bài tập về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại đơn tiếp nối là 2 thì được dùng thoáng rộng vô giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên, chắc rằng có rất nhiều các bạn bắt gặp trở ngại Khi dùng 2 thì này.

Bạn đang xem: bài tập về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Vậy nên, chúng ta hãy nằm trong Trung tâm luyện đua IELTS Vietop ôn lại kiến thức và làm một số bài bác tập luyện Thì thời điểm hiện tại tiếp nối và thời điểm hiện tại đơn để nắm vững 2 thì này rộng lớn nhé. 

Bài tập luyện Thì thời điểm hiện tại tiếp nối và thời điểm hiện tại đơn

Xem ngay: Phân biệt Thì thời điểm hiện tại đơn và Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Tổng quan lại về thì thời điểm hiện tại đơn (Simple Present Tense) 

Cấu trúc 

Thể câu Động kể từ thường Động kể từ tobe
Khẳng địnhS + V (s/es) + OS + am/is/are + N/Adj
Phủ địnhS + do/does + not + Vo
do cút với S số nhiều, does cút với S số không nhiều.
do not = don’t/ does not = doesn’t
S + am/is/are + not + N/Adj
is not = isn’t
are not = aren’t
Nghi vấn Yes/NoDo/does + S + Vo?Am/is/are + S + N/Adj?
Nghi vấn Wh-Wh_ + do/does + S + Vo?Wh_ + am/is/are + S + N/Adj?

* Lưu ý: Tùy vô động kể từ tuy nhiên tao tăng -s/-es vô câu khẳng định:

 • Nếu công ty ngữ ở ngôi (I, you, we, they) hoặc danh kể từ số nhiều thì không thay đổi động kể từ.
 • Nếu công ty ngữ ở ngôi (she, he,it) hoặc danh kể từ số không nhiều thì tao phân tách như sau: 

– Thêm es vô những động kể từ kết thúc giục tự _o,_ch,_sh,_x,_s: teach-teaches; mix-mixes; wash-washes 

– Nếu trước_y là 1 trong những phụ âm, tao quăng quật nó tăng _ies: fly-flies, study-studies, 

– Các tình huống còn lại: tăng _s: want-wants, run-runs

E.g.: My son always makes a bed as soon as getting up. (Con trai tôi luôn luôn dọn nệm ngay lập tức sau thời điểm tỉnh dậy).

        He goes vĩ đại school by bus every morning. (Anh tao đến lớp tự xe pháo buýt vào cụ thể từng buổi sáng).

         I have an English lesson on Mondays. (Tôi với 1 trong các buổi học tập giờ đồng hồ anh vào cụ thể từng loại 2) 

Xem chi tiết: Quy tắc tăng s/es vô Thì thời điểm hiện tại đơn và cách phát âm

Cách dùng và tín hiệu nhận biết 

Thì thời điểm hiện tại đơn được sử dụng Khi tao muốn: 

 • Diễn miêu tả một hành vi, vấn đề mang ý nghĩa hóa học thông thường xuyên lặp cút tái diễn.

E.g.: My father jogs at the park every morning. (Bố tôi quốc bộ ở khu vui chơi công viên vào cụ thể từng buổi sáng)

 • Diễn miêu tả chương trình, thời hạn biểu (giờ tàu, chuyến cất cánh, coi phim, lịch tranh tài …)

E.g.: The plane takes off at 8 p.m. (Chuyến cất cánh đựng cánh vô 8 giờ tối)

 • Diễn miêu tả một chân lý, một thực sự hiển nhiên

E.g.:  Water freezes at 0° C or 32°F. (Nước ngừng hoạt động ở sức nóng phỏng 0 ° C hoặc 32°F)

Ta phân biệt thì thời điểm hiện tại đơn nhờ những trạng kể từ chỉ thời hạn ở thời điểm hiện tại và những trạng kể từ chỉ gia tốc như sau: 

