bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì lúc này đơn và lúc này đơn tiếp nối là 2 thì được dùng rộng thoải mái vô giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên, có lẽ rằng có không ít chúng ta bắt gặp trở ngại Lúc dùng 2 thì này.

Bạn đang xem: bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Vậy nên, chúng ta hãy nằm trong Trung tâm luyện ganh đua IELTS Vietop ôn lại kiến thức và làm một số bài xích tập luyện Thì lúc này tiếp nối và lúc này đơn để nắm vững 2 thì này rộng lớn nhé. 

Bài tập luyện Thì lúc này tiếp nối và lúc này đơn

Xem ngay: Phân biệt Thì lúc này đơn và Thì lúc này tiếp diễn

Tổng quan liêu về thì lúc này đơn (Simple Present Tense) 

Cấu trúc 

Thể câu Động kể từ thường Động kể từ tobe
Khẳng địnhS + V (s/es) + OS + am/is/are + N/Adj
Phủ địnhS + do/does + not + Vo
do cút với S số nhiều, does cút với S số không nhiều.
do not = don’t/ does not = doesn’t
S + am/is/are + not + N/Adj
is not = isn’t
are not = aren’t
Nghi vấn Yes/NoDo/does + S + Vo?Am/is/are + S + N/Adj?
Nghi vấn Wh-Wh_ + do/does + S + Vo?Wh_ + am/is/are + S + N/Adj?

* Lưu ý: Tùy vô động kể từ nhưng mà tao tăng -s/-es vô câu khẳng định:

 • Nếu căn nhà ngữ ở ngôi (I, you, we, they) hoặc danh kể từ số nhiều thì không thay đổi động kể từ.
 • Nếu căn nhà ngữ ở ngôi (she, he,it) hoặc danh kể từ số không nhiều thì tao phân tách như sau: 

– Thêm es vô những động kể từ kết cổ động vị _o,_ch,_sh,_x,_s: teach-teaches; mix-mixes; wash-washes 

– Nếu trước_y là một trong phụ âm, tao quăng quật nó tăng _ies: fly-flies, study-studies, 

– Các tình huống còn lại: tăng _s: want-wants, run-runs

E.g.: My son always makes a bed as soon as getting up. (Con trai tôi luôn luôn dọn chóng tức thì sau thời điểm tỉnh dậy).

        He goes to tướng school by bus every morning. (Anh tao đến lớp vị xe cộ buýt vào cụ thể từng buổi sáng).

         I have an English lesson on Mondays. (Tôi mang 1 buổi học tập giờ đồng hồ anh vào cụ thể từng loại 2) 

Xem chi tiết: Quy tắc tăng s/es vô Thì lúc này đơn và cách phát âm

Cách dùng và tín hiệu nhận biết 

Thì lúc này đơn được sử dụng Lúc tao muốn: 

 • Diễn miêu tả một hành vi, vụ việc mang tính chất hóa học thông thường xuyên lặp cút tái diễn.

E.g.: My father jogs at the park every morning. (Bố tôi quốc bộ ở khu dã ngoại công viên vào cụ thể từng buổi sáng)

 • Diễn miêu tả chương trình, thời hạn biểu (giờ tàu, chuyến cất cánh, coi phim, lịch tranh tài …)

E.g.: The plane takes off at 8 p.m. (Chuyến cất cánh đựng cánh vô 8 giờ tối)

 • Diễn miêu tả một chân lý, một thực sự hiển nhiên

E.g.:  Water freezes at 0° C or 32°F. (Nước ngừng hoạt động ở sức nóng phỏng 0 ° C hoặc 32°F)

Ta nhận thấy thì lúc này đơn nhờ những trạng kể từ chỉ thời hạn ở lúc này và những trạng kể từ chỉ gia tốc như sau: 

Với trạng kể từ chỉ tần suất

 • Always (luôn luôn)
 • Usually (thường xuyên)
 • Often/ Frequently/ Regularly (thường xuyên)
 • Sometimes (thỉnh thoảng)
 • Seldom/ Rarely/ Hardly (hiếm khi)
 • Never (không bao giờ)

