Công thức tính tích của một vectơ với một số Môn Toán lớp 10

1. Định nghĩa, tính chất

a, Định nghĩa

Bạn đang xem: Công thức tính tích của một vectơ với một số Môn Toán lớp 10

b, Tính chất

2. Trung điểm của đoạn trực tiếp, trọng tâm của tam giác

a, Trung điểm của đoạn thẳng

Cho 2 điểm A và B, gọi I là trung điểm của AB, với điểm M bất kì tao với biểu thức: 

Xem thêm: cách tạo động lực

b, Trọng tâm của tam giác: Là uỷ thác của 3 lối trung tuyến vô tam giác. Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì với từng điểm M tao có:

3. Điều khiếu nại nhằm 2 vectơ nằm trong phương với nhau

4. Chứng minh 3 điểm trực tiếp hàng

Để bệnh bản thân 3 điểm ABC trực tiếp mặt hàng, tao nên mò mẫm một số k sao cho tới vectơ này vì chưng k chuyến vectơ bại liệt.

5, Tổng kết

Xem thêm: học phí pen i