công thức tính diện tích hình bình hành

3.8/5 - (24 bình chọn)

Diện tích hình bình hành

– Khái niệm

Bạn đang xem: công thức tính diện tích hình bình hành

Diện tích hình bình hành là toàn phần mặt mũi phẳng lặng tớ rất có thể thấy được của hình bình hành.

Diện tích hình bình hành được đo vì như thế kích thước của mặt phẳng hình, là phần mặt mũi phẳng lặng tớ rất có thể phát hiện ra của hình bình hành.

Diện tích hình bình hành được xem bám theo công thức bằng tích của cạnh lòng nhân với độ cao.

SABCD = a.h

Trong đó:

 • S là diện tích S hình bình hành.
 • a là cạnh lòng của hình bình hành.
 • h là độ cao, nối kể từ đỉnh cho tới lòng của một hình bình hành.

Cách tính diện tích S hình bình hành lúc biết 2 lối chéo

Thông thông thường nếu như đề bài bác chỉ cho 1 dữ khiếu nại về phỏng nhiều năm của hai tuyến phố chéo cánh ko thôi thì có thể vững vàng tất cả chúng ta ko giải được. Vì thế, đề tiếp tục thông thường mang lại nhân tố góc thân ái hai tuyến phố chéo cánh đi kèm theo. Cụ thể như sau:

Cho hình bình hành ABCD sở hữu AC và BD là hai tuyến phố chéo cánh, uỷ thác điểm của hai tuyến phố chéo cánh là O và số đo góc AOB tạo ra vì như thế hai tuyến phố chéo cánh. Diện tích hình bình hành lúc biết phỏng nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh được xem như sau:

S = 50%.AC.BD.Sin(AOB) = 50%.AC.BD.Sin(AOD)

Công thức tổng quát mắng tính diện tích S hình bình hành lúc biết hai tuyến phố chéo cánh là: S = 50%.c.d.sinα

Với:

 • c, d theo thứ tự là phỏng nhiều năm của hai tuyến phố chéo cánh hình bình hành (cùng đơn vị chức năng đo)
 • α là góc tạo ra vì như thế hai tuyến phố chéo cánh.
Cách tính diện tích S hình bình hành lúc biết 2 lối chéo

Phương pháp lưu giữ công thức tính diện tích S, chu vi hình bình hành

– Phương pháp học

Thường xuyên thực hiện bài bác tập dượt, ngoài hỗ trợ chúng ta thạo dạng toán, lưu giữ được công thức, hiểu kĩ được yếu tố. Hơn nữa còn khiến cho tớ đạt được suy nghĩ xử lý yếu tố khôn cùng chất lượng.

– Mẹo lưu giữ công thức

Mẫu thơ về công thức tính diện tích S, chu vi hình bình hành:

Bình hành diện tích S tính sao Chiều cao nhân lòng đi ra ngay lập tức khó khăn chi Chu vi thì có nhu cầu các gì Cạnh kề nằm trong lại tớ ngay lập tức nhân nhì.

Ví dụ: Có một hình bình hành sở hữu chiều nhiều năm cạnh lòng CD = 8cm và độ cao nối kể từ đỉnh A xuống cạnh CD nhiều năm 5cm. Hỏi diện tích S của hình bình hành ABCD vì như thế bao nhiêu?

Theo công thức tính diện tích S hình bình hành, tớ vận dụng vô nhằm tính diện tích S hình bình hành như sau:

Có chiều nhiều năm cạnh lòng CD (a) vì như thế 8 centimet và độ cao nối kể từ đỉnh xuống cạnh lòng vì như thế 5 centimet. Suy đi ra tớ sở hữu phương pháp tính diện tích S hình bình hành:

S (ABCD) = a x h = 8 x 5 = 40 cm2

Ví dụ: Cho một hình bình hành ABCD sở hữu chiều nhiều năm cạnh lòng CD = 10 centimet và độ cao nối kể từ đỉnh A xuống cạnh CD nhiều năm 5 centimet. Hỏi diện tích S của hình bình hành ABCD là từng nào.