Với trạng kể từ chỉ tần suất

 • Always (luôn luôn)
 • Usually (thường xuyên)
 • Often/ Frequently/ Regularly (thường xuyên)
 • Sometimes (thỉnh thoảng)
 • Seldom/ Rarely/ Hardly (hiếm khi)
 • Never (không bao giờ)

Một số cụm kể từ khác 

 • Every + khoảng chừng thời hạn (every month,…)
 • Once/ twice/ three times/ four times + khoảng chừng thời hạn (once a week,..)
 • In + buổi trong thời gian ngày (in the morning,…)

E.g.: He often goes vĩ đại the movie with his friends. (Anh thông thường cút coi phim với bạn)

        We tự yoga twice a week. (Chúng tôi tập luyện yoga gấp đôi một tuần)

Ngoài đi ra, một số trong những động kể từ luôn luôn ở thì thời điểm hiện tại đơn và vượt lên khứ đơn tuy nhiên ko cút với những thì tiếp nối như: 

 • Động kể từ chỉ giác quan lại (Senses): see, hear, smell, taste, feel
 • Động kể từ chỉ ý kiến (Opinion): agree, disagree, consider, believe, think
 • Động kể từ chỉ xúc cảm (Emotion): love, hate, dislike, lượt thích, enjoy
 • Một số động kể từ khác:  appear, belong, want, need, wish

Xem thêm:

Vẽ sơ vật trí tuệ Thì thời điểm hiện tại đơn chỉ vô 5 phút

Bài tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn từ cơ bản đến nâng lên có đáp án

Bài tập luyện Thì thời điểm hiện tại đơn trắc nghiệm từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn

công thức thì hiện tại đơn

Bài 1: Chia động kể từ phù hợp vô vị trí trống: 

1. He …….(like) football and computer games. 

2. She ……….(do) the homework every evening.

3. My best friend ……..(write) a letter vĩ đại bầm twice a month.

4. Jane …….(be) humor. He always ……………(make) people laugh. 

5. Emily seldom ………(cry) although she ………(be) in pain.

1. likes    2. does     3. writes         4. is/makes         5. crys 

Bài 2: Viết lại câu trả chỉnh: 

1. My parents/not allow/me/stay up late.

2. What/she/like?

3. They/often/go camping?

4. When/the lesson/start?

5. House/belong/my parents.

1. My parents don’t allow bầm vĩ đại stay up late.

2. What does she like?

3. Do they often go camping?

4. When does the lesson start?

5. The house belongs vĩ đại my parents.

Xem tăng những dạng ngữ pháp:

Thì vượt lên khứ đơn

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

Thì vượt lên khứ tiếp diễn

Tổng quan lại về thì thời điểm hiện tại tiếp nối ( Present Continuous)

Cấu trúc: 

 • Khẳng định: S + am/is/are +V_ing
 • Phủ định: S +am/is/are + not + V_ing
 • Nghi vấn Yes/No: Am/is/are + S + V_ing?
 • Nghi vấn Wh-: Wh_+ am/is/are + S + V_ing?

*Lưu ý: is not = isn’t và are not = aren’t

E.g.:  Look! Mike is coming here. (Nhìn tề, Mike sắp tới đây)

Xem thêm: teen 2k thi học kì I

          My mother often goes vĩ đại the office by motorbike, but today she is going vĩ đại the office by bus. (Mẹ tôi thông thường xuyên đi làm việc tự xe pháo máy, tuy vậy thời điểm ngày hôm nay bà ấy cút xe pháo buýt cút làm)

         My husband is watching TV now. (Chồng tôi đang được coi truyền họa bây giờ)

Cách dùng và tín hiệu nhận biết 

Chúng tao dùng thì thời điểm hiện tại tiếp nối khi: 

 • Diễn miêu tả một hành vi đang được ra mắt bên trên thời khắc thưa.