Một số cụm kể từ khác 

 • Every + khoảng chừng thời hạn (every month,…)
 • Once/ twice/ three times/ four times + khoảng chừng thời hạn (once a week,..)
 • In + buổi trong thời gian ngày (in the morning,…)

E.g.: He often goes to tướng the movie with his friends. (Anh thông thường cút coi phim với bạn)

        We bởi yoga twice a week. (Chúng tôi tập luyện yoga gấp đôi một tuần)

Ngoài rời khỏi, một trong những động kể từ luôn luôn ở thì lúc này đơn và vượt lên trên khứ đơn nhưng mà ko cút với những thì tiếp nối như: 

 • Động kể từ chỉ giác quan liêu (Senses): see, hear, smell, taste, feel
 • Động kể từ chỉ ý kiến (Opinion): agree, disagree, consider, believe, think
 • Động kể từ chỉ xúc cảm (Emotion): love, hate, dislike, lượt thích, enjoy
 • Một số động kể từ khác:  appear, belong, want, need, wish

Xem thêm:

Vẽ sơ đồ dùng trí tuệ Thì lúc này đơn chỉ vô 5 phút

Bài tập luyện thì lúc này đơn từ cơ bản đến nâng lên có đáp án

Bài tập luyện Thì lúc này đơn trắc nghiệm từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập luyện thì lúc này đơn

công thức thì hiện tại đơn

Bài 1: Chia động kể từ tương thích vô địa điểm trống: 

1. He …….(like) football and computer games. 

2. She ……….(do) the homework every evening.

3. My best friend ……..(write) a letter to tướng mạ twice a month.

4. Jane …….(be) humor. He always ……………(make) people laugh. 

5. Emily seldom ………(cry) although she ………(be) in pain.

1. likes    2. does     3. writes         4. is/makes         5. crys 

Bài 2: Viết lại câu trả chỉnh: 

1. My parents/not allow/me/stay up late.

2. What/she/like?

3. They/often/go camping?

4. When/the lesson/start?

5. House/belong/my parents.

1. My parents don’t allow mạ to tướng stay up late.

2. What does she like?

3. Do they often go camping?

4. When does the lesson start?

5. The house belongs to tướng my parents.

Xem tăng những dạng ngữ pháp:

Thì vượt lên trên khứ đơn

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

Thì vượt lên trên khứ tiếp diễn

Tổng quan liêu về thì lúc này tiếp nối ( Present Continuous)

Cấu trúc: 

 • Khẳng định: S + am/is/are +V_ing
 • Phủ định: S +am/is/are + not + V_ing
 • Nghi vấn Yes/No: Am/is/are + S + V_ing?
 • Nghi vấn Wh-: Wh_+ am/is/are + S + V_ing?

*Lưu ý: is not = isn’t và are not = aren’t

E.g.:  Look! Mike is coming here. (Nhìn tề, Mike sắp đến đây)

Xem thêm: Giúp teen 2k2 thi cuối kỳ “nhẹ như lông hồng” – Phần 1: Chuẩn bị

          My mother often goes to tướng the office by motorbike, but today she is going to tướng the office by bus. (Mẹ tôi thông thường xuyên đi làm việc vị xe cộ máy, song thời điểm hôm nay bà ấy cút xe cộ buýt cút làm)

         My husband is watching TV now. (Chồng tôi đang được coi truyền ảnh bây giờ)

Cách dùng và tín hiệu nhận biết 

Chúng tao dùng thì lúc này tiếp nối khi: 

 • Diễn miêu tả một hành vi đang được ra mắt bên trên thời gian rằng.

E.g.: Linda is hanging out with her boyfriend. (Linda đang được đi dạo với chúng ta trai của cô ý ấy)

 • Diễn miêu tả một hành vi chắc hẳn rằng tiếp tục xẩy ra vô sau này ngay sát (có plan, chương trình cụ thể)

E.g.: She is moving into Ho Chi Minh City next week. (Cô ấy tiếp tục gửi cho tới TP. Hồ Chí Minh Sài Gòn vô tuần sau)

 • Diễn miêu tả một hành vi thông thường xuyên lặp cút tái diễn, thông thường được dùng với mục tiêu phàn nàn về hành vi khiến cho người rằng không dễ chịu và bực bản thân.

