học kỳ 2Bộ Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp hai năm 2023 của tất cả phụ thân cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời phát minh, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài xích ganh đua Toán lớp 2 Học kì 2.

Top 50 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề HK2 Toán 2 KNTT Xem demo Đề HK2 Toán 2 CTST Xem demo Đề HK2 Toán 2 CD

Bạn đang xem: học kỳ 2

Chỉ kể từ 130k mua sắm hoàn toàn cỗ đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 2 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word với điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán lớp 2 Kết nối tri thức

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì 2 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2023 với ma mãnh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán lớp 2 Cánh diều

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 với ma mãnh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán lớp 2 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh năm 2023 với ma mãnh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Quảng cáo

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số năm trăm chín mươi lăm ghi chép là:

A. 595                      B. 559

C. 995                      D. 955

Câu 2. Số 728 được ghi chép thành:

A. 700 + 80 + 2       B. 700 + 2

C. 700 + đôi mươi + 8       D. 800 + 70 + 2

Câu 3. Hình vẽ mặt mày có:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề)

A. 3 hình tứ giác      B. 4 hình tứ giác

C. 5 hình tứ giác      D. 6 hình tứ giác

Quảng cáo

Câu 4. Độ lâu năm đàng hấp tấp khúc ABCDE là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề)

A. 5 ´ 4 = đôi mươi (m)        B. 4 ´ 5 = đôi mươi (m)

C. 5 ´ 3 = 15 (m)        D. 3 ´ 5 = 15 (m)

Câu 5. Giờ nhập học tập buổi sớm là 7 giờ 15 phút. Sáng ni, Phong nhập học tập muộn 15 phút. Vậy sáng sủa ni Phong nhập học tập lúc:

A. 7 giờ                   B. 7 giờ 30 phút

C. 6 giờ 15 phút                   D. 6 giờ 30 phút

Câu 6. Em Hà và Phong tan học tập lúc:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề)

A. 4 giờ 6 phút        B. 4 giờ 30 phút

C. 16 giờ 6 phút        D. 16 giờ rưỡi

II. Phần tự động luận

Câu 7. Nối tổng với số quí hợp:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề)

Câu 8. Đặt tính rồi tính.

646 + 29

…………

…………

…………

769 + 5

…………

…………

…………

548 – 329

…………

…………

…………

751 – 61

…………

…………

…………

Câu 9. Quan sát biểu đồ dùng giành giật sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Vật nuôi yêu thương quí nhất của chúng ta lớp 2C

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề)

a) Có từng nào các bạn quí nuôi mèo?

……………………………………………………………………………………………..

b) Có từng nào các bạn quí nuôi cá?

……………………………………………………………………………………………..

c) Con vật này được chúng ta quí nuôi nhất?

……………………………………………………………………………………………..

d) Có 4 các bạn quí nuôi loài vật nào?

……………………………………………………………………………………………..

Câu 10. Trường Tiểu học tập Kim Đồng với 182 học viên phái nam và 209 học viên phái nữ.

a) Hỏi Trường Tiểu học tập Kim Đồng với toàn bộ từng nào học tập sinh?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Câu 11. Viết chữ số tương thích nhập dù trống không sẽ được quy tắc tính đích thị.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa trước đáp án đích thị.

Câu 1:Số ngay lập tức trước của số lớn số 1 với phụ thân chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 và 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ lâu năm của đàng hấp tấp khúc MNPQ là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 với đáp án Kết nối học thức (2 đề)

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

D.8cm

Câu 4: Số bao gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị chức năng được ghi chép là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: Chọn câu vấn đáp tương thích.

Xem thêm: bảng tuần hoàn Hóa học lớp 10

Cột cờ ngôi trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: Ba các bạn Linh, Nga và Loan tới trường học tập vẽ. Giờ chính thức nhập lớp là 7 giờ nửa tiếng. Hôm tê liệt Linh đến thời điểm 7 giờ 15 phút, Nga đến thời điểm 8 giờ và Loan đến thời điểm 7 giờ nửa tiếng. Hỏi các bạn này tới trường sớm trước giờ nhập học?

A. quý khách hàng Linh

B. quý khách hàng Nga

C. quý khách hàng Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: Nêu thương hiệu toàn bộ phụ thân điểm trực tiếp mặt hàng nhập hình sau:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 với đáp án Kết nối học thức (2 đề)

Câu 3:Có nhị team người công nhân sửa đàng. Đội Một sửa được 840m đàng, team Hai sửa được nhiều hơn thế nữa team Một 50m đàng. Hỏi team Hai sửa được từng nào mét đường?