E.g.: Linda is hanging out with her boyfriend. (Linda đang được đi dạo với các bạn trai của cô ý ấy)

 • Diễn miêu tả một hành vi chắc hẳn rằng tiếp tục xẩy ra vô sau này ngay gần (có plan, chương trình cụ thể)

E.g.: She is moving into Ho Chi Minh City next week. (Cô ấy tiếp tục gửi cho tới TP.HCM Xì Gòn vô tuần sau)

 • Diễn miêu tả một hành vi thông thường xuyên lặp cút tái diễn, thông thường được dùng với mục tiêu phàn nàn về hành vi khiến cho người thưa không dễ chịu và bực bản thân.

E.g.: Lucas is always forgetting his key at trang chính. (Lucas toàn quên chiếc chìa khóa của anh ý tao ở nhà)

 • Diễn miêu tả hành vi mang ý nghĩa tạm thời thời

E.g.: Emma is staying at her grandparents’ house. (Emma đang được ở nhà đất của các cụ cô ấy)

Một số tín hiệu của thì thời điểm hiện tại tiếp nối như sau: 

 • Now, Right now
 • At present, at the moment
 • At …(giờ cụ thể)
 • Câu khẩu lệnh, điều cảnh báo: Look! Listen! Be careful!………

Xem thêm: Bài tập luyện thì thời điểm hiện tại tiếp nối từ cơ bản đến nâng lên có đáp án

Bài tập 

Công thức thì hiện tại tiếp diễn

Bài 1: Tìm và sửa lỗi sai: 

1. Emmy doing her homework at present.

2. Mike is swiming with his father.

3. Look! A child are playing with a dog.

4. While I knock the door, he opens it. 

5. Listen! Someone are coming here.

Bài 2: Chia động kể từ phù hợp vô vị trí trống rỗng (Hiện bên trên đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn)

1. Suly sometimes …………(have) a soup for breakfast.

2. At the moment, Linda ……….(play) the guitar with her band.

3. What are you doing? – I………….(paint) a picture.

4. The movie …………(publish) on Tuesday.

5. I …………..(want) a bigger house in order vĩ đại hold a lot of things.

6. My father always ………….(forget) vĩ đại turn off the light. 

7. On weekends, My family often ……….(watch) TV but today we ………..(visit) our grandparents. 

8. While my brother ……….(play) football, my sister …………(read) books.

9.  I ……..(think) that you’ll become a successful woman. 

10. He ……….(study) English in the afternoon.

11. How often ………….you ……(ski)? 

12. ……Mike ………(hate) wine?

13. Watch out! A tree …………(fall).

14. Where is your mother? – She …………(cook) in the kitchen.

15. The bus ……….(arrive) at 8.30 AM.

16. Sarah …….(not tell) bầm a story.

17. When ……..she ………(go) vĩ đại the class?

18. I lượt thích Math and she …….(like) Physics. 

19. He …….(not work) at his office now.

20. The students ………(learn) art, they ……….(draw) a lot of beautiful pictures. 

Đáp án 

Bài 1: 

1. doing → is doing  2. swiming → swimming  3. are → is   4. knock →

am knocking   5. are → is

Bài 2: 

1. has 2. is playing  3. am painting 4. publishes 5. want  6. is forgetting 7. watch/ are visiting  8. is playing/ is reading  9. think 10. studies11. do/ski 12. Does/hate 13. is falling 14. is cooking 15. arrives 16. doesn’t tell 17. does/go 18. likes 19. isn’t working trăng tròn. are learning/ are drawing 

Xem thêm:

Các thì vô giờ đồng hồ Anh: cơ hội phân biệt và bài tập vận dụng

Bài tập luyện Thì thời điểm hiện tại đơn thời điểm hiện tại tiếp nối và vượt lên khứ đơn có đáp án

Bài tập luyện trắc nghiệm Thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp nối với đáp án

Vậy là đã hoàn tất các bài bác tập luyện Thì thời điểm hiện tại tiếp nối và thời điểm hiện tại đơn. IELTS Vietop cảm ơn chúng ta vì như thế tiếp tục sát cánh đồng hành vô bài học kinh nghiệm này nhằm cùng với nhau ôn tập luyện lại 2 thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp nối. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức sung sướng.

Xem thêm: phat bieu trong gio hoc