công thức tính diện tích hình thang

Xung xung quanh tất cả chúng ta, vô số dụng cụ sở hữu hình trạng thang, ví dụ như: túi đeo, thùng đựng rác rến,… Vậy làm thế nào nhằm tính chu vi và diện tích hình thang? Mời chúng ta tìm hiểu thêm nội dung bài viết sau đây.

1. Tính diện tích S hình thang

Hình thang là hình sở hữu 2 cạnh lòng tuy vậy song và tổng toàn bộ những góc vì chưng 3600 .

Bạn đang xem: công thức tính diện tích hình thang

Diện tích hình thang vì chưng tầm nằm trong 2 cạnh lòng nhân với độ cao thân thiết 2 đáy. Dưới đó là một trong những tình huống tính diện tích S (S) hình thang chúng ta nên biết.

1.1. Cách tính diện tích S của hình thang bất kỳ

Để tính diện tích S hình thang ngẫu nhiên tớ lấy tầm nằm trong của 2 lòng nhân với độ cao. Công thức rõ ràng là:

S = h x (a + b)/2

Trong đó:

S là diện tích S hình thang

a là phỏng lâu năm lòng bé

b là phỏng lâu năm lòng lớn

h là độ cao của hình thang (khoảng cơ hội thân thiết 2 cạnh đáy).

Công thức và mẹo ghi ghi nhớ diện tích S hình thang

Công thức và mẹo ghi ghi nhớ phương pháp tính diện tích S của một hình thang

Bạn rất có thể ghi ghi nhớ công thức tính diện tích S của hình thang một cơ hội đơn giản và dễ dàng qua chuyện bài bác thơ bên dưới đây:

“Muốn tính diện tích S hình thang

Đáy rộng lớn lòng nhỏ bé tớ đem nằm trong vào

Rồi đem nhân với chiều cao

Chia song lấy nửa thế nào thì cũng đi ra.”

Công thức tính diện tích S hình thang

Các đại lượng vô công thức tính diện tích S của hình thang

1.2. Công thức tính diện tích S hình thang vuông

Hình thang vuông là hình thang sở hữu một góc vuông và độ cao chủ yếu vì chưng cạnh mặt mũi vuông góc với 2 lòng.

Áp dụng công thức tính diện tích S hình thang ngẫu nhiên tớ có:

S = h x  (a + b)/ 2 = AD x (AB + CD)/2

Trong đó:

S là diện tích S của hình thang vuông.

a và b là phỏng lâu năm của 2 cạnh lòng.

h là phỏng lâu năm cạnh mặt mũi vuông góc với 2 lòng.

Tính diện tích S hình thang vuông

Cách tính diện tích S của một hình thang vuông

1.3. Công thức tính diện tích S hình thang cân

Hình thang cân nặng là hình thang sở hữu nhị góc kề của một lòng vì chưng nhau;  2 cạnh mặt mũi cân nhau và ko tuy vậy song cùng nhau.

Có 2 phương pháp tính diện tích S của hình thang cân:

(1) – sát dụng công thức tính diện tích S của hình thang ngẫu nhiên (ở mục 1)

(2) – Quý khách hàng sở hữu tính diện tích S của hình thang bằng phương pháp phân tách nhỏ rồi nằm trong diện tích S của từng phần lại cùng nhau.

Cụ thể:

Ta sở hữu hình thang cân nặng ABCD sở hữu 2 cạnh mặt mũi AD và BC cân nhau (hình mặt mũi dưới). Đường cao AH và BK phân tách hình thang đi ra trở nên 1 hình chữ nhật ABKH và 2 hình tam giác là ADH, BCK.

Khi cơ, vận dụng công thức tính diện tích S hình chữ nhật mang lại ABHK và diện tích S tam giác mang lại ADH và BCK. Kết ngược tính được đem nằm trong lại cùng nhau tiếp tục đi ra diện tích S hình thang ABCD.

Tính diện tích S hình thang cân

2 phương pháp tính diện tích S hình thang cân

>> Tham khảo thêm: Công thức tính chu vi và diện tích S hình tròn

Xem thêm: hoc pho thong

2. Ví dụ về tính chất diện tích S hình thang

Ví dụ 1: Cho một hình thang sở hữu chiều lâu năm cạnh a = 40cm, cạnh b = 28cm và độ cao nối kể từ đỉnh hình mon xuống lòng là 24cm. Hỏi diện tích S của hình thang là bao nhiêu?