Giải:

Áp dụng bám theo công thức tính diện tích S hình bình hành tớ có:

S = a.h = 10.5 = 50 cm2.

Vậy diện tích S của hình bình hành là 50 cm2.

🔢 GIA SƯ TOÁN

Chu vi hình bình hành

– Khái niệm chu vi hình bình hành: chu vi của một hình bình hành vì như thế gấp đôi tổng một cặp cạnh kề nhau ngẫu nhiên. Nói cách thứ hai, chu vi hình bình là tổng phỏng nhiều năm của 4 cạnh hình bình hành.

Chu vi hình bình hành được tính vì như thế tổng phỏng nhiều năm những lối xung quanh hình, cũng đó là lối xung quanh toàn cỗ diện tích S, vì như thế gấp đôi tổng một cặp cạnh kề nhau ngẫu nhiên.

Nói cách thứ hai, chu vi hình bình hành là tổng phỏng nhiều năm của 4 cạnh. Công thức rõ ràng như sau:

C = 2 x (a+b)

Trong đó:

 • C là chu vi hình bình hành.
 • a và b là cặp cạnh kề nhau của hình bình hành.

Ví dụ: Cho một hình bình hành ABCD sở hữu nhì cạnh a và b theo thứ tự là 5 centimet và 7 centimet. Hỏi chu vi của hình bình hành ABCD vì như thế bao nhiêu?

Áp dụng công thức tính chu vi hình bình hành tớ có:

C = (a +b) x 2 = (7 + 5) x 2 =12 x 2 = 24 cm

Ví dụ: Cho một hình bình hành ABCD sở hữu chiều nhiều năm 2 cạnh a và b theo thứ tự là 9 centimet và 6 centimet. Hỏi chu vi hình bình hành vì như thế từng nào.

Giải:

Áp dụng bám theo công thức tính chu vi hình bình hành tớ có:

C = (a+b) x 2 = (9+6) x 2 = 15 x 2 = 30 centimet.

Vậy chu vi của hình bình hành là 30 centimet.

Khái niệm hình bình hành là gì?

Hình bình hành là tứ giác nhưng mà sở hữu 2 cặp cạnh đối tuy nhiên song cùng nhau hoặc 1 cặp cạnh đối tuy nhiên song và đều nhau. Trong hình bình hành sở hữu 2 góc đối vì như thế nhau; 2 lối chéo cánh tiếp tục tách nhau bên trên trung điểm của hình. Dễ lưu giữ rộng lớn rất có thể hiểu hình bình hành là một tình huống quan trọng đặc biệt của hình thang.

Tính hóa học và tín hiệu phân biệt hình bình hành

– Giới thiệu

Hình bình hành là một trong hình tứ giác được tạo ra trở thành Khi nhì cặp hoặc một cạnh đối nhau tuy nhiên song và đều nhau. Nó còn là một trong dạng quan trọng đặc biệt của hình thang.

– Tính chất:

+ Các cạnh đối tuy nhiên song và đều nhau.

+ Các góc đối đều nhau.

+ Hai lối chéo cánh tách nhau bên trên trung điểm của từng lối.

– Dấu hiệu nhận biết:

+ Bản hóa học hình bình hành là một trong tứ giác quan trọng đặc biệt.

+ Tứ giác sở hữu nhì cặp cạnh đối tuy nhiên song là hình bình hành.

+ Tứ giác sở hữu những cạnh đối đều nhau là hình bình hành.

+ Tứ giác sở hữu nhì cạnh đối một vừa hai phải tuy nhiên song và một vừa hai phải đều nhau là hình bình hành.

+ Tứ giác sở hữu những góc đối đều nhau là hình bình hành.

+ Tứ giác sở hữu hai tuyến phố chéo cánh tách nhau bên trên trung điểm của từng lối là hình bình hành.

+ Hình thang sở hữu nhì cạnh mặt mũi tuy nhiên song là hình bình hành.

+ Hình thang sở hữu nhì cạnh lòng đều nhau là hình bình hành.

