Khúc xạ ánh sáng Môn Lí lớp 11

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong Thầy Đỗ Ngọc Hà (giáo viên môn Vật lý bên trên Hệ thống giáo dục và đào tạo HOCMAI) đi tìm kiếm hiểu về “Khúc xạ ánh sáng”.

Bạn đang xem: Khúc xạ ánh sáng Môn Lí lớp 11

1, Sự khúc xạ độ sáng.

a, Hiện tượng khúc xạ độ sáng.

Hiện tượng chéo phương (gãy) của những tia sáng sủa Khi xiên góc qua loa mặt mày phân cơ hội thân thích nhị môi trường thiên nhiên nhập xuyên suốt không giống nhau gọi là hiện tượng lạ khúc xạ độ sáng.

Trong đó:

  • SI: tia cho tới, I: điểm cho tới.
  • IS’: tia bản năng.
  • IR: tia khúc xạ.
  • NN’: pháp tuyến của mặt mày phân cơ hội.
  • i: góc cho tới. i’ góc cho tới (i=i’)
  • r: góc khúc xạ.

b, Định luật khúc xạ độ sáng.

Tia khúc xạ ở trong mặt mày bằng phẳng cho tới và ở mặt mày cơ pháp tuyến đối với tia cho tới.

Tỉ số thân thích sin góc cho tới và sin góc khúc xạ là 1 trong những hằng số với 2 môi trường thiên nhiên nhập xuyên suốt chắc chắn.

2, Chiết suất của môi trường thiên nhiên.

a, Chiết suất tỉ đối n21 là: 

  • n21>1 thì i>r: tia khúc xạ ngay gần pháp tuyến rộng lớn tia cho tới.
  • n21<1 thì i<r: tia khúc xạ xa vời pháp tuyến rộng lớn tia cho tới.

b, Chiết suất vô cùng.

Chiết suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên cơ với chân ko gọi là phân tách suất vô cùng.

Chiết suất của chân ko =1

Chiết suất của không gian ngay gần =1.

Hệ thức thân thích phân tách suất tỉ đối và phân tách suất tuyệt đối:

Xem thêm: Cách phối đồ với giày Converse để tạo sự nổi bật, cá tính

c, Nhận xét:

n21>1 => n2>n1; sin i>sin r => i>r: môi trường thiên nhiên phân tách quang đãng rộng lớn môi trường thiên nhiên.

n21<1 => n2<n1; sin i<sin r => i<r: môi ngôi trường kém cỏi phân tách quang đãng rộng lớn môi trường thiên nhiên.

Hệ thức thân thích phân tách suất tỉ đối và véc tơ vận tốc tức thời truyền độ sáng trong số môi trường:

Định luật khúc xạ ánh sáng: 

Chiết suất của một môi trường: n=c/v

Xem thêm: ngành sư phạm

3, Tính thuận nghịch ngợm nhập sự truyền độ sáng.

Ánh sáng sủa truyền bám theo lối nào là thì tiếp tục truyền ngược lại theo phía cơ.

Vậy nên: 

Hi vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập lớp 11.