E.g.: Lucas is always forgetting his key at home page. (Lucas toàn quên chiếc chìa khóa của anh ý tao ở nhà)

 • Diễn miêu tả hành vi mang tính chất tạm thời thời

E.g.: Emma is staying at her grandparents’ house. (Emma đang được ở nhà đất của các cụ cô ấy)

Một số tín hiệu của thì lúc này tiếp nối như sau: 

 • Now, Right now
 • At present, at the moment
 • At …(giờ cụ thể)
 • Câu khẩu lệnh, điều cảnh báo: Look! Listen! Be careful!………

Xem thêm: Bài tập luyện thì lúc này tiếp nối từ cơ bản đến nâng lên có đáp án

Bài tập 

Công thức thì hiện tại tiếp diễn

Bài 1: Tìm và sửa lỗi sai: 

1. Emmy doing her homework at present.

2. Mike is swiming with his father.

3. Look! A child are playing with a dog.

4. While I knock the door, he opens it. 

5. Listen! Someone are coming here.

Bài 2: Chia động kể từ tương thích vô địa điểm rỗng tuếch (Hiện bên trên đơn và lúc này tiếp diễn)

1. Suly sometimes …………(have) a soup for breakfast.

2. At the moment, Linda ……….(play) the guitar with her band.

3. What are you doing? – I………….(paint) a picture.

4. The movie …………(publish) on Tuesday.

5. I …………..(want) a bigger house in order to tướng hold a lot of things.

6. My father always ………….(forget) to tướng turn off the light. 

7. On weekends, My family often ……….(watch) TV but today we ………..(visit) our grandparents. 

8. While my brother ……….(play) football, my sister …………(read) books.

9.  I ……..(think) that you’ll become a successful woman. 

10. He ……….(study) English in the afternoon.

11. How often ………….you ……(ski)? 

12. ……Mike ………(hate) wine?

13. Watch out! A tree …………(fall).

14. Where is your mother? – She …………(cook) in the kitchen.

15. The bus ……….(arrive) at 8.30 AM.

16. Sarah …….(not tell) mạ a story.

17. When ……..she ………(go) to tướng the class?

18. I lượt thích Math and she …….(like) Physics. 

19. He …….(not work) at his office now.

20. The students ………(learn) art, they ……….(draw) a lot of beautiful pictures. 

Đáp án 

Bài 1: 

1. doing → is doing  2. swiming → swimming  3. are → is   4. knock →

am knocking   5. are → is

Bài 2: 

1. has 2. is playing  3. am painting 4. publishes 5. want  6. is forgetting 7. watch/ are visiting  8. is playing/ is reading  9. think 10. studies11. do/ski 12. Does/hate 13. is falling 14. is cooking 15. arrives 16. doesn’t tell 17. does/go 18. likes 19. isn’t working trăng tròn. are learning/ are drawing 

Xem thêm:

Các thì vô giờ đồng hồ Anh: cơ hội phân biệt và bài tập vận dụng

Bài tập luyện Thì lúc này đơn lúc này tiếp nối và vượt lên trên khứ đơn có đáp án

Bài tập luyện trắc nghiệm Thì lúc này đơn và lúc này tiếp nối đem đáp án

Vậy là đã hoàn tất các bài xích tập luyện Thì lúc này tiếp nối và lúc này đơn. IELTS Vietop cảm ơn chúng ta vì thế đang được sát cánh đồng hành vô bài học kinh nghiệm này nhằm cùng với nhau ôn tập luyện lại 2 thì lúc này đơn và lúc này tiếp nối. Chúc chúng ta học hành sung sướng.

Xem thêm: Hà Nội đã công bố hướng dẫn tuyển sinh lớp 10, teen 2k3 chú ý!