Hóa 11

Bài 4 (trang 45 SGK Hóa 11): a. Trong những phương trình hoá học tập của phản xạ sức nóng phân Fe (III) nitrat, tổng những thông số vì thế bao nhiêu?

A. 5

B. 7

C. 9

D. 21

b. Trong phương trình hoá học tập của phản xạ sức nóng phân thuỷ ngân (II) nitrat, tổng những thông số vì thế bao nhiêu?

A. 5

B. 7

C. 9

D. 21

Lời giải:

a. Đáp án D

Phương trình của phản xạ sức nóng phân

4Fe(NO3)3 −to→ 2Fe2O3 + 12NO+ 3O2

b. Đáp án A

Phương trình của phản xạ sức nóng phân

Hg(NO3)2 → Hg + 2NO↑ + O

Lưu ý: Phản ứng sức nóng phân muối bột nitrat

– Các muối bột nitrat của sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt mạnh (K, Na…) bị phân bỏ tạo nên muối bột nitrit và O2

– Các muối bột nitrat của sắt kẽm kim loại Mg, Zn, Fe, Cu, Pb…. Bị phân bỏ tạo nên oxit sắt kẽm kim loại ứng, NO2 và O2

– Muối nitrat của Ag, Au, Hg… bị phân bỏ tạo nên trở thành sắt kẽm kim loại ứng, NO2 và O2

Bài 5 trang 45 SGK Hóa 11

Bài 5 (trang 45 SGK Hóa 11): Viết phương trình chất hóa học của phản xạ tiến hành mặt hàng gửi hóa sau:

Lời giải:

(1) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

(2) 8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Hoặc CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(3) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

(4) Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

(5) 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2↑ + O2

(6) CuO + H2 –to→ Cu + H2O

(7) Cu + Cl2 –to→ CuCl2

Bài 6 trang 45 SGK Hóa 11

Bài 6 (trang 45 SGK Hóa 11): Khi hoà tan 30,0g láo lếu thích hợp đồng và đồng (II) oxit trong một,5 lít hỗn hợp axit nitric 1,00M (loãng) thấy bay rời khỏi 6,72 lit nitơ monooxit (đktc). Xác ấn định dung lượng Phần Trăm của đồng (II) oxit nhập láo lếu thích hợp, độ đậm đặc mol của đồng (II) nitrat và axit nitric nhập hỗn hợp sau phản xạ, hiểu được thể tích những hỗn hợp bất biến.

Lời giải:

nHNO3 = 1,5. 1,00 = 1,50 (mol)

nNO = 6.72/22,4 = 0,3(mol)

PTHH: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

Theo pt(1) nCu = 3/2  . nNO =  3/2  . 0,3 = 0,45 mol

Gọi nCuO = x mol

Ta có: mhỗn hợp = mCu + mCuO = 0,45. 64 + 80x = 30,00

⇒ x = 0,015 ⇒ nCuO = 0,015 mol ⇒ mCuO = 0,015. 80 = 1,2 g

Xem thêm: vui giáng sinh

(Hoặc mCuO = 30 – 0,45. 64 = 1,2g)

Theo pt(1) nCu(NO3)2 = nCu = 0,45 mol

Theo pt(2) nCu(NO3)2 = nCuO = 0,015 mol

⇒ Tổng nCu(NO3)2 = 0,45 + 0,015 = 0,465(mol)

CMCu(NO3)2 = 0,465/1,5 = 0,31(M)

Theo pt (1) nHNO3 = 4. nNO = 4. 0,3 = 1,2 mol

Theo pt (2) nHNO3 = 2. nCuO= 2. 0,015 = 0,03 mol

nHNO3 (dư)= 1,5 – 1,2 – 0,03 = 0,27(mol)

CM HNO3 = 0,27/1,5 = 0,18(M)

Bài 7 trang 45 SGK Hóa 11

Bài 7 (trang 45 SGK Hóa 11): Để pha chế được 5,000 tấn axit nitric độ đậm đặc 60,0% nên dùng từng nào tấn amoniac? lõi rằng sự hao hụt amoniac nhập quy trình tạo ra là 3,8%.

