giải vở bài tập toán lớp 5

Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 (VBT – SBT Toán 5). Hướng dẫn vấn đáp và thực hiện toàn bộ những thắc mắc, bài xích luyện chương 1,2,3,4,5 không thiếu thốn, cụ thể nhất.

Bạn đang xem: giải vở bài tập toán lớp 5

Xem thêm: hoc pho thong

TOÁN LỚP 5 TẬP 1

Chương 1: Ôn luyện và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan cho tới tỉ trọng. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích

 • (VBT Toán 5) – Bài 1. Ôn luyện định nghĩa về phân số
 • (VBT Toán 5) – Bài 2. Ôn tập: Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số
 • (VBT Toán 5) – Bài 3. Ôn tập: So sánh nhì phân số
 • (VBT Toán 5) – Bài 4. Ôn tập: So sánh nhì phân số (tiếp theo)
 • (VBT Toán 5) – Bài 5. Số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 6. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 7. Ôn tập: Phép nằm trong và phép tắc trừ nhì phân số
 • (VBT Toán 5) – Bài 8. Ôn tập: Phép nhân và phép tắc phân tách nhì phân số
 • (VBT Toán 5) – Bài 9. Hỗn số
 • (VBT Toán 5) – Bài 10. Hỗn số (tiếp theo)
 • (VBT Toán 5) – Bài 11. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 12. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 13. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 14. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 15. Ôn luyện về giải toán
 • (VBT Toán 5) – Bài 16. Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán
 • (VBT Toán 5) – Bài 17. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 18. Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)
 • (VBT Toán 5) – Bài 19. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài trăng tròn. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 21. Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài
 • (VBT Toán 5) – Bài 22. Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài
 • (VBT Toán 5) – Bài 23. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 24. Đề- Ca- Mét vuông. Héc- Tô- Mét vuông
 • (VBT Toán 5) – Bài 25. Mi- Li- Mét vuông – Bảng đơn vị chức năng đo diện tích
 • (VBT Toán 5) – Bài 26. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 27. Héc- Ta
 • (VBT Toán 5) – Bài 28. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 29. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 30. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 31. Luyện luyện chung

Chương 2: Số thập phân. Các phép tắc tính với số thập phân

 • (VBT Toán 5) – Bài 32. Khái niệm số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 33. Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
 • (VBT Toán 5) – Bài 34: Hàng của số thập phân – Đọc ghi chép số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 35. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 36. Hai phân số bởi vì nhau
 • (VBT Toán 5) – Bài 37. So sánh nhì phân số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 38. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 39. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 40. Viết những số đo phỏng nhiều năm bên dưới dạng số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 41. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 42. Viết số đo lượng bên dưới dạng số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 43. Viết những số đo diện tích S bên dưới dạng số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 44. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 45. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 46. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 47. Tự kiểm tra
 • (VBT Toán 5) – Bài 48. Cộng nhì số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 49. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 50. Tổng nhiều số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 51. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 53. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 54. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 55. Nhân một trong những thập phân với một trong những tự động nhiên
 • (VBT Toán 5) – Bài 56. Nhân một trong những thập phân với 10-100-1000
 • (VBT Toán 5) – Bài 57. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 58. Nhân một trong những thập phân với một trong những thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 59. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 60. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 61. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 62. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 63. Chia một trong những thập phân mang lại một trong những tự động nhiên
 • (VBT Toán 5) – Bài 64. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 65. Chia một trong những thập phân mang lại 10, 100,1000
 • (VBT Toán 5) – Bài 66. Chia một trong những đương nhiên mang lại một trong những đương nhiên nhưng mà thương tìm ra là một trong những thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 67. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 68. Chia một trong những đương nhiên mang lại một trong những thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 69. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 70. Chia một trong những thập phân mang lại một trong những thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 71. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 72. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 73. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 74. Tỉ số phần trăm
 • (VBT Toán 5) – Bài 75. Giải toán về tỉ số phần trăm
 • (VBT Toán 5) – Bài 76. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 77. Giải toán về tỉ số Xác Suất (tiếp theo)
 • (VBT Toán 5) – Bài 78. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 79. Giải toán về tỉ số Xác Suất (tiếp theo)
 • (VBT Toán 5) – Bài 80. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 81. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 82. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 83. Giới thiệu PC vứt túi
 • (VBT Toán 5) – Bài 84: Sử dụng PC đuc rút nhằm giải toán về tỉ số phần trăm
 • (VBT Toán 5) – Bài 85. Hình tam giác
 • (VBT Toán 5) – Bài 86. Diện tích hình tam giác
 • (VBT Toán 5) – Bài 87. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 88. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 89. Tự kiểm tra