Hình bình hành là hình thang

Hình thang sở hữu nhì cạnh lòng đều nhau là hình bình hành.
Hình thang sở hữu nhì cạnh mặt mũi tuy nhiên song là hình bình hành

Những chú ý Khi tính diện tích S, chu vi hình bình hành

– Chú ý đơn vị chức năng đo là gì.

– Khi tính diện tích S để ý lối cao h tiếp tục nằm trong đơn vị chức năng đo với chiều nhiều năm lòng hoặc ko và Khi tính chu vi cần thiết coi chiều nhiều năm 2 cạnh kề nhau tiếp tục nằm trong đơn vị chức năng hoặc ko. Nếu ko cần thiết thay đổi lại.

Bài tập dượt vận dụng công thức tính diện tích S, chu vi hình bình hành

Bài tập dượt 1: Cho hình bình hành ABCD sở hữu độ cao hạ xuống cạnh CD là 5cm, chiều nhiều năm CD là 15cm. Tính diện tích S hình bình hành ABCD.

Giải:

S (ABCD) = 5 x 15 = 75 cm2

Bài tập dượt 2: Cho hình bình hành sở hữu chu vi là 364cm và phỏng nhiều năm cạnh lòng cấp 6 thứ tự cạnh kia; cấp gấp đôi độ cao. Hãy tính diện tích S hình bình hành tê liệt.

Giải:

Nửa chu vi hình bình hành là: 364 : 2 = 182 (cm).

Cạnh lòng cấp 6 thứ tự cạnh tê liệt nên nửa chu vi tiếp tục cấp 7 thứ tự cạnh tê liệt.

Cạnh lòng hình bình hành là: 182 : 7 x 6 = 156 (cm).

Chiều cao hình bình hành là: 156 : 2 = 78 (cm).

Diện tích hình bình hành là: 156 x 78 = 12168 (cm2).

Bài tập dượt 1:

Cho hình bình hành ABCD sở hữu độ cao hạ xuống cạnh CD là 5, chiều nhiều năm CD là 15, hãy tính diện tích S hình bình hành ABCD

Bài giải:

S (ABCD) = 5 x 15 = 75 cm2

Bài tập dượt 2:

Mảnh khu đất hình bình hành sở hữu cạnh lòng là 47m, không ngừng mở rộng mảnh đất nền bằng phương pháp tăng những cạnh lòng của hình bình hành này tăng 7m thì được mảnh đất nền hình bình hành mới nhất sở hữu diện tích S rộng lớn diện tích S mảnh đất nền thuở đầu là 189m2. hãy tính diện tích S mảnh đất nền thuở đầu.

Bài giải:

Phần diện tích S gia tăng đó là diện tích S hình bình hành sở hữu cạnh lòng 7m và độ cao là độ cao của mảnh đất nền hình bình hành thuở đầu.

Chiều cao mảnh đất nền là: 189 : 7 = 27 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình bình hành thuở đầu là: 27 x 47 = 1269 (m2)

Bài tập dượt 3:

Cho hình bình hành sở hữu chu vi là 480cm, có tính nhiều năm cạnh lòng cấp 5 thứ tự cạnh tê liệt và cấp 8 thứ tự độ cao. Tính diện tích S hình bình hành

Bài giải:

– Ta sở hữu nửa chu vi hình bình hành là: 480 : 2 = 240 (cm)

– Nếu như coi cạnh tê liệt là một trong những phần thì cạnh lòng đó là 5 phần vì vậy.

Ta sở hữu cạnh lòng hình bình hành là: 240 : (5+1) x 5 = 200 (cm)

Tính được độ cao của hình bình hành là: 200 : 8 = 25 (cm)

Diện tích của hình bình hành là: 200 x 25 = 5000 (cm2)

Bài tập dượt 4:

Cho hình bình hành sở hữu chu vi là 364cm và phỏng nhiều năm cạnh lòng cấp 6 thứ tự cạnh kia; cấp gấp đôi độ cao. Hãy tính diện tích S hình bình hành đó

Bài giải:

Nửa chu vi hình bình hành là: 364 : 2 = 182 (cm)

Cạnh lòng cấp 6 thứ tự cạnh tê liệt nên nửa chu vi tiếp tục cấp 7 thứ tự cạnh tê liệt.

