Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Môn Sinh học Lớp 12

Bạn đang được coi bài bác viếtTrắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 1 Gen, mã DT và quy trình nhân song ADN bên trên trang web Truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn hoàn toàn có thể kéo xuống bên dưới nhằm phát âm từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh nhập phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn lẹ nhất nhé.

Bạn đang xem: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Môn Sinh học Lớp 12

Trắc nghiệm Sinh 12 bài bác 1: Gen, mã DT và quy trình nhân song ADN là tư liệu vô nằm trong hữu ích tuy nhiên vanhocnghethuatninhbinh.org.vn mong muốn ra mắt cho tới độc giả nằm trong tìm hiểu thêm.

Sinh 12 bài bác 1 trắc nghiệm tổng ăn ý 40 thắc mắc với đáp án tất nhiên về ren, mã DT và quy trình nhân song ADN. Qua bại liệt chung những em học viên lớp 12 nhận thêm nhiều tư liệu tìm hiểu thêm, trau dồi kỹ năng và kiến thức nhằm đạt thành phẩm cao nhập kì đua trung học phổ thông Quốc gia 2022 tới đây. Vậy sau đó là nội dung cụ thể trắc nghiệm Sinh 12 bài bác 1, chào chúng ta nằm trong bám theo dõi và chuyên chở bên trên phía trên.

Gen, mã DT và quy trình nhân song ADN

  • Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 1
  • Đáp án trắc nghiệm Sinh 12 Bài 1

Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 1

Câu 1: Gen là 1 đoạn của phân tử ADN

A. đem vấn đề mã hoá chuỗi polipeptit hoặc phân tử ARN.

B. đem vấn đề DT của những loại.

C. đem vấn đề cấu hình của phân tử prôtêin.

D. chứa chấp những cỗ 3 mã hoá những axit amin.

Câu 2: Trong quy trình nhân song ADN, vì như thế sao bên trên từng chạc tái ngắt phiên bản với 1 mạch được tổ hợp liên tiếp còn mạch bại liệt được tổ hợp con gián đoạn?

A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổ hợp mạch mới mẻ theo hướng 5’→3’.

B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tính năng lên một mạch.

C. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tính năng lên mạch khuôn 3’→5’.

D. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tính năng lên mạch khuôn 5’→3’.

Câu 3: Mã DT với tính quánh hiệu, tức là

A. toàn bộ những loại đều sử dụng cộng đồng một cỗ mã DT.

B. mã khai mạc là AUG, mã kết đốc là UAA, UAG, UGA.

C. nhiều cỗ phụ vương nằm trong xác lập một axit amin.

D. một cỗ phụ vương mã hoá chỉ mã hoá cho 1 loại axit amin.

Câu 4: Tất cả những loại loại vật đều phải có cộng đồng một cỗ mã DT, trừ một vài ba nước ngoài lệ, điều này bộc lộ Điểm lưu ý gì của mã di truyền?

A. Mã DT với tính quánh hiệu.

B. Mã DT với tính tha hóa.

C. Mã DT với tính thông dụng.

D. Mã DT luôn luôn là mã cỗ phụ vương.

Câu 5: Gen ko phân miếng có

A. vùng mã hoá liên tiếp.

B. vùng mã hoá ko liên tiếp.

C. cả exôn và intrôn .

D. những đoạn intrôn.

Câu 6: Một đoạn của phân tử ADN đem vấn đề mã hoá cho 1 chuỗi pôlipeptit hay 1 phân tử ARN được gọi là

A. codon.

B. ren.

C. anticodon.

D. mã DT.

Câu 7: Quá trình nhân song ADN được triển khai bám theo qui định gì?

A. Hai mạch được tổ hợp bám theo qui định bổ sung cập nhật tuy nhiên song liên tiếp.

B. Một mạch được tổ hợp con gián đoạn, một mạch được tổ hợp liên tiếp.

C. Nguyên tắc bổ sung cập nhật và qui định chào bán bảo toàn.

D. Mạch liên tiếp hướng về phía, mạch con gián đoạn hướng ra phía chạc phụ vương tái ngắt phiên bản.

Câu 8: Bản hóa học của mã DT là

A. trình tự động bố trí những nulêôtit nhập ren quy toan trình tự động bố trí những axit amin nhập prôtêin.

B. những axit amin đựơc mã hoá nhập ren.

C. phụ vương nuclêôtit ngay tắp lự kề nằm trong loại hoặc không giống loại đều mã hoá cho 1 aa

D. một cỗ phụ vương mã hoá cho 1 axit amin.

Câu 9: Vùng kết đốc của ren là vùng

A. đem tín hiệu phát động và trấn áp quy trình phiên mã

B. đem tín hiệu kết đốc phiên mã

C. quy toan trình tự động bố trí những aa nhập phân tử prôtêin

D. đem vấn đề mã hoá những aa

Câu 10: Mã DT mang ý nghĩa thoái hoá, tức là:

