Hoc viện Tài Chính

Thông báo Điểm trúng tuyển chọn hệ Đại học tập chủ yếu quy năm 2023

Thứ tía, 22/08/2023 - 20:18

Bạn đang xem: Hoc viện Tài Chính

Căn cứ Quy chế tuyển chọn sinh ĐH, tuyển chọn sinh cao đẳng ngành giáo dục và đào tạo Mầm non phát hành bám theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Sở trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tuyển chọn sinh ĐH phát hành bám theo Quyết quyết định số 77/QĐ-HVTC ngày 10/02/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính

Căn cứ Đề án tuyển chọn sinh ĐH năm 2023 phát hành bám theo Quyết quyết định số 128/QĐ-HVTC ngày 24/02/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính;

Căn cứ thành phẩm xét tuyển chọn hệ Đại học tập chủ yếu quy năm 2023;

Hội đồng tuyển chọn sinh Học viện Tài chủ yếu thông tin điểm trúng tuyển chọn hệ Đại học tập chủ yếu quy năm 2023 như sau:

I. Xét tuyển chọn nhờ vào thành phẩm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển chọn phối hợp thân mật Chứng chỉ giờ đồng hồ Anh quốc tế với thành phẩm ganh đua chất lượng tốt nghiệp THPT

TT

Mã ngành           /chuyên ngành

Tên ngành                     /chuyên ngành

Tổ hợp                       xét tuyển

Điểm               trúng tuyển

Tiêu chí phụ

Điểm môn Toán

Thứ tự động nguyện vọng

I. Chương trình rất tốt (điểm môn Tiếng Anh thông số 2)

1

7340201C06

Hải quan lại và Logistics

A01, D01, D07

35,51

≥ 9,0

≤ 2

2

7340201C09

Phân tích tài chính

A01, D01, D07

34,60

≥ 7,6

≤ 3

3

7340201C11

Tài chủ yếu doanh nghiệp

A01, D01, D07

34,25

≥ 8,2

≤ 4

4

7340301C21

Kế toán doanh nghiệp

A01, D01, D07

34,01

≥ 8,2

≤ 6

5

7340301C22

Kiểm toán

A01, D01, D07

34,75

≥ 8,4

 ≤ 17

II. Chương trình chuẩn chỉnh (điểm môn Tiếng Anh thông số 2 so với ngành Ngôn ngữ Anh)

6

7220201

Ngôn ngữ Anh

A01, D01, D07

34,40

≥ 7,4

   1

7

7310101

Kinh tế

A01, D01, D07

25,85

≥ 8,6

≤ 3

8

7340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01, D07

26,17

≥ 8,4

≤ 3

9

73402011

Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng 1

A00, A01, D01, D07

25,94

≥ 8,4

   1

10

73402012

Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng 2

A00, A01, D01, D07

26,04

≥ 7,8

   1

11

73402013

Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng 3

A00, A01, D01, D07

25,80

≥ 8,0

≤ 4

12

7340301

Kế toán

A00, A01, D01, D07

26,15

≥ 8,4

   1

13

7340405

Xem thêm: cách học thông minh

Hệ thống vấn đề quản lí lý

A00, A01, D01, D07

25,94

≥ 8,2

≤ 4

II. Xét tuyển chọn học viên xuất sắc nhờ vào thành phẩm tiếp thu kiến thức THPT

TT

Mã ngành           /chuyên ngành

Tên ngành                     /chuyên ngành

Tổ hợp                       xét tuyển

Xét tuyển chọn HSG nhờ vào KQHT THPT

Thứ tự động ưu tiên

Điểm                 trúng tuyển

I. Chương trình quality cao

1

7340201C06

Hải quan lại và Logistics

A01, D01, D07

3

27,0

2

7340201C09

Phân tích tài chính

A01, D01, D07

3

26,9

3

7340201C11

Tài chủ yếu doanh nghiệp

A01, D01, D07

4

29,5

4

7340301C21

Kế toán doanh nghiệp

A01, D01, D07

5

29,5

5

7340301C22

Kiểm toán

A01, D01, D07

4

29,4

II. Chương trình chuẩn

6

7220201

Ngôn ngữ Anh

A01, D01, D07

5

28,5

7

7310101

Kinh tế

A01, D01, D07

3

25,2

8

7340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01, D07

3

26,7

9

73402011

Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng 1

A00, A01, D01, D07

4

28,5

10

73402012

Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng 2

A00, A01, D01, D07

4

29,0

11

73402013

Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng 3

A00, A01, D01, D07

5

29,5

12

7340301

Kế toán

A00, A01, D01, D07

4

27,0

13

7340405

Hệ thống vấn đề quản lí lý

A00, A01, D01, D07

5

29,5

III. Xét tuyển chọn nhờ vào thành phẩm kỳ ganh đua Đánh giá chỉ năng lượng, Đánh giá chỉ tư duy

Điểm trúng tuyển chọn kể từ đôi mươi,00 (quy thay đổi bám theo thang điểm 30) trở lên trên.

Thí sinh tra cứu giúp thành phẩm trúng tuyển chọn bên trên Cổng thông tin: https://hvtc.edu.vn hoặc http://kqmb.hust.edu.vn (dự con kiến kể từ 23h00 ngày 22/8/2023). Kết trái khoáy trúng tuyển chọn của sỹ tử được công tía là dựa vào những vấn đề kể từ tài liệu thành phẩm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông, hạ tầng tài liệu vì thế sỹ tử hỗ trợ và những tài liệu khác; tình huống với sơ sót sẽ tiến hành giải quyết và xử lý bám theo quy quyết định.

Thí sinh trúng tuyển chọn xác nhận nhập học tập theo như hình thức trực tuyến bên trên Hệ thống của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra từ thời điểm ngày 24/8/2023 cho tới 17h00 ngày 08/9/2023.

Thí sinh tiến hành nhận nhập học tập trực tuyến bên trên Cổng thông tin từ ngày 24/8/2023 cho tới 17h00 ngày 09/9/2023 bám theo thông tin và chỉ dẫn. Học viện tiếp tục gửi Giấy báo nhập học tập qua chuyện lối bưu năng lượng điện.

Thời gian trá nhập học tập thẳng dự con kiến từ thời điểm ngày 16/9/2023; thời hạn học tập chủ yếu khóa từ thời điểm ngày 20/9/2023./.

Ban Quản lý xẻ tạo

Số lượt đọc: 69576

Xem thêm: Phân tích bài thơ "Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng" Môn Ngữ văn Lớp 10