Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm Môn Toán lớp 11

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong Thầy Nguyễn Thanh Tùng (giáo viên môn Toán bên trên Hệ thống giáo dục và đào tạo HOCMAI) đi tìm kiếm hiểu về “Định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của đạo hàm “.

Bạn đang xem: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm Môn Toán lớp 11

Tham khảo thêm:

  • Hàm số liên tục
  • Quy tắc tính đạo hàm
  • Lý thuyết toán 11

1. Định nghĩa đạo hàm là gì

Cho hàm số y= f(x) xác lập bên trên khoảng tầm (a;b); x0 ∈ (a;b). số lượng giới hạn hữu hạn của tỉ số  khi x -> x0 được gọi là đạo hàm của hàm số tiếp tục mang đến bên trên x0, kí hiệu là f'(x0) hoặc y'(x0).

Ta có: 

Δx là số gia của đối số bên trên x0

Δy là số gia ứng của hàm số.

2. Quy tắc tính đạo hàm bởi vì toan nghĩa

Bước 1: Tính  với Δx là số gia kha khá bên trên x0.

Xem thêm: trường chuẩn quốc tế

Bước 2: Lập tỉ số 

Bước 3: Tính 

3. Quan hệ thân ái tính liên tiếp và sự tồn bên trên của đạo hàm

Nếu hàm số y=f(x) sở hữu đạo hàm bên trên x0 thì nó liên tiếp bên trên x0.

4. Ý nghĩa hình học tập của đạo hàm

Tốn bên trên f'(x0) là thông số góc của tiếp tuyến của vật thị hàm số y=f(x) bên trên điểm A0(x0;f(x0)) là: 

5. Ý nghĩa vật lí của đạo hàm

v(t)=s'(t) là véc tơ vận tốc tức thời tức thời của hoạt động s=s(t) bên trên thời khắc t.

Hi vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập lớp 11.

Xem thêm: thi cử