A. nhiều cỗ phụ vương không giống nhau nằm trong mã hoá cho 1 loại axit amin

B. toàn bộ những loại đều sử dụng cộng đồng nhiều cỗ mã di truyền

C. toàn bộ những loại đều sử dụng cộng đồng một cỗ mã di truyền

D. một cỗ phụ vương mã DT chỉ mã hoá cho 1 axit amin

Câu 11: Mã DT với tính thông dụng, tức là

A. toàn bộ những loại đều sử dụng cộng đồng nhiều cỗ mã di truyền

B. nhiều cỗ phụ vương nằm trong xác lập một axit amin

C. một bô phụ vương mã DT chỉ mã hoá cho 1 axit amin

D. toàn bộ những loại đều sử dụng cộng đồng một cỗ mã DT, trừ một vài ba loại nước ngoài lệ

Câu 12: Mỗi ADN con cái sau nhân song đều phải có một mạch của ADN u, mạch sót lại được tạo hình kể từ những nuclêôtit tự tại. Đây là hạ tầng của nguyên vẹn tắc:

A. bổ sung cập nhật.

B. chào bán bảo toàn.

C. bổ sung cập nhật và bảo toàn.

D. bổ sung cập nhật và chào bán bảo toàn.

Câu 13: Mỗi ren mã hoá prôtêin nổi bật bao gồm những vùng bám theo trình tự động là:

A. vùng điều hoà, vùng vận hành, vùng mã hoá.

B. vùng điều hoà, vùng mã hoá, vùng kết đốc.

C. vùng điều hoà, vùng vận hành, vùng kết đốc.

D. vùng vận hành, vùng mã hoá, vùng kết đốc.

Câu 14: Vùng nào là của ren ra quyết định cấu hình phân tử protêin bởi nó quy toan tổng hợp?

A. Vùng kết đốc.

B. Vùng điều tiết.

C. Vùng mã hóa.

D. Cả phụ vương vùng của ren.

Câu 15: Trong quy trình nhân song ADN, những đoạn Okazaki được nối lại cùng nhau trở thành mạch liên tiếp nhờ enzim nối, enzim nối bại liệt là

A. ADN giraza

B. ADN pôlimeraza

C. hêlicaza

D. ADN ligaza

Câu 16: Trong 64 cỗ phụ vương mã DT, với 3 cỗ phụ vương ko mã hoá mang lại axit amin nào là. Các cỗ phụ vương bại liệt là:

A. UGU, UAA, UAG B. UUG, UGA, UAG

B. UUG, UGA, UAG

C. UAG, UAA, UGA D. UUG, UAA, UGA

D. UUG, UAA, UGA

Câu 17: Intron là:

A. đoạn ren ko mã hóa axit amin.

B. đoạn ren mã hóa axit amin.

C. ren phân miếng đan xen với những êxôn.

D. đoạn ren mang ý nghĩa hiệu kết đốc phiên mã.

Câu 18: Vai trò của enzim ADN pôlimeraza nhập quy trình nhân song ADN là:

A. toá xoắn phân tử ADN.

B. thi công ráp những nuclêôtit tự tại bám theo NTBS với từng mạch khuôn của ADN.

C. bẻ gãy những links hiđrô thân thích nhì mạch của ADN.

D. nối những đoạn Okazaki cùng nhau.

Câu 19: Vùng mã hoá của ren là vùng

A. đem tín hiệu phát động và trấn áp phiên mã

B. đem tín hiệu kết đốc phiên mã

C. đem tín hiệu mã hoá những axit amin

D. đem cỗ phụ vương khai mạc và cỗ phụ vương kết thúc

Câu 20: Gen phân miếng là gen:

A. chỉ mất exôn

B. với vùng mã hoá liên tiếp.

C. với vùng mã hoá ko liên tiếp.

D. chỉ mất đoạn intrôn.

Câu 21: Đơn vị đem vấn đề DT nhập ADN được gọi là

A. nuclêôtit.

B. cỗ phụ vương mã hóa.

Xem thêm: Hà Nội đã công bố hướng dẫn tuyển sinh lớp 10, teen 2k3 chú ý!

