đề thi học kì 1 lớp 2

PHẦN 1. ĐỀ BÀI

Câu 1: Điền số phù hợp nhập dù trống:

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 lớp 2

60-de-kiem-tra-toan-lop-2-de-kiem-tra-toan-lop-2-cuoi-hoc-ki-1-de-so-6-bai-1

Câu 2: Điền số phù hợp nhập địa điểm chấm:

… + 9 < 20                                     … – trăng tròn > 51

25 + … > 30                                   … + 15 < 37

Câu 3: Điền vệt (>, <, =) phù hợp nhập địa điểm chấm:

37 + 12 … 27 + 22                                     45 + 37 … 65 + 14

96 – 15 … 82 + 10                                     42 + 19 … 96 – 15

Câu 4: Điền số phù hợp nhập dù trống:

Số bị trừ 96 82 51
Số trừ 15 89 13 62
Hiệu 76 11 14

Câu 5: Điền số phù hợp nhập dù trống:

a) 49 + 51 = … + 49                                     b) 25 + 36 = 36 + …

c) 23 + 47 = … + 9                                       d) 37 + 12 = 25 + …

Câu 6: Tính:

a) 52 – 12 – 18 = … = …                                     b) 45 + 15 – trăng tròn = … = …

Câu 7: Một cửa hàng buổi sáng sớm bán tốt 45kg gạo, chiều tối bán tốt thấp hơn buổi sáng sớm 15kg gạo. Hỏi chiều tối cửa hàng bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? 

Câu 8: Hình mặt mũi có:

60-de-kiem-tra-toan-lop-2-de-kiem-tra-toan-lop-2-cuoi-hoc-ki-1-de-so-6-bai-8

… hình tam giác

… hình tứ giác

 

PHẦN 2. BÀI GIẢI

Câu 1:

60-de-kiem-tra-toan-lop-2-de-kiem-tra-toan-lop-2-cuoi-hoc-ki-1-de-so-6-bai-1-hinh-2

Câu 2: Điền số phù hợp nhập địa điểm chấm:

Xem thêm: thất nghiệp

10 + 9 < 20                                     72 – trăng tròn > 51

25 + 6 > 30                                   21 + 15 < 37

Câu 3: Điền vệt (>, <, =) phù hợp nhập địa điểm chấm:

37 + 12 = 27 + 22                                     45 + 37 > 65 + 14

96 – 15 < 82 + 10                                     42 + 19 < 96 – 15

 

Câu 4:

Số bị trừ 96 82 100 51 76
Số trừ 15 6 89 13 62
Hiệu 81 76 11 38 14

Câu 5: 

a) 49 + 51 = 51 + 49                                     b) 25 + 36 = 36 + 25

c) 23 + 47 = 61 + 9                                       d) 37 + 12 = 25 + 24

Câu 6: Tính:

a) 52 – 12 – 18 = 40 – 18 = 22

b) 45 + 15 – trăng tròn = 60 – trăng tròn = 40

Câu 7: 

Số ki-lô-gam gạo chiều tối bán tốt là:

45 – 15 = 30 (kg gạo)

Đáp số: 30kg gạo

Câu 8:

3 hình tam giác

2 hình tứ giác

 

Xem tăng Đề đánh giá Toán lớp 2 cuối học tập kì 1 – đề số 7

Xem thêm: mon ly 10