Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau Môn Toán lớp 11

Khái niệm phép tắc dời hình và nhị hình đều bằng nhau – Chuyên đề Hình học tập 11

CHUẨN KIẾN THỨC

Bạn đang xem: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau Môn Toán lớp 11

A.TÓM TẮT GIÁO KHOA.

1. Định nghĩa.

– Phép biến hóa hình là phép tắc dời hình bảo toàn khoảng cách thân thuộc nhị điểm bất kì

– Vậy nếu như f là phép tắc dời  Lúc và chỉ Lúc f(M)f(N) = MN.

Nhận xét:

– Các phép tắc biến hóa hình : Tịnh tiến bộ, đối xứng trục, đối xứng tâm và phép tắc con quay là những phép tắc dời hình.

– Thực hiện nay thường xuyên những phép tắc dời hình thì cũng khá được một phép tắc dời hình.

2. Tính hóa học của phép tắc dời hình.

Biến phụ vương điểm trực tiếp mặt hàng trở thành phụ vương điểm trực tiếp mặt hàng và ko thực hiện thay cho thay đổi trật tự thân thuộc phụ vương điểm cơ.

Biến một đường thẳng liền mạch trở thành một đường thẳng liền mạch, biến hóa tia trở thành tia, biến hóa đoạn trực tiếp trở thành đoạn trực tiếp vị nó.

Biến tam giác trở thành tam giác vị nó , biến hóa một góc trở thành góc vị góc tiếp tục mang đến.

Biến đàng tròn trặn trở thành đàng tròn trặn với nằm trong nửa đường kính.

3. Định nghĩa nhị hình đều bằng nhau.

Hai hình được gọi là đều bằng nhau nếu như với cùng một phép tắc dời hình f biến hóa hình này trở thành hình cơ.

B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP.

Bài toán 01: XÁC ĐỊNH ẢNH CỦA MỘT HÌNH QUA PHÉP DỜI HÌNH.

Phương pháp:

Dùng khái niệm, biểu thức tọa chừng và những đặc thù của những phép tắc dời hình ví dụ (tịnh tiến bộ, đối xứng trục, đối xứng tâm và phép tắc con quay ) với vô vấn đề.

Xem thêm: cách tạo động lực

Bài toán 02: CHỨNG MINH HAI HÌNH BẰNG NHAU.

Phương pháp:

Để minh chứng nhị hình đều bằng nhau tớ cần thiết chỉ ra rằng một phép tắc dời hình biến hóa hình này trở thành hình cơ.

 

 

A.TÓM TẮT GIÁO KHOA.

Đang chuyên chở...

 

B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP.

Bài toán 01: XÁC ĐỊNH ẢNH CỦA MỘT HÌNH QUA PHÉP DỜI HÌNH.

 

Bài toán 02: CHỨNG MINH HAI HÌNH BẰNG NHAU.

 

» Tải về tệp tin PDF tại đây

» Hướng dẫn giải chuyên mục tại đây.

Xem thêm:

– Phép con quay – Chuyên đề Hình học tập 11

– Phép đối xứng tâm – Chuyên đề Hình học tập 11

Xem thêm: thất nghiệp