Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội

-

Bạn đang xem: Điểm chuẩn Đánh giá năng lực 2022 Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học tập Y Dược, ĐHQGHN công tía điểm chuẩn chỉnh theo đuổi sản phẩm bài bác ganh đua Review năng lượng vô ĐH năm 2022. Điểm trúng tuyển chọn được công tía theo đuổi thang điểm 30 và tiếp tục bao hàm điểm ưu tiên theo đuổi đối tượng người dùng ưu tiên và điểm tuyển chọn sinh;

Cách tính điểm xét tuyển chọn theo đuổi sản phẩm ganh đua Review năng lượng tự ĐH Quốc gia HN tổ chức triển khai năm 2022 vì chưng công thức:

Điểm Review năng lượng * 30/150 + Điểm ưu tiên. 

TT

Mã ngành

Ngành học

Điểm trúng tuyển

1

7720101

 Y khoa

22.70

2

7720201

 Dược học

21.75

3

Xem thêm: cách tạo động lực

7720501

 Răng Hàm Mặt (CLC)

21.30

4

7720601

 Kĩ thuật xét nghiệm nó học

19.50

5

7720602

 Kĩ thuật hình hình ảnh nó học

18.85

6

7720301

 Điều dưỡng

17.90

Xem thêm: Phân tích tác phẩm "Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên)" Môn Ngữ văn Lớp 10