Lời giải:

Áp dụng công thức tính diện tích S của hình thang, tớ có:

S = h x (a +b)/2  = 24 x  = 816 (cm2)

Vậy diện tích S của hình thang bên trên là 816 (cm2)

Ví dụ 2:

Có một mảnh đất nền hình thang với lòng nhỏ bé là 48m, lòng rộng lớn là 60m. Mở rộng lớn nhị lòng về phía phía bên phải của mảnh đất nền với lòng rộng lớn tăng 14m, lòng nhỏ tăng 10m nhận được mảnh đất nền hình thang mới mẻ với diện tích S to hơn diện tích S lúc đầu là 72m2. Tính diện tích S mảnh đất nền hình thang lúc đầu.

Lời giải:

Theo đề bài bác, diện tích S gia tăng là diện tích S hình thang sở hữu lòng rộng lớn là 14m và lòng nhỏ bé là 10m. Từ công thức tính diện tích S của hình thang tớ có:

h = (S x 2)/(a + b) = (72 x 2)/(14+10) = 6

Diện tích mảnh đất nền hình thang lúc đầu là: S = 6 x (48 + 60)/2 = 324m²

Bài 3:

Cho 1 hình thang vuông sở hữu khoảng cách thân thiết 2 lòng là 32cm, lòng nhỏ vì chưng ¾ lòng rộng lớn. Tính phỏng lâu năm 2 lòng lúc biết diện tích S hình thang vuông là 224cm².

Lời giải:

Từ tài liệu câu hỏi tớ có:

 • Chiều cao hình thang là 32cm
 • Tổng phỏng lâu năm nhị lòng là (224 x 2)/32 = 14cm
 • Gọi phỏng lâu năm lòng nhỏ bé là a, phỏng lâu năm lòng rộng lớn là b, tớ có:

a + b = 14 và a = ¾ b

b = 14 x 4/7 = 8cm

Từ cơ tính được lòng rộng lớn vì chưng 8cm, lòng nhỏ bé vì chưng 6cm

3. Cách tính chu vi hình thang

Chu vi của hình thang vì chưng nằm trong tổng phỏng lâu năm những cạnh của hình thang. Với từng mô hình thang, tớ sẽ sở hữu những phương pháp tính nhanh chóng rộng lớn. Dưới đó là công thức tính cho từng mô hình thang.

3.1. Cách tính chu vi hình thang bất kỳ

P = a + b + c + d

Trong đó:

 • P là chu vi
 • a, b theo lần lượt là lòng nhỏ bé và lòng rộng lớn của hình thang
 • c, d là cạnh mặt mũi hình thang.

Công thức tính chu vi hình thang

Công thức tính chu vi của hình thang

3.2. Cách tính chu vi hình thang vuông

Tính chu vi hình thang vuông bằng phương pháp tính với mọi cạnh mặt mũi và cạnh lòng.

P = a + b + c + d

Trong đó:

 • P là chu vi hình thang vuông
 • a, b là nhị cạnh lòng hình thang
 • c, d là cạnh mặt mũi hình thang

Tính chu vi của hình thang vuông

Mô mô tả công thức tính chu vi mang lại hình thang vuông

3.3. Cách tính chu vi hình thang cân

Muốn tính chu vi hình thang cân nặng tớ lấy phỏng lâu năm cạnh mặt mũi nhân 2 cùng theo với phỏng lâu năm 2 cạnh lòng.

P = (2 x a) + b + c

Trong đó:

 • P là chu vi hình thang cân
 • b,c là nhị cạnh lòng hình thang
 • a là cạnh mặt mũi hình thang

Cách tính chu vi mang lại hình thang cân

Cách tính chu vi của hình thang cân

Từ công thức phía trên, tớ cũng rất có thể mò mẫm đi ra cạnh mặt mũi của hình thang nếu như biết chu vi và 2 cạnh lòng. Cách tính 2 cạnh mặt mũi của hình thang cân: Lấy chu vi trừ tổng phỏng lâu năm 2 cạnh lòng, tiếp sau đó phân tách 2.

Công thức: a = [P- (b+c)] /2

Xem thêm: Teen 2k: ôn thi học kì không nhất thiết phải bỏ dở học thêm

 

Như vậy, nội dung bài viết bên trên trên đây vẫn khiến cho bạn hiểu rằng phương pháp tính chu vi và diện tích của hình thang. Để phần mềm nhanh chóng và đúng đắn chúng ta nhớ rằng coi phần ví dụ đã và đang được Shop chúng tôi trả tra vô bài bác.

Có thể chúng ta quan tiền tâm:

 • Diện tích hình bình hành
 • Cách tính diện tích S hình thoi