kiến thức lịch sử 11

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Mục a

Bạn đang xem: kiến thức lịch sử 11

- Sự thắng lợi của cách mệnh tư sản và sự trở nên tân tiến của công ty nghĩa tư phiên bản.

- Sự trở nên tân tiến của trào lưu người công nhân quốc tế.

- Sự xâm lăng của công ty nghĩa tư phiên bản và trào lưu đấu giành của những dân tộc bản địa chống công ty nghĩa thực dân.

a) Bảng tổng hợp những sự khiếu nại chủ yếu của lịch sử toàn cầu cận đại

Mục b

b) Nhận xét cộng đồng về những cuộc cách mệnh tư sản cận đại

- Lý do sâu sắc xa: Mâu thuẫn thân ái lực lượng phát triển tư sản công ty nghĩa với mối quan hệ phong con kiến càng ngày càng thâm thúy.

- Lý do trực tiếp dẫn cho tới sự bùng phát của từng cuộc cách mệnh tư sản, tùy nằm trong vào cụ thể từng nước.

- Động lực cơ hội mạng: quần bọn chúng quần chúng, lực lượng xúc tiến cách mệnh tiến bộ lên (cách mạng tư sản Pháp).

- Lãnh đạo cơ hội mạng: tư sản hoặc quý tộc tư sản hóa....

Xem thêm: Phân tích Uy lít xơ trở về (trích Ô đi xê sử thi Hi Lạp) Hômerơ Môn Ngữ văn Lớp 10

- Hình thức biểu diễn biến: của những cuộc cách mệnh tư sản cũng rất khác nhau (có thể là nội chiến, rất có thể là cuộc chiến tranh giải hòa dân tộc bản địa, rất có thể là cải tân hoặc thống nhất non sông, …).

- Kết quả: xóa sổ chính sách phong con kiến ở những cường độ chắc chắn, cởi đàng mang lại công ty nghĩa tư phiên bản trở nên tân tiến.

- Hạn chế:

+ Hạn chế chung: ko tạo nên nghĩa vụ và quyền lợi mang lại quần chúng làm việc, sự tách lột của giai cung cấp tư sản với giai cung cấp vô sản càng ngày càng tăng...

+ Hạn chế riêng: tùy vào cụ thể từng cuộc cách mệnh. Chỉ sở hữu cách mệnh Pháp thời kỳ thường xuyên chủ yếu Giacôbanh đang được đạt cho tới đỉnh điểm của cách mệnh nên cuộc cách mệnh này còn tồn tại tình triệt nhằm tuy nhiên vẫn tồn tại hạn chế).

ND chính

- Bảng tổng hợp những sự khiếu nại chủ yếu của lịch sử toàn cầu cận kim.

- Nhận xét cộng đồng về những cuộc cách mệnh tư sản cận kim.

Sơ vật dụng tư duy

Xem thêm: trường chuẩn quốc tế

Sơ vật dụng tư duy Những kỹ năng cơ phiên bản Lịch sử toàn cầu cận đại

 

Loigiaihay.com