Cạnh lòng hình bình hành là: 182 : 7 x 6 = 156 (cm)

Chiều cao hình bình hành là: 156 : 2 = 78 (cm)

Diện tích hình bình hành là: 156 x 78 = 12168 (cm2)

Bài tập dượt 5:

Một hình bình hành sở hữu cạnh lòng là 71cm. Người tớ thu hẹp hình bình hành tê liệt bằng phương pháp tách những cạnh lòng của hình bình hành cút 19 centimet được hình bình hành mới nhất sở hữu diện tích S nhỏ rộng lớn diện tích S hình bình hành thuở đầu là 665cm2. Tính diện tích S hình bình hành thuở đầu.

Bài giải:

Phần diện tích S giảm xuống đó là diện tích S hình bình hành sở hữu cạnh lòng là 19m và độ cao là độ cao mảnh đất nền hình bình hành thuở đầu.

Chiều cao hình bình hành là: 665 : 19 = 35 (cm)

Xem thêm: Kế hoạch học tập

Diện tích hình bình hành tê liệt là:

71 x 35 = 2485 (cm2)

Bài 1: Cho hình bình hành sở hữu chu vi là 384cm, phỏng nhiều năm cạnh lòng = 5 thứ tự cạnh tê liệt,  = 8 thứ tự độ cao. Tính diện tích S của hình bình hành.

Bài giải:

– Gọi cạnh mặt mũi = a, tớ có: cạnh lòng = 5a, độ cao = 5a/8
– Chu vi hình bình hành = (cạnh mặt mũi + cạnh đáy) x 2 = 384
<=> (a + 5a) x 2 = 384
<=> a = 30cm
Do tê liệt, cạnh mặt mũi = 32cm, cạnh lòng = 160cm, độ cao = 20
Vì thế, diện tích S hình bình hành là đôi mươi x 160 = 3600 (cm2)

Bài 2: Một mảnh đất nền hình bình hành, biết cạnh lòng vì như thế 23m, không ngừng mở rộng mảnh đất nền bằng sự việc tăng cạnh lòng mảnh đất nền này tăng 5cm thì được mảnh đất nền hình bình hành mới nhất sở hữu diện tích S to hơn mảnh đất nền thuở đầu là 115m2. Tính diện tích S mảnh đất nền hình bình hành thuở đầu.

Bài giải:

Dựa vô công thức tính diện tích S hình bình hành:

– Theo đầu bài bác, diện tích S mảnh đất nền hình hành mới nhất = 115m2
– Do tê liệt, độ cao của mảnh đất nền là 115 : 5 = 23 m
– Vì thế diện tích S mảnh đất nền hình bình hành thuở đầu là 23 x 23 = 529m2

Bài 3: Một mảnh đất nền hình bình hành sở hữu cạnh lòng là 27m. Người tớ thu hẹp lại mảnh đất nền vì thế bằng sự việc hạn chế dáy của hình bình hành này khoảng tầm 5m nên hình bình hành mới nhất sở hữu diện tích S nhỏ rộng lớn mảnh đất nền thuở đầu là 15m2. Tính diện tích S mảnh đất nền hình bình hành thuở đầu.

Bài giải: 

– Theo đầu bài bác, diện tích S mảnh đất nền hình thoi bị tách cút là 15m2.
– Do tê liệt, độ cao của mảnh đất nền là 15 : 5 = 3m2.
– Vì thế, diện tích S của mảnh đất nền hình bình hành thuở đầu là 3 x 27 = 81m2.