Câu 4:Quan sát biểu đồ dùng giành giật sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 với đáp án Kết nối học thức (2 đề)

b) Có từng nào cành hoa hồng vẫn nở?

b) Số cành hoa cúc nở nhiều hơn thế nữa số cành hoa hồng là bao nhiêu bông?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa trước đáp án đích thị.

Câu 1:Lúc 8 giờ có:

A. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 12

B. Kim giờ chỉ nhập số 12, kim phút chỉ nhập số 8

C. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 3

D. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 6

Câu 2: Thương của quy tắc phân chia với số bị phân chia vị 12, số phân chia vị 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: Chọn vết tương thích nhằm điền nhập điểm chấm: 560 …. 578.

A. <

B. >

C. =

Câu 4: Phép nhân này tiếp sau đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5:Kết ngược của quy tắc tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 với những quá số là:

A. 2 và 3

B. 3 và 6

C. 2 và 6

D. 2

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 345 + 230

b) 540 – 210

c) 290 - 45

Câu 2:Độ lâu năm của đàng hấp tấp khúc GNPQ vị bao nhiêu?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 với đáp án Chân trời phát minh (2 đề)

Câu 2: Nhà chưng Hùng thu hoạch được 259kg mận. Nhà chưng Long thu hoạch được nhiều hơn thế nữa mái ấm chưng Hùng 56kg. Hỏi mái ấm chưng Long thu hoạch được từng nào ki-lô-gam mận?

Câu 3:Mỗi vỏ hộp bánh với 5 cái bánh. Hỏi 4 vỏ hộp bánh như vậy với từng nào chiếc?

Câu 4: Hai lớp 2A và 2B quyên hùn được toàn bộ từng nào cuốn sách, biết rằng: Số sách của lớp 2A là số tròn trặn chục với phụ thân chữ số, với số trăm và số chục đều là 1 trong những. Số sách của lớp 2B nhiều hơn thế nữa số sách của lớp 2A là đôi mươi quyển.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa trước đáp án đích thị.

Câu 1:Các số 425; 405 và 415 được ghi chép bám theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn là:

A. 425; 415; 405

B. 415; 405; 425

C. 405; 415; 425

D. 415; 425; 405

Câu 2: Đây là tờ lịch mon 12. Hỏi ngày 25 mon 12 là loại mấy?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 với đáp án Cánh diều (2 đề)

A. Thứ sáu

B. Thứ hai

C. Thứ bảy

D. Chủ nhật

Câu 3: Trong lọ hoa chỉ mất nhị loại hoa là hoả hồng và hoa cúc. Hà nhắm đôi mắt và mang ra một cành hoa bất kì nhập lọ. Hỏi tài năng Hà lấy được cành hoa cúc là hoàn toàn có thể, ko thể hoặc chắc hẳn rằng xảy ra?

A. Không thể

B. Có thể

C. Chắc chắn

Câu 4: Tổng này tiếp sau đây ứng với quy tắc nhân 5 × 3?

A. 5 + 3

B. 5 + 5 + 5

C. 3 + 3 + 3 + 3 + 3

D. 3 + 3 + 3

Câu 5: Kết ngược của quy tắc tính 200km + 140km là:

A. 340km

B. 34km

C. 304km

D. 214km

Câu 6: Số này tiếp sau đây với cơ hội gọi là phụ thân trăm linh lăm?

A. 35

B. 305

C. 355

D. 325

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Tìm thương biết số bị phân chia vị 4 và số phân chia vị 2.

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 215 + 400

b) 450 – 320

c) 845 – 130

Câu 3: Anh cao 149cm, em thấp rộng lớn anh 20cm. Hỏi em cao từng nào xăng – ti – mét?

Câu 4:Quan sát biểu đồ dùng giành giật sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 với đáp án Cánh diều (2 đề)

a) Cửa mặt hàng này bán tốt nhiều xe cộ nhất nhập một ngày?

b) Trong một ngày, cả phụ thân siêu thị bán tốt tổng số từng nào con xe đạp?

Xem demo Đề HK2 Toán 2 KNTT Xem demo Đề HK2 Toán 2 CTST Xem demo Đề HK2 Toán 2 CD

Xem thêm thắt những đề ganh đua Toán lớp 2 với đáp án hoặc khác:

 • Đề ganh đua tham khảo unique đầu năm mới Toán lớp 2 (6 đề)

 • Top 10 Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp hai năm 2023
 • Bộ Đề ganh đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì một năm 2023 (10 đề)
 • Top 60 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì một năm 2023

 • Top 10 Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp hai năm 2023
 • Bộ Đề ganh đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì hai năm 2023 (10 đề)
 • Ôn hè Toán lớp 2 lên lớp 3

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: Hướng dẫn viết bài làm văn số 2 Môn Ngữ văn Lớp 10

Loạt bài xích Đề ganh đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 2 sách mới nhất những môn học