Lời giải:

Tính hóa học của Axit nitric (HNO3), muối bột nitrat: Tính hóa chất, vật lí, Điều chế, Ứng dụng

I. Cấu tạo nên phân tử:

    CTPT: HNO3 

II. Tính hóa học vật lý

    – Là hóa học lỏng ko màu sắc, D = 1,53g/cm3.

    – Bốc sương mạnh nhập không gian độ ẩm.

    – Axit nitric ko bền, Lúc đem độ sáng phân bỏ một trong những phần.

4HNO3 → 4NO2 + O2 + 2H2O

    – Axit nitric tan vô hạn nội địa.

III. Tính hóa học hóa học

1. Tính axit

    Là 1 trong những số những axit mạnh mẽ nhất, nhập dung dịch:

HNO3 → H+ + NO3

    – Dung dịch axit HNO3 có không thiếu đặc thù của môt hỗn hợp axit: thực hiện đỏ lòe quỳ tím, thuộc tính với oxit bazơ, bazơ, muối bột của axit yếu đuối rộng lớn.

2. Tính oxi hóa

    Kim loại hoặc phi kim Lúc bắt gặp axit HNO3 đều bị lão hóa về hiện trạng lão hóa tối đa.

    – Với kim loại: HNO3 oxi hóa đa số những sắt kẽm kim loại (trừ vàng (Au) và platin(Pt))

    * Với những sắt kẽm kim loại đem tính khử yếu: Cu, Ag, …

    Ví dụ:

Cu + 4HNO3(đ) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3(l) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

    * Khi thuộc tính với những sắt kẽm kim loại đem tính khử mạnh hơn: Mg, Zn, Al, …

    – HNO3 đặc bị khử cho tới NO2.

    Ví dụ:

Mg + 4HNO3(đ) → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

    – HNO3 loãng bị khử cho tới N2O hoặc N2.

8Al + 30HNO3(l) → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

    – HNO3 rất loãng bị khử cho tới NH3(NH4NO3).

4Zn + 10HNO3 (rất loãng) → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

    * Lưu ý: Fe, Al, Cr bị thụ động hóa nhập hỗn hợp HNO3 đặc nguội.

    – Với phi kim:

    Khi đun lạnh lẽo HNO3 đặc rất có thể thuộc tính với phi: C, P.., S, …(trừ N2 và halogen).

S + 6HNO3(đ) → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

    – Với thích hợp chất:

    – H2S, HI, SO2, FeO, muối bột Fe (II), … rất có thể thuộc tính với HNO3 nguyên tố bị oxi hoá nhập thích hợp hóa học gửi lên nút oxi hoá cao hơn nữa.

    Ví dụ:

3FeO + 10HNO3(đ) → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

3H2S + 2HNO3(đ) → 3S + 2NO + 4H2O

    – đa phần thích hợp hóa học cơ học như giấy má, vải vóc, dầu thông, … bốc cháy Lúc xúc tiếp với HNO3 đặc.

IV. Ứng dụng

    – Phần rộng lớn dùng nhằm pha chế phân đạm NH4NO3, …

    – Dường như dùng tạo ra dung dịch nổ, dung dịch nhuộm, dược phẩm, …

V. Điều chế

1. Trong chống thí nghiệm

    Axit HNO3 được pha chế bằng phương pháp mang lại natri nitrat hoặc kali nitrat rắn thuộc tính với axit H2SO4 đặc, nóng:

– Điện phân những muối bột nitrat của sắt kẽm kim loại đứng sau H+ của nước (sau Al).