Bài tập dượt 1: Cho hình bình hành ABCD sở hữu độ cao hạ xuống cạnh CD là 5, chiều nhiều năm CD là 15, hãy tính diện tích S hình bình hành ABCD

Bài giải:

S (ABCD) = 5 x 15 = 75 cm2

Bài tập dượt 2: Mảnh khu đất hình bình hành sở hữu cạnh lòng là 47m, không ngừng mở rộng mảnh đất nền bằng phương pháp tăng những cạnh lòng của hình bình hành này tăng 7m thì được mảnh đất nền hình bình hành mới nhất sở hữu diện tích S rộng lớn diện tích S mảnh đất nền thuở đầu là 189m2. hãy tính diện tích S mảnh đất nền thuở đầu.

Bài giải:

Phần diện tích S gia tăng đó là diện tích S hình bình hành sở hữu cạnh lòng 7m và độ cao là độ cao của mảnh đất nền hình bình hành thuở đầu.

Chiều cao mảnh đất nền là: 189 : 7 = 27 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình bình hành thuở đầu là: 27 x 47 = 1269 (m2)

Bài tập dượt 3: Cho hình bình hành sở hữu chu vi là 480cm, có tính nhiều năm cạnh lòng cấp 5 thứ tự cạnh tê liệt và cấp 8 thứ tự độ cao.

Tính diện tích S hình bình hành

Bài giải:

Ta sở hữu nửa chu vi hình bình hành là: 480 : 2 = 240 (cm)

Nếu như coi cạnh tê liệt là một trong những phần thì cạnh lòng đó là 5 phần vì vậy.

Ta sở hữu cạnh lòng hình bình hành là: 240 : (5+1) x 5 = 200 (cm)

Tính được độ cao của hình bình hành là: 200 : 8 = 25 (cm)

Diện tích của hình bình hành là: 200 x 25 = 5000 (cm2)

Bài tập dượt 4: Cho hình bình hành sở hữu chu vi là 364cm và phỏng nhiều năm cạnh lòng cấp 6 thứ tự cạnh kia; cấp gấp đôi độ cao. Hãy tính diện tích S hình bình hành đó

Bài giải:

Nửa chu vi hình bình hành là: 364 : 2 = 182 (cm)

Cạnh lòng cấp 6 thứ tự cạnh tê liệt nên nửa chu vi tiếp tục cấp 7 thứ tự cạnh tê liệt.

Cạnh lòng hình bình hành là: 182 : 7 x 6 = 156 (cm)

Chiều cao hình bình hành là: 156 : 2 = 78 (cm)

Diện tích hình bình hành là: 156 x 78 = 12168 (cm2)

Bài tập dượt 5: Một hình bình hành sở hữu cạnh lòng là 71cm. Người tớ thu hẹp hình bình hành tê liệt bằng phương pháp tách những cạnh lòng của hình bình hành cút 19 centimet được hình bình hành mới nhất sở hữu diện tích S nhỏ rộng lớn diện tích S hình bình hành thuở đầu là 665cm2. Tính diện tích S hình bình hành thuở đầu.

Bài giải:

Phần diện tích S giảm xuống đó là diện tích S hình bình hành sở hữu cạnh lòng là 19m và độ cao là độ cao mảnh đất nền hình bình hành thuở đầu.

Chiều cao hình bình hành là: 665 : 19 = 35 (cm)

Diện tích hình bình hành tê liệt là: 71 x 35 = 2485 (cm2)

Bài tập dượt 6: Cho hình bình hành ABCD sở hữu chu vi vì như thế 624 (đvđd), cho biết thêm phỏng nhiều năm cạnh lòng cấp 6 thứ tự cạnh kia; cấp gấp đôi độ cao. Yêu cầu: Hãy tính diện tích S hình bình hành.

Bài giải:

Nửa chu vi của hình bình hành là: 624 : 2 = 312 (đvđd)

Theo đề bài bác tớ có: Cạnh lòng cấp 6 thứ tự cạnh tê liệt. Suy đi ra nửa chu vi tiếp tục cấp 7 thứ tự cạnh tê liệt.

