Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng Môn Toán lớp 11

Tham khảo thêm:

Bạn đang xem: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng Môn Toán lớp 11

Xem thêm: vui giáng sinh

 • Phép đồng dạng là gì
 • Hai đường thẳng liền mạch chéo cánh nhau hai tuyến phố trực tiếp tuy nhiên song
 • SGK toán 11

1. Tính hóa học của đường thẳng liền mạch và mặt mũi phẳng

 • Qua 2 điểm phân biệt, sở hữu một và duy nhất đường thẳng liền mạch trải qua.
 • Qua 3 điểm ko trực tiếp sản phẩm, sở hữu một và duy nhất mặt mũi phẳng phiu trải qua.
 • Trong một đường thẳng liền mạch sở hữu nhị điểm phân  biệt nằm trong lệ thuộc một phía phẳng phiu thì từng điểm nằm trong đường thẳng liền mạch này đều phía trên mặt mũi phẳng phiu cơ.
 • Có 4 điểm ko nằm trong lệ thuộc một phía phẳng phiu.
 • Nếu 2 mặt mũi phẳng phiu phân biệt sở hữu một điểm cộng đồng thì bọn chúng còn tồn tại một điểm cộng đồng không giống nữa.
 • Giao tuyến của nhị mặt mũi phẳng phiu là đường thẳng liền mạch trải qua điểm cộng đồng thân thiện nhị mặt mũi phẳng phiu.

2. Cách xác lập một phía phẳng

Một mặt mũi phẳng phiu được xác lập khi:

 • Đi qua loa tía điểm ko trực tiếp sản phẩm.
 • Đi qua loa một điểm và một đường thẳng liền mạch ko trải qua điểm cơ.
 • Chứa hai tuyến phố trực tiếp rời nhau.

Hi vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em vô quy trình học tập lớp 11.