Axit photphoric và muối photphat Môn Hóa học Lớp 11

5/5 - (1 bình chọn)

Bài 1 trang 53 SGK Hóa 11

Bài 1 (trang 53 SGK Hóa 11): Viết phương trình hoá học tập dạng phân tử và dạng ion rút gọn gàng của phản xạ thân thiện axit photphoric với lượng dư của:

a. BaO ;    b. Ca(OH)2 ;     c. K2CO3

Bạn đang xem: Axit photphoric và muối photphat Môn Hóa học Lớp 11

Lời giải:

Các hóa học lấy dư nên muối hạt dẫn đến là muối hạt trung hoà:

a.     2H3PO4 + 3BaO → Ba3(PO4)2 + 3H2O

   Phương trình phân tử trùng với phương trình ion thu gọn

b.     2H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

   2H3PO4 + 3Ca2+ + 6OH → Ca3(PO4)2 + 6H2O

c.     2H3PO4 + 3K2CO3 → 2K3PO4 + 3H2O + 3CO2

   2H3PO4 + 3CO32- → 2PO43- + 3H2O + CO2

Bài 2 trang 53 SGK Hóa 11

Bài 2 (trang 53 SGK Hóa 11): Nêu những điểm giống như nhau và không giống nhau về đặc thù hoá học tập thân thiện axit nitric và axit photphoric. Dẫn rời khỏi những phản xạ hoá học tập nhằm minh hoạ?

Lời giải:

– Những đặc thù chung: Đều đem tính axit

   + Chuyển màu sắc hóa học chỉ thị: Quỳ tím trả trở nên màu sắc hồng

   + Tác dụng với bazơ, oxit bazơ không tồn tại tính khử (các yếu tắc đem số oxi hoá cao nhất):

   3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O

   Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

   + Tác dụng với một vài muối hạt của axit yếu đuối và không tồn tại tính khử:

   2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

   2H3PO4 + 3Na2SO3 → 2Na3PO4 + 3H2O + 3SO2

– Những đặc thù không giống nhau:

HNO3 H3PO4

– Axit HNO3 là axit mạnh

HNO3 → H+ + NO3

– Axit HNO3 có tính oxi hoá mạnh

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

– Axit H3PO4 là một triaxit trung bình

H3PO4 ⇆ H+ + H2PO4

H2PO4 ⇆ H+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

– Axit H3PO4 không đem tính oxi hoá.

3Fe + 2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H2

S + H3PO4 → ko phản ứng

3FeO +2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H2O

Bài 3 trang 54 SGK Hóa 11

Bài 3 (trang 54 SGK Hóa 11): Phương trình năng lượng điện li tổng số của H3PO4 trong hỗn hợp là:

H3PO4 ⇆ 3H+ + PO43-

Khi thêm thắt HCl vô dung dịch:

A. Cân vì chưng bên trên di chuyển theo hướng thuận.

B. Cân vì chưng bên trên di chuyển theo hướng nghịch tặc.

C. Cân vì chưng bên trên không xẩy ra dịch trả.

D. Nồng chừng PO43- tăng lên.

Lời giải:

– Đáp án B.

– Khi thêm thắt HCl vô thực hiện tăng độ đậm đặc H+ trong hỗn hợp. Theo vẹn toàn lí di chuyển cân đối, cân đối di chuyển theo hướng thực hiện rời độ đậm đặc H+

⇒ cân đối di chuyển theo hướng nghịch tặc.

Bài 4 trang 54 SGK Hóa 11

Bài 4 (trang 54 SGK Hóa 11): a) Lập những phương trình chất hóa học sau đây:

a. H3PO4 + K2HPO4 →

      1 mol      1mol

b. H3PO4 + NaOH →

      1 mol      1mol

c. H3PO4 + Ca(OH)2 →

      2mol      1mol

d. H3PO4 + Ca(OH)2 →

      2mol      3mol

Xem thêm: Phân tích bài thơ "Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng" Môn Ngữ văn Lớp 10

Lời giải:

a. H3PO4 + K2HPO4 → 2KH2PO4

    1 mol         1mol

b. H3PO4 + Ca(OH)2 → CaHPO4 + 2H2O

    1 mol         1mol

c. 2H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O

    2mol         1mol

d. 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

    2mol         3mol

Bài 5 trang 54 SGK Hóa 11

Bài 5 (trang 54 SGK Hóa 11): Để chiếm được muối hạt photphat trung hoà, cần thiết lấy từng nào ml hỗn hợp NaOH 1,00M mang đến thuộc tính với 50,0ml H3PO4 0,50M?