Cạnh lòng của hình bình hành ABCD là: 312 : 7 x 6 = 267,4 (đvđd)

Chiều cao của hình bình hành ABCD là: 267,4 : 2 = 133,7 (đvđd)

Vậy diện tích S của hình bình hành là: S (ABCD) = 267,4 x 133,7 = 35751,38 (đvdt).

Đáp số: S (ABCD) = 35751,38 (đvdt)

Bài tập dượt 7: Cho hình bình hành ABCD, những cạnh mặt mũi có tính nhiều năm là AB = AC = 10 (đvđd), BC = 18 (đvđd). Vẽ AH vuông góc với BC (biết AH = 8 (đvđd). Yêu cầu:

 • Tính phỏng nhiều năm những cạnh BH, CH, AD.
 • Tính diện tích S hình bình hành ABCD, diện tích S hình tam giác ABH, và diện tích S hình thang vuông AHCD.

Bài giải:

Áp dụng tấp tểnh lý Pitago vô tam vuông ABH tớ được.
AB^2 = AH^2 + BH^2. Suy ra: BH^2 = AB^2 – AH^2 = 10^2 – 8^2 = 36 (đvđd)
=> BH tiếp tục vì như thế căn bậc nhì của 36 và vì như thế 6 (đvđd).
CH = BC – BH = 18 – 6 =12 (đvđd).
Vì ABCD là hình bình hành sở hữu AB //CD, AB = CD = 10
Suy đi ra AD = BC = 18 (đvđd).

Diện tích hình bình hành ABCD là:

S (ABCD) = AH . BC = 8 . 18 = 144 (đvdt).
Diện tích tam giác vuông ABH là:
S (ABH) = ½ . AH . BH = ½ . 8 . 6 = 24 (đvdt).

Diện tích hình thang vuông AHCD là:

Cách 1: S (AHCD) = (AD + CH)/2 . AH = (18 + 12)/2 . 8 = 120 (đvdt)

Cách 2: S (AHCD)= S (ABCD) – S (ABH) = 144 – 24 = 120 (đvdt).

Bài luyện tập tập

Dưới đấy là một vài ba khuôn câu hỏi tính diện tích S hình bình hành được giải bằng phương pháp vận dụng phối kết hợp công thức tính chu vi và độ cao hình bình hành. 

Dạng 1: hiểu trước phỏng nhiều năm cạnh lòng và chiều cao

Đây là một trong dạng bài bác cơ phiên bản và giản dị nhất. Khi tiếp tục hiểu rằng phỏng nhiều năm cạnh lòng và độ cao, . chúng ta chỉ việc vận dụng thời gian nhanh công thức tính diện tích S hình bình hành: S = a.h.

Cho hình bình hành ABCD có tính nhiều năm cạnh lòng CD = 6cm. Đường trực tiếp nối kể từ đỉnh A cho tới cạnh tiến công CD có tính nhiều năm h = 4cm. Hãy tính diện tích S hình bình hành ABCD.

Giải: 

Ta có tính nhiều năm cạnh lòng ABCD = CD = a = 6cm 

Chiều cao = phỏng nhiều năm kể từ đỉnh A cho tới cạnh lòng CD = h = 4cm

Vậy diện tích S hình bình hành ABCD được xem bám theo công thức sau: 

S = a.h = 6.4 = 24 cm2

Dạng 2: hiểu trước độ cao và diện tích S hình bình hành khuôn

Đây là dạng câu hỏi đòi hỏi tính diện tích S hình bình hành ABCD với độ cao h Khi tiếp tục hiểu rằng diện tích S của hình bình hành A’B’C’D’ được tạo thành vì như thế phỏng nhiều năm độ cao h = h’.  Cho một hình bình hành ABCD có tính nhiều năm cạnh lòng vì như thế CD = a = 15cm.

Nếu tăng cường độ nhiều năm cạnh lòng lên 3cm nữa thì diện tích S hình bình hành mới nhất A’B’C’D’ với diện tích S to hơn diện tích S thuở đầu là 15cm2. Tính diện tích S hình bình hành ABCD thuở đầu. 