C. triplet

D. ren.

Câu 22: Mã DT là:

A. mã cỗ một, tức là cứ một nuclêôtit xác lập một loại axit amin.

B. mã cỗ tư, tức là cứ tư nuclêôtit xác lập một loại axit amin.

C. mã cỗ phụ vương, tức là cứ phụ vương nuclêôtit xác lập một loại axit amin.

D. mã cỗ nhì, tức là cứ nhì nuclêôtit xác lập một loại axit amin.

Câu 23: Đặc điểm tuy nhiên phần rộng lớn những ren cấu hình của loại vật nhân chuẩn chỉnh không giống với ren cấu hình của loại vật nhân sơ là

A. không tồn tại vùng cởi đầu

B. ở vùng mã hoá, xen kẻ với những đoạn mã hoá axit amin là những đoạn ko mã hoá axit amin.

C. tín hiệu kết đốc quy trình phiên mã nằm ở vị trí vùng sau cuối của ren.

D. những đoạn mã hoá axit amin nằm ở vị trí phần bên trước vùng khởi điểm của ren.

Câu 24: Loại axit amin được mã hoá vày nhiều loại cỗ phụ vương nhất đối với những axit amin sót lại là

A. Lơxin.

B. Alamin.

C. Phêninalamin

D. Mêtiônin.

Câu 25: Một nuclêôxôm với cấu hình gồm

A. lõi là 9 phân tử histôn được quấn xung quanh vày đoạn ADN chứa chấp 140 cặp nuclêôtit.

B. lõi là 8 phân tử histôn được một quãng ADN chứa chấp 146 cặp nuclêôtit quấn xung quanh 1 vòng.

C. lõi là 1 đoạn ADN chứa chấp 146 cặp nuclêôtit được quấn ngoài vày 8 phân tử histôn.

D. phân tử prôtêin được quấn xung quanh vày một quãng ADN lâu năm 146 cặp nucleotit.

Câu 26: Quá trình tự động nhân song của ADN với những quánh điểm:

1. Diễn đi ra ở nhập nhân, bên trên kì trung lừa lọc của quy trình phân bào.

2. Diễn đi ra bám theo qui định bổ sung cập nhật và qui định chào bán bảo toàn.

3. Cả nhì mạch đơn đều thực hiện khuôn nhằm tổ hợp mạch mới mẻ.

4. Đoạn okazaki được tổ hợp bám theo chiều

5 . Khi một phân tử ADN tự động nhân song 2 mạch vừa mới được tổ hợp đều được kéo dãn dài liên tiếp với việc trở nên tân tiến của chạc chữ Y

6. Qua một phen nhân song đưa đến nhì ADN con cái với cấu hình như thể ADN u.

Phương án trúng là:

A. 1, 2, 3, 4, 5.

B. 1, 2, 4, 5, 6.

C. 1, 3, 4, 5, 6.

D. 1, 2, 3, 4, 6.

Câu 27: Giả sử một ren được kết cấu kể từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì bên trên mạch gốc của ren này hoàn toàn có thể với tối nhiều từng nào loại mã cỗ ba?

A. 6 loại mã cỗ ba

B. 3 loại mã cỗ phụ vương.

C. 27 loại mã cỗ phụ vương.

D. 9 loại mã cỗ phụ vương.

Câu 28: Một ren với 480 ađênin và 3120 links hiđrô. Gen bại liệt với con số nuclêôtit là:

A. 2400

B. 1800

C. 3000

D. 2040

Câu 29: Trên một mạch của ren với 150 ađênin và 120 timin. Gen thưa bên trên với 20% guanin. Số lượng từng loại nuclêôtit của ren là :

A. A = T = 180; G = X = 270

B. A = T = 270; G = X = 180

C. A = T = 360; G = X = 540

D. A = T = 540; G = X = 360

Câu 30: Một ren với chiều lâu năm 1938 ăngstron và với 1490 links hiđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của ren là :

A. A = T = 250; G = X = 340

B. A = T = 340; G = X = 250

C. A = T = 350; G = X = 220

D. A = T = 220; G = X = 350

Câu 31: Một ren với chứa chấp 600 cặp A – T và 3900 links hiđrô. Số chu kì xoắn của ren là:

