căn bậc 2 của 3

Căn  bậc hai của 3   được biểu diễn bằng cách sử dụng căn bậc hai hoặc ký hiệu căn ” √”, và nó được viết là  √3. Giá trị của  √3 xấp xỉ bằng  1,732 . Giá trị này được sử dụng rộng rãi trong toán học. Vì căn 3 là  số vô tỉ nên không thể biểu diễn dưới dạng phân số. Nó có nghĩa là nó có vô số số thập phân. Ở đây, chúng ta sẽ xem xét giá trị của gốc và phương pháp chia dài để tìm giá trị của gốc 3.

Kim tự tháp vuông là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.

Bạn đang xem: căn bậc 2 của 3

Căn bậc hai của 3 giá trị

Căn bậc hai của 3 được biểu diễn là  √3  hoặc 3 1/2 . Giá trị số của căn 3 được cho như sau:

√3 = 1,732050807568877293527446341505872366… .. 

Để làm cho việc tính toán dễ dàng hơn, giá trị của gốc 3 được cắt bớt là 1,732. 

Xem thêm: bảng tuần hoàn Hóa học lớp 10

Làm thế nào để tìm căn bậc hai của 3?

Nói chung, trước khi tìm giá trị căn bậc hai của một số, cần phải kiểm tra xem số đã cho có phải là một bình phương hoàn hảo hay không. Bởi vì chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy các giá trị căn bậc hai cho các hình vuông hoàn hảo. Tuy nhiên, để tìm giá trị căn bậc hai cho các bình phương không hoàn hảo, nó khá khó khăn. Vì vậy, chúng tôi sử dụng phương pháp chia dài để tìm giá trị của căn bậc hai của 3.

Phương pháp chia dài

Ở đây, chúng tôi sử dụng phương pháp chia dài để nhận được giá trị của căn bậc hai của 3.

Xem thêm: Teen 2k: ôn thi học kì không nhất thiết phải bỏ dở học thêm

Căn bậc hai của 3

Do đó, giá trị của căn bậc hai của 3 là 1,732.

Xem thêm:

  • Bằng đại học tiếng anh đọc là gì ? Các từ liên quan
  • Căn bậc hai của 5 là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.
  • Căn bậc hai của 8 là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn
  • Căn bậc hai của 6 là gì? Xem xong 5 phút hiểu luôn.