Giải: 

Theo đề tớ sở hữu diện tích S hình bình hành mới nhất = SABCD + 15cm2 

Từ tê liệt, tớ sở hữu độ cao hình bình hành = 15 : 3 = 5cm 

Vậy diện tích S hình bình hành ABCD = a.h = 15.5 = 75cm2

Dạng 3: hiểu trước chu vi và phỏng nhiều năm một cạnh 

Để giải được câu hỏi này chúng ta nên nhớ cho tới công thức tính chu vi hình bình hành: 

C = 2.(a+b) 

Trong đó:

C: chu vi hình bình hành   

a và b là phỏng nhiều năm những cạnh

Cho hình bình hành ABCD với chu vi vì như thế 28cm. Với phỏng nhiều năm cạnh cạnh lòng vì như thế 3/4 phỏng nhiều năm cạnh còn sót lại và vì như thế phỏng nhiều năm độ cao (h). Hãy tính diện tích S hình bình hành ABCD.

Giải:

Gọi phỏng nhiều năm cạnh lòng = a Ta có: phỏng nhiều năm độ cao h = a Suy đi ra, phỏng nhiều năm cạnh còn sót lại = 3/4a

Ta sở hữu công thức:

Chu vi hình bình hành = 2.(a+b) = 28 centimet = 2.(a + 3/4a) = 2.7/4a = 28 ⇔ a = 8 cm

Độ nhiều năm cạnh còn sót lại = 3/4a = 6cm

Độ nhiều năm độ cao h = a = 8cm Vậy diện tích S hình bình hành ABCD = a.h = 8.8 = 64cm2

Bài tập dượt trắc nghiệm 

Một số bài bác tập dượt trắc nghiệm vận dụng công thức tính diện tích S hình bình hành gom những em học viên sớm xúc tiếp và giải thời gian nhanh loại đề đua trắc nghiệm.

Câu 1: Cho hình bình hành ABCD, sở hữu độ cao kể từ đỉnh xuống cạnh lòng vì như thế 10cm, phỏng nhiều năm CD vì như thế 5 centimet.  Diện tích hình bình hành ABCD là:

 1. 50 cm2
 2. 15 cm2
 3. 100 cm2
 4. 30 cm2

Câu 2: Cho hình bình hành ABCD sở hữu diện tích S vì như thế 216cm2. Độ nhiều năm kể từ đỉnh A cho tới cạnh lòng CD vì như thế 12 centimet. Cạnh lòng CD của hình bình hành tê liệt là: 

 1. 16 cm 
 2. 18 cm 
 3. 12 cm 
 4. 10 cm 

Câu 3: Cho hình bình hành ABCD sở hữu cạnh lòng vì như thế 30cm, độ cao vì như thế 10 centimet. Diện tích hình bình hành tê liệt là:  40 cm2 

 1. 40 cm2 
 2. 300 cm2 
 3. 400 cm2 
 4. 100 cm2

Câu 4: Cho hình bình hành ABCD sở hữu diện tích S vì như thế 169cm2 với độ cao kể từ đỉnh A cho tới cạnh lòng DC vì như thế 13cm. Cạnh lòng của hình bình hành là: 

 1. 26 cm 
 2. 13 cm 
 3. 71.5 cm 
 4. 16 cm 

Câu 5: Cho hình bình hành ABCD sở hữu độ cao vì như thế 5 centimet và phỏng nhiều năm cạnh lòng vì như thế 8cm.Diện tích hình bình hành ABCD là: 

 1. 26 cm2
 2. 26 cm 
 3. 40 cm2 
 4. 40 cm 

Câu 6: Cho hình bình hành ABCD có tính nhiều năm cạnh theo thứ tự là AB = a = 6 centimet, AD = b = 5 centimet. Hãy tính chu vi hình bình hành bên trên. 

 1. 22 cm 
 2. 30 cm 
 3. 22 cm2
 4. 30 cm2

Đáp án: (1. A) – (2. B) – (3. B) – (4 – B) – (5. C) – (6. A) 

 

Xem thêm: hoc tot