TOÁN LỚP 5 TẬP 2

Chương 3. Hình học

 • (VBT Toán 5) – Bài 90. Hình thang
 • (VBT Toán 5) – Bài 91. Diện tích hình thang
 • (VBT Toán 5) – Bài 92. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 93. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 94. Hình tròn trĩnh. Đường tròn
 • (VBT Toán 5) – Bài 95. Chu vi hình tròn
 • (VBT Toán 5) – Bài 96. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 97. Diện tích hình tròn
 • (VBT Toán 5) – Bài 98. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 99. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 100. Giới thiệu biểu đồ gia dụng hình quạt
 • (VBT Toán 5) – Bài 101. Luyện luyện về tính chất diện tích
 • (VBT Toán 5) – Bài 102. Luyện luyện về tính chất diện tích
 • (VBT Toán 5) – Bài 103. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 104. Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • (VBT Toán 5) – Bài 105. Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
 • (VBT Toán 5) – Bài 106. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 107. Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
 • (VBT Toán 5) – Bài 108. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 109. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 110. Thể tích của một hình
 • (VBT Toán 5) – Bài 111. Xăng- Ti- Mét khối. Đề- Xi- Mét khối
 • (VBT Toán 5) – Bài 112. Mét khối
 • (VBT Toán 5) – Bài 113. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 114. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • (VBT Toán 5) – Bài 115. Thể tích hình lập phương
 • (VBT Toán 5) – Bài 116. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 117. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 118*. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
 • (VBT Toán 5) – Bài 119. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 120. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 121. Tự kiểm tra

 

Chương 4. Số đo thời hạn. Toán hoạt động đều

 • (VBT Toán 5) – Bài 122. Bảng đơn vị chức năng đo thời gian
 • (VBT Toán 5) – Bài 123. Cộng số đo thời gian
 • (VBT Toán 5) – Bài 124. Trừ số đo thời gian
 • (VBT Toán 5) – Bài 125. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 126. Nhân số đo thời hạn với 1 số
 • (VBT Toán 5) – Bài 127. Chia số đo thời hạn cho 1 số
 • (VBT Toán 5) – Bài 128. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 129. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 130. Vận tốc
 • (VBT Toán 5) – Bài 131. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 132. Quãng đường
 • (VBT Toán 5) – Bài 133. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 134. Thời gian
 • (VBT Toán 5) – Bài 135. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 136. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 137. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 138. Luyện luyện chung

Chương 5. Ôn tập

 • (VBT Toán 5) – Bài 139. Ôn luyện về số tự động nhiên
 • (VBT Toán 5) – Bài 140. Ôn luyện về phân số
 • (VBT Toán 5) – Bài 141. Ôn luyện về phân số
 • (VBT Toán 5) – Bài 142. Ôn luyện về số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 143. Ôn luyện về số thập phân
 • (VBT Toán 5) – Bài 144. Ôn luyện về đo phỏng nhiều năm và đo khối lượng
 • (VBT Toán 5) – Bài 145. Ôn luyện về đo phỏng nhiều năm và đo khối lượng
 • (VBT Toán 5) – Bài 146. Ôn luyện về đo diện tích
 • (VBT Toán 5) – Bài 147. Ôn luyện về đo thể tích
 • (VBT Toán 5) – Bài 148. Ôn luyện về đo diện tích S và đo thể tích
 • (VBT Toán 5) – Bài 149. Ôn luyện về đo thời gian
 • (VBT Toán 5) – Bài 150. Phép cộng
 • (VBT Toán 5) – Bài 151. Phép trừ
 • (VBT Toán 5) – Bài 152. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 153. Phép nhân
 • (VBT Toán 5) – Bài 154. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 155. Phép chia
 • (VBT Toán 5) – Bài 156. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 157. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 158. Ôn luyện về những phép tắc tính với số đo thời gian
 • (VBT Toán 5) – Bài 159. Ôn luyện về tính chất chu vi diện tích S một trong những hình
 • (VBT Toán 5) – Bài 160. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 161. Ôn luyện về tính chất diện tích S thể tích một trong những hình
 • (VBT Toán 5) – Bài 162. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 163. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 164. Một số dạng vấn đề đang được học
 • (VBT Toán 5) – Bài 165. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 166. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 167. Luyện tập
 • (VBT Toán 5) – Bài 168. Ôn luyện về biểu đồ
 • (VBT Toán 5) – Bài 169. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 170. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 171. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 172. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 173. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 174. Luyện luyện chung
 • (VBT Toán 5) – Bài 175. Tự kiểm tra