ghi chep

From Wiktionary, the không lấy phí dictionary

Jump vĩ đại navigation Jump vĩ đại search

Bạn đang xem: ghi chep

Vietnamese[edit]

Etymology[edit]

ghi (to write) +‎ chép (to record).

Xem thêm: kế hoạch ôn thi trong tết

Xem thêm: 3 mẹo teen cần nhớ để dễ dàng học tổ hợp xác suất thống kê

Pronunciation[edit]

  • (Hà Nội) IPA(key): [ɣi˧˧ t͡ɕɛp̚˧˦]
  • (Huế) IPA(key): [ɣɪj˧˧ t͡ɕɛp̚˦˧˥]
  • (Hồ Chí Minh City) IPA(key): [ɣɪj˧˧ cɛp̚˦˥]

Verb[edit]

ghi chép

  1. to take notes; vĩ đại transcribe; vĩ đại notate

Retrieved from "https://vanhocnghethuatninhbinh.org.vn/w/index.php?title=ghi_chép&oldid=63534227"