2. Trong công nghiệp

    Được pha chế kể từ NH3 qua những giai đoạn:

NH3 → NO → NO2 → HNO3

    Giám đốc 1: lão hóa khí amoniac vì thế oxi không gian ở sức nóng chừng 850 − 900oC, xuất hiện hóa học xúc tác là platin:

GĐ 2: Oxi hóa NO trở thành NO2. Hỗn thích hợp chứa chấp NO được sản xuất nguội và mang lại hóa phù hợp với oxi không gian tạo nên trở thành khí nitơ đioxit:

2NO + O2 → 2NO2

    Giám đốc 3: Chuyển hóa NO2 thành HNO3. Cho láo lếu thích hợp nitơ đioxit vừa phải tạo nên trở thành và oxi thuộc tính với nước, tiếp tục nhận được hỗn hợp axit nitric:

4NO2 + 2H2O + O2 → 4HNO3

    Dung dịch HNO3 thu được thông thường đem độ đậm đặc kể từ 52% cho tới 68%. Để đem axit nitric với độ đậm đặc cao hơn nữa 68%, người tớ chưng đựng hỗn hợp HNO3 này với H2SO4 đậm đặc trong những vũ trang quan trọng.

B. Muối nitrat

I. Tính hóa học vật lý

    – Dễ tan nội địa, là hóa học năng lượng điện ly mạnh nhập hỗn hợp phân ly trọn vẹn trở thành những ion.

Ca(NO3)2 → Ca2+ + 2NO3

    – Ion NO3 không màu sắc, màu sắc của một số ít muối bột nitrat là vì màu sắc của cation sắt kẽm kim loại.

II. Tính hóa học hóa học

    Các muối bột nitrat của sắt kẽm kim loại kiềm và kiềm thổ đem môi trường thiên nhiên trung tính, muối bột của sắt kẽm kim loại không giống đem môi trường thiên nhiên axit (pH < 7).

    a. Nhiệt phân muối bột Nitrat

    Muối nitrat của những sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt (trước Mg):

 Muối nitrat của sắt kẽm kim loại kể từ Mg → Cu:

Muối của những sắt kẽm kim loại kém cỏi hoạt động và sinh hoạt (sau Cu):

b. Ion NO3 trong H+(axit):

NO3 + 4H+ + 3e → NO + 2H2O

Ví dụ: 3Cu + 2NO3 + 8H+ → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

3Fe2+ + NO3 + 4H+ → 3Fe3+ + NO↑ + 2H2O

    c. Ion NO3 trong OH(kiềm): OXH được những sắt kẽm kim loại lưỡng tính:

8Al + 3NO3 + 5OH + 2H2O → 8AlO2 + 3NH3

    d. Nhận biết ion nitrat (NO3)

    Trong môi trường thiên nhiên axit, ion NO3 thể hiện nay tính lão hóa tương tự như HNO3. Do ê dung dịch test dùng làm nhận thấy ion NO3 là láo lếu thích hợp vụn đồng và hỗn hợp H2SO4 loãng, đun lạnh lẽo.

    Hiện tượng: hỗn hợp có màu sắc xanh rì, khí ko màu sắc hóa nâu đỏ lòe nhập không gian.

3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ (dd màu sắc xanh) + 2NO↑ + 4H2O

2NO + O2 (không khí) → 2NO2 (màu nâu đỏ)

Xem thêm: Phân tích Uy lít xơ trở về (trích Ô đi xê sử thi Hi Lạp) Hômerơ Môn Ngữ văn Lớp 10

III. Ứng dụng

    – Các muối bột nitrat được dùng đa phần thực hiện phân bón chất hóa học (phân đạm) nhập nông nghiệp như NH4NO3, NaNO3, KNO3, Ca(NO3)2.

    – KNO3 còn được dùng nhằm chế dung dịch nổ đen ngòm.

C. Chu trình của Nitơ nhập tự động nhiên

    Nguyên tố nitơ rất rất cần thiết cho việc sinh sống bên trên Trái Đất. Trong ngẫu nhiên luôn luôn trực tiếp ra mắt những quy trình gửi hóa nitơ kể từ dạng này thanh lịch dạng không giống theo đòi một quy trình tuần trả kín.

✅ Giải sách giáo khoa Hóa Học lớp 11 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