Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động Môn Sinh học Lớp 11

Sinh lý tế bào 4 – Điện thế nghỉ ngơi màng tế bào
Sinh lý tế bào 4 – Điện thế nghỉ ngơi màng tế bào

ĐIỆN THẾ NGHỈ

Bạn đang xem: Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động Môn Sinh học Lớp 11

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Khái niệm năng lượng điện thế nghỉ:

Điện thế nghỉ ngơi là việc chênh chéo về năng lượng điện thế thân ái nhị mặt mũi màng tế bào Lúc tế bào không biến thành kích ứng, phía nhập màng tích năng lượng điện âm đối với phía ngoài màng tế bào tích năng lượng điện dương.

2. Cơ chế tạo hình năng lượng điện thế nghỉ:

Điện thế nghỉ ngơi tạo hình đa phần tự 3 nguyên tố sau:

  • Sự phân bổ ion ở nhị mặt mũi màng tế bào và sự dịch chuyển của những ion qua quýt màng tế bào
  • Tính ngấm sở hữu tinh lọc của màng tế bào so với ion
  • Bơm Na – K.

a. Sự phân bổ ion, sự dịch chuyển của ion và tính ngấm của màng tế bào so với ion

  • Bên nhập tế bào ion kali sở hữu mật độ cao hơn nữa, ion Natri sở hữu mật độ thấp rộng lớn đối với phía bên ngoài à tính ngấm của ion K+ tăng, cổng K+ mở
  • Ion Kali tiếp tục dịch chuyển kể từ nhập ra phía bên ngoài và ở sát mặt phí ngoài màng tế bào thực hiện mang đến mặt phí ngoài tích năng lượng điện dương đối với mặt mũi nhập tích năng lượng điện âm.

b. Vai trò của bơm Na – K:

Bơm Na – K sở hữu thực chất là Prôtêin phía trên màng tế bào. Có tầm quan trọng vận fake Kali kể từ phía bên ngoài trả nhập bên phía trong thực hiện mang đến mật độ Kali bên phía trong luôn luôn cao hơn nữa phía bên ngoài chung giữ lại năng lượng điện thế nghỉ ngơi.

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1. Điện thế nghỉ ngơi là gì? Điện thế nghỉ ngơi được tạo hình như vậy nào?

Trả lời:

  • Điện thế nghỉ ngơi là việc chênh chéo về năng lượng điện thế thân ái nhị mặt mũi màng tế bào Lúc tế bào không biến thành kích ứng, phía nhập màng tế bào tích năng lượng điện âm đối với phía ngoài màng tích năng lượng điện dương.
  • Điện thế nghỉ ngơi được tạo hình là do: Bơm Na – K là những hóa học vận fake (bản hóa học là prôtêin) sở hữu phía trên màng tế bào. Bơm này còn có trọng trách fake K+ kể từ phía ngoài trả nhập phía nhập màng tế bào thực hiện mang đến mật độ K+ ở bên phía trong tế bào luôn luôn cao hơn nữa phía bên ngoài tế bào, vậy nên giữ lại được năng lượng điện thế nghỉ ngơi. Hoạt động của bơm Na – K tiêu hao tích điện .

Câu 2: Hãy cho thấy cơ hội đo năng lượng điện thế nghỉ ngơi bên trên tế bào thần kinh trung ương mực ống.

Lời giải:

Cách đo năng lượng điện thế nghỉ ngơi bên trên tế bào thần kinh trung ương mực ống:

Để đo năng lượng điện thế nghỉ ngơi bên trên tế bào thần kinh trung ương mực ống tao dùng máy đo năng lượng điện thế rất rất nhạy bén bao gồm sở hữu 2 năng lượng điện rất rất. Đặt năng lượng điện rất rất loại nhất của dòng sản phẩm đo năng lượng điện thế lên phía trên mặt ngoài của màng tế bào, còn năng lượng điện rất rất loại nhị thì đâm xuyên qua quýt màng tế bào, cho tới xúc tiếp với tế bào hóa học.

Câu 3: Hãy phân tích và lý giải những hiện tượng kỳ lạ sau:

– Tại bên phía trong tế bào, loại ion dương nào là sở hữu mật độ cao hơn nữa và loại ion dương nào là sở hữu mật độ thấp rộng lớn đối với phía bên ngoài tế bào?

– Loại ion dương nào là trải qua màng tế bào và ở lại sát mặt phí ngoài màng tế bào thực hiện mang đến mặt phí ngoài màng tích năng lượng điện dương đối với mặt mũi nhập màng tích năng lượng điện âm?

Lời giải:

– Tại bên phía trong tế bào:

+ Ion K+ sở hữu mật độ cao hơn nữa đối với phía bên ngoài tế bào.

+ Ion Na+ sở hữu mật độ thấp rộng lớn đối với phía bên ngoài tế bào.

