đáp ân đề thi tốt nghiệp THPT 2022

(Chinhphu.vn) - Chiều tối 15/7, Sở GD&ĐT tiếp tục công phụ thân đáp án những môn thi đua trắc nghiệm của Kỳ thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Công phụ thân đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 1.

Bạn đang xem: đáp ân đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Toán

Công phụ thân đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 2.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Sinh học

Công phụ thân đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 3.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Vật lí

Công phụ thân đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 4.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Hóa học

Công phụ thân đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 5.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Lịch sử

Công phụ thân đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 6.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Địa lí

Công phụ thân đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 7.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn giáo dục và đào tạo công dân

Công phụ thân đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 8.

Xem thêm: giáng sinh

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Tiếng Anh

Công phụ thân đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 9.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Tiếng Nga

Công phụ thân đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 10.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Tiếng Pháp

Công phụ thân đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 11.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Tiếng Trung Quốc

Công phụ thân đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 12.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Tiếng Đức

Công phụ thân đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 13.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Tiếng Nhật

Công phụ thân đáp án những môn thi đua trắc nghiệm Kỳ thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 14.

Đáp án đề thi đua trắc nghiệm môn Tiếng Hàn

 Phương Liên

Xem thêm: thi cử