Lời giải:

Ta có: nH3PO4 = 0,05.0,5 = 0,025(mol)

Phương trình phản ứng:

   H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O

Từ ptpư suy ra:

   nNaOH = 3nH3PO4 = 3. 0,025 = 0,075 (mol)

Tính hóa học của Axit Photphoric (H3PO4), muối hạt photphat: Tính Hóa chất, vật lí, Điều chế, Ứng dụng

A. Axit Photphoric H3PO4

I. Cấu tạo ra phân tử

    Công thức cấu tạo:

II. Tính hóa học vật lí

    Là hóa học rắn dạng tinh nghịch thể vô xuyên suốt, ko màu sắc, giá buốt chảy ở 42,5ºC. Dễ chảy rữa và tan vô hạn nội địa.

III. Tính hóa học hóa học

    a. Tính lão hóa – khử

    Axít photphoric khó khăn bị khử (do Phường tại mức lão hóa +5 bền lâu đối với N vô axit nitric), không tồn tại tính lão hóa.

    b. Tính axit: Axít photphoric là axit đem 3 chuyến axit, có tính mạnh tầm. Trong hỗn hợp nó phân li rời khỏi 3 nấc:

    H3PO4 ⇋ H+ + H2PO4 ⇒ k1 = 7, 6.10-3

    H2PO4 ⇋ H+ + HPO42- ⇒ k2 = 6,2.10-8

    HPO42- ⇋ H+ + PO43- ⇒ k3 = 4,4.10-13

    ⇒ nấc 1 > nấc 2 > nấc 3.

    ⇒ Dung dịch axít photphoric đem những đặc thù công cộng của axit như thực hiện quì tím hóa đỏ ối, thuộc tính với oxit bazơ, bazơ, muối hạt, sắt kẽm kim loại.

    ⇒ Khi thuộc tính với oxit bazơ, bazơ tùy từng lượng hóa học thuộc tính tuy nhiên axít photphoric dẫn đến muối hạt dung hòa, muối hạt axit hoặc láo lếu phù hợp muối:

    H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O

    H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4 + 2H2O

    H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O

IV. Ứng dụng và điều chế

1. Ứng dụng

    Một lượng rộng lớn axit photphoric dùng làm pha trộn những muối hạt photphat và phát hành phân lân.

2. Điều chế

    a. Trong chống thí nghiệm

P + 5HNO3 → H3PO4 + H2O + 5NO2

    b. Trong công nghiệp

       + Cho H2SO4 đặc thuộc tính với quặng photphorit hoặc quặng apatit:

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4

       Điều chế vì chưng cách thức này sẽ không tinh nghịch khiết và lượng hóa học thấp.

       + Để pha trộn H3PO4 có chừng tinh nghịch khiết và độ đậm đặc cao hơn nữa người tớ nhóm cháy Phường sẽ được P2O5 rồi mang đến P2O5 tác dụng với nước:

4P + 5O2 → 2P2O5

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

B. Muối Photphat

    Axít photphoric dẫn đến 3 loại muối:

    – Muối photphat trung hòa: Na3PO4, Ca3(PO4)2, …

    – Muối đihidrophotphat: NaH2PO4, Ca(H2PO4)2, …

    – Muối hidrophotphat: Na2HPO4, CaHPO4, …

1. Tính tan

    Tất cả những muối hạt đihidrophotphat đều tan nội địa. Các muối hạt hidrophotphat và photphat dung hòa đều ko tan hoặc không nhiều tan nội địa (trừ muối hạt natri, kali, amoni).

2. Phản ứng thủy phân

    Các muối hạt photphat tan bị thủy phân vô hỗn hợp.

Na3PO4 + H2O ⇋ Na2HPO4 + NaOH

    ⇒ Dung dịch Na3PO4 có môi trường xung quanh kiềm thực hiện quỳ hóa xanh rớt.

Xem thêm: thi xong học kì làm gì

3. Nhận biết ion photphat

    Thuốc test là bạc nitrat.

3Ag+ + PO43- → Ag3PO4↓ (màu vàng)

✅ Giải sách giáo khoa Hóa Học lớp 11 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