– Ion K+ trải qua màng tế bào và ở Fe mặt phí ngoài màng tế bào thực hiện mang đến mặt phí ngoài màng tích năng lượng điện dương đối với mặt mũi nhập màng tích năng lượng điện âm.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1. Điện thế nghỉ ngơi được tạo hình đa phần tự sự phân bổ ion

A. Đồng đều, sự dịch chuyển của ion và tính ngấm sở hữu tinh lọc của màng tế bào với ion

B. Không đều, sự dịch chuyển của ion và tính ngấm ko tinh lọc của màng tế bào với ion

C. Không đều, sự dịch chuyển của ion theo phía rời khỏi và tính ngấm sở hữu tinh lọc của màng tế bào với ion

D. Không đều, sự dịch chuyển của ion theo phía cút nhập và tính ngấm sở hữu tinh lọc của màng tế bào với ion

Câu 2. Trạng thái năng lượng điện thế nghỉ ngơi, ngoài màng đem năng lượng điện thế dương do

A. Na+ Lúc ra phía bên ngoài màng bị lực hít tĩnh năng lượng điện ở phía nhập của màng nên ở sát màng

B. K+ Lúc ra phía bên ngoài màng bị lực hít tĩnh năng lượng điện ở phía nhập của màng nên ở sát màng

Xem thêm: Phân tích Uy lít xơ trở về (trích Ô đi xê sử thi Hi Lạp) Hômerơ Môn Ngữ văn Lớp 10

C. K+ Lúc ra phía bên ngoài màng tạo ra mang đến ở phía nhập của màng đem năng lượng điện âm

D. K+ Lúc ra phía bên ngoài màng nên mật độ của chính nó cao hơn nữa ở phía nhập của màng

Câu 3. Cho những tình huống sau:

(1) Cổng K+ và Na+ nằm trong đóng

(2) Cổng K+ phanh và Na+ đóng

(3) Cổng K+ và Na+ nằm trong mở

(4) Cổng K+ đóng góp và Na+ mở

Trong những tình huống bên trên, tình huống nào là ko đúng lúc tế bào ở tình trạng nghỉ dưỡng là

A. (1), (3) và (4)

B. (1), (2) và (3)

C. (2) và (4)

D. (1) và (2)

Câu 4. Điện thế nghỉ ngơi là việc chênh chéo năng lượng điện thế thân ái nhị mặt mũi màng tế bào Lúc tế bào

A. Không bị kích ứng, phía nhập màng đem năng lượng điện âm và phía ngoài màng đem năng lượng điện dương

B. Bị kích ứng, phía nhập đem gồng gánh năng lượng điện dương và phía ngoài màng đem năng lượng điện âm

C. Không bị kích ứng, phía nhập màng đem năng lượng điện âm và phía ngoài màng đem năng lượng điện dương

D. Bị kích ứng, phía nhập màng đem năng lượng điện âm và phía ngoài màng đem năng lượng điện dương

Câu 5. Tại năng lượng điện thế nghỉ ngơi, mật độ K+ và Na+ thân ái phía nhập và phía ngoài màng tế bào như vậy nào?

A. Tại nhập tế bào, K+ sở hữu mật độ thấp rộng lớn và Na+ sở hữu mật độ cao hơn nữa đối với phía bên ngoài tế bào

B. Tại nhập tế bào, mật độ K+ và Na+ cao hơn nữa đối với phía bên ngoài tế bào

C. Tại nhập tế bào, K+ sở hữu mật độ cao hơn nữa và Na+ sở hữu mật độ thấp rộng lớn đối với phía bên ngoài tế bào

D. Tại nhập tế bào, K+ và Na+ sở hữu mật độ thấp rộng lớn đối với phía bên ngoài tế bào

Câu 6. Để giữ lại năng lượng điện thế nghỉ ngơi, bơm Na – K sinh hoạt như vậy nào?

A. Vận fake K+ kể từ nhập tế bào ra phía bên ngoài tế bào chung giữ lại mật độ K+sát phái ngoài màng tế bào luôn luôn cao và tiêu hao năng lượng

B. Vận fake K+ kể từ ngoài tế bào nhập vào tế bào chung giữ lại mật độ K+ở nhập tế bào luôn luôn cao và ko tiêu hao năng lượng

C. Vận fake K+ kể từ ngoài tế bào nhập vào tế bào chung giữ lại mật độ K+ở nhập tế bào luôn luôn cao và tiêu hao năng lượng

D. Vận fake Na+ kể từ nhập tế bào ra phía bên ngoài tế bào chung giữ lại mật độ Na+sát phía ngoài màng tế bào luôn luôn thấp và tiêu hao năng lượng

Câu 7. Để giữ lại năng lượng điện thế nghỉ ngơi, bơm Na – K chuyển

A. Na+ kể từ ngoài tế bào nhập vào tế bào

B. Na+ kể từ nhập tế bào ra phía bên ngoài tế bào

C. K+ kể từ nhập tế bào ra phía bên ngoài tế bào

Xem thêm: Phân tích bài thơ "Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng" Môn Ngữ văn Lớp 10

D. K+ kể từ ngoài tế bào nhập vào tế bào

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Bạn đang được coi bài xích viết: [Sinh học tập 11] Điện thế nghỉ. tin tức tự c0thuysontnhp tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.