A. 90 chu kì.

B. 120 chu kì

C. 150 chu kì .

D. 180 chu kì

Câu 32: Trên một mạch của ren với 25% guanin và 35% xitôzin. Chiều lâu năm của ren vày 0,306 micrômet. Số lượng từng loại nuclêôtit của ren là:

A. A = T = 360; G = X = 540

B. A = T = 540; G = X = 360

C. A = T = 270; G = X = 630

D. A = T = 630; G = X = 270

Câu 33: Một ren nhân song 3 phen và vẫn dùng của môi trường xung quanh 10500 nuclêôtit tự tại, nhập bại liệt riêng biệt loại ađênin nhận của môi trường xung quanh vày 1575 nuclêôtit. Tỉ lệ Phần Trăm từng loại nuclêôtit của ren là bao nhiêu?

A. A = T = 27,5%; G = X = 22,5%

B. A = T = 20% ; G = X = 30%

C. A = T = 15% ; G = X = 35%

D. A = T = 32,5%; G = X = 17,5%

Câu 34: Một ren nhân song 1 phen và vẫn dùng của môi trường xung quanh 2400 nuclêôtit, nhập bại liệt với 20% ađênin. Số links hiđrô với trong những ren con cái được đưa đến là:

A. 2310 liên kết

B. 1230 liên kết

C. 2130 liên kết

D. 3120 liên kết

Câu 35: Tổng lượng của những ren hồng quân đi ra sau gấp đôi nhân song của một ren u là 1440000 đơn vị chức năng cacbon. Chiều lâu năm của từng ren hồng quân đi ra là:

A. 3060 ăngstron

B. 2040 ăngstron

C. 4080 ăngstron

D. 5100 ăngstron

Câu 36: Một ren với chiều lâu năm vày 0,2346 micrômet thì số links hóa trị trong số những đơn phân bên trên từng mạch của ren vày bao nhiêu?

A. 689

B. 688

C. 1378

D. 1879

Câu 37: Một ren nhân song vẫn dùng của môi trường xung quanh 42300 nuclêôtit, những ren con cái được đưa đến chứa chấp 45120 nuclêôtit. Số phen nhân song của ren thưa bên trên là:

A. 4 lần

B. 6 lần

C. 7 lần

D. 5 lần

Câu 38: Một ren với chứa chấp 72 vòng xoắn tổ chức tự động sao 5 phen và vẫn dùng của môi trường xung quanh 10044 nuclêôtit loại timin. Tỉ lệ từng loại nuclêôtit của ren thưa bên trên là:

A. A = T = 15% ; G = X = 35%

B. A = T = 27,5% ; G = X = 22,5%

C. A = T = 22,5% ; G = X = 27,5%

D. A = T = 25% ; G = X = 25%

Câu 39: Trên một mạch của ren với chứa chấp 150 ađênin và 120 timin. Gen thưa bên trên với chứa chấp 20% số nuclêôtit loại xitôzin. Số links hiđrô của ren thưa bên trên bằng:

A. 1080

B. 990

C. 1020

D. 1120

Câu 40: Một ren với chiều lâu năm 3468 ăngstron và với tỉ trọng từng loại nuclêôtit đều bằng nhau. Gen tự động nhân song tiếp tục 6 phen. Kết luận nào là tại đây sai là:

A. Gen với 2550 links hiđrô

B. Các ren con cái chứa chấp 65280 nuclêôtit

C. Môi ngôi trường hỗ trợ mang lại ren nhân đôi: A = T = G = X = 32130

D. Quá trình nhân song đã tạo nên 128394 links phôtphođieste

Đáp án trắc nghiệm Sinh 12 Bài 1

1A 7C 13B 19C 25B 31C 37A
2A 8A 14C 20C 26D 32A 38C
3D 9B 15D 21D 27C 33C 39A
4C 10A 16C 22C 28A 34D 40B
5A 11D 17A 23B 29B 35B
6B 12B 18B 24A 30D 36A

Cảm ơn các bạn vẫn bám theo dõi nội dung bài viết Trắc nghiệm Sinh học tập 12 Bài 1 Gen, mã DT và quy trình nhân song ADN bên trên trang web Truongptdtntthptdienbiendong.edu.vn nếu như thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ là nhằm lại phản hồi và nhận xét ra mắt trang web với quý khách nhé. Xin Chân trở thành cảm ơn.

Xem thêm: Hôm nay là ngày cuối teen 2k được giảm 15% học phí PEN I