Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021 (Có đáp án)

Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên đang được công phụ thân đề xem thêm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2021. Dưới đó là đáp án khêu gợi ý đề xem thêm môn Lịch sử tự nghề giáo tổ Lịch sử – Hệ thống giáo dục và đào tạo HOCMAI triển khai.

Bạn đang xem: Đề thi Lịch sử THPT Quốc gia 2021 (Có đáp án)

Xem thêm: Đề và đáp án xem thêm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2021 toàn bộ những môn

(F5 nhằm update tin cậy mới mẻ nhất…)

1. Đáp án

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 D 21 A 31 A
2 A 12 A 22 D 32 A
3 C 13 C 23 A 33 C
4 A 14 A 24 A 34 A
5 D 15 B 25 A 35 B
6 B 16 A 26 C 36 D
7 A 17 A 27 A 37 B
8 C 18 D 28 A 38 A
9 B 19 C 29 D 39 B
10 A 20 D 30 A 40 C

2. Đề tham ô khảo

Xem thêm: cách học thông minh

Tải tệp tin PDF: Link

Xem thêm: ôn thi cho teen 2k