Hoán vị , Chỉnh hợp, Tổ hợp là gì? Môn Toán lớp 11

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong Thầy Nguyễn Thanh Tùng (giáo viên môn Toán bên trên Hệ thống Giáo dục đào tạo HOCMAI) đi kiếm hiểu về “Phương trình lượng giác cơ bản”.

Bạn đang xem: Hoán vị , Chỉnh hợp, Tổ hợp là gì? Môn Toán lớp 11

Tham khảo thêm:

  • Một số phương trình lượng giác thông thường gặp
  • Nhị thức newton
  • Giải bài xích tập dượt toán 11

1. Giai thừa

a, Định nghĩa giai quá là gì?

Với từng số ngẫu nhiên dương n, tích 1.2.3…n được gọi là n giai quá.

  • Kí hiệu: n!
  • Vậy n!=1.2.3…n
  • Quy ước 0!=1.

b, Tính hóa học của giai thừa

  • n!=n(n-1)!
  • n!=n(n-1)(n-2)….(n-k-1)k!

2. Hoán vị

a, Định nghĩa: Hoán vị thành phần của tập dượt A bao gồm n thành phần được bố trí bám theo một trật tự (n>=1).

Kí hiệu số hoán vị: Pn

b, Số hoạn của tập dượt n phần tử: Pn=n!

3. Chỉnh hợp

a, Định nghĩa

Cho tập dượt A bao gồm n thành phần và số nguyên vẹn k với 1≤k≤n. Khi lấy  k thành phần của A và bố trí bọn chúng bám theo một trật tự tớ được một chỉnh ăn ý chập k của n thành phần của A.

Xem thêm: giải quyết bài tập về nhà

b, Số chỉnh hợp

4. Tổ hợp

a, Định nghĩa

Cho tập dượt A bao gồm n thành phần và số nguyên vẹn k với 1≤k≤n. Mỗi tập dượt con cái của A đem k thành phần được gọi là tổng hợp chập k của n thành phần của A.

b, Số tổ hợp

c, Tính chất

Tính hóa học 1: 

Tính hóa học 2: 

Hy vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập môn Toán lớp 11.

Xem thêm: Phân tích tác phẩm "Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên)" Môn Ngữ văn Lớp 10