Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ Môn Hóa lớp 12

I, Kim loại kiềm thổ.

1, Vị trí và cấu trúc.

Kim loại kiềm thổ nằm trong group IIA, là những thành phần s (ns2), đứng sau những sắt kẽm kim loại kiềm trong những chu kì bao gồm những kim loại:

Bạn đang xem: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ Môn Hóa lớp 12

Beri    Magie    Canxi    Stronti    Bari

2, Tính hóa học vật lí.

Nhiệt nhiệt độ chảy và nhiệt độ chừng sôi kha khá thấp và bất biến dựa trên năng lượng điện phân tử nhân.

3, Tính hóa chất.

Kim loại kiềm thổ sở hữu tính khử mạnh và sở hữu Xu thế nhường nhịn e Lúc nhập cuộc phản xạ hóa học:

Tác dụng với phi kim (điều khiếu nại nhiệt độ độ): 2Mg   +    O2 -> 2MgO

Tác dụng với axit: Ca    +    2HCl   ->     CaCl2     +    H2

Tác dụng với nước: Ca     +   2H2O      ->      Ca(OH)2     +   H2

4, Ứng dụng.

  • Be thực hiện hóa học phụ gia nhằm sản xuất kim loại tổng hợp sở hữu tính đàn hồi cao, không xẩy ra làm mòn, bền vững.
  • Mg dùng làm sản xuất máy cất cánh, thương hiệu lửa, xe hơi và tổ hợp những hóa học hữu cơ…
  • Ca dùng để hóa học khử tách oxi, lưu hoàng thoát khỏi thép và thực hiện thô hợp ý hóa học cơ học.

5, Điều chế.

Điện phân rét chảy muối hạt sắt kẽm kim loại kiềm thổ.

II, Một số hợp ý hóa học của Canxi.

1, Canxi hidroxit – Ca(OH)2

Tính hóa học vật lí: Chất rắn white color và không nhiều tan nội địa.

Tính hóa học hóa học: Mang đặc điểm của hỗn hợp kiềm (tác dụng với muối hạt, axit, oxit axit)

2, Canxi cacbonat – CaCO3

Tính hóa học vật lí: Chất rắn white color và ko tan vô nước

Xem thêm: giải quyết bài tập về nhà

Tính hóa học hóa học: Tác dụng với tương đối nhiều axit vô sinh, hóa giải khí cacbonat:

CaCO3  + 2HCl    ->   CaCl2   +    H2O    +   CO2

CaCO3  +  H2O  +  CO2  <=> Ca(HCO3)2

Phản ứng bên trên lý giải sự xâm thực của nước mưa với đá vôi và sự tạo hình thạch nhũ vô huyệt động.

3, Canxi sunfat – CaSO4

CaSO4: Chất rắn white color và tan không nhiều nội địa.

Có 3 loại Canxi sunfat:

  • Thạch cao sống: CaSO4.2H2O bền ở nhiệt độ chừng thường
  • Thạch cao nung: CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O
  • Thạch cao khan: CaSO4 (không tan và ko thuộc tính với nước)

4, Nước cứng.

Nước sở hữu đựng được nhiều cation Mg2+ và Ca2+ được gọi là nước cứng. Nước chứa chấp không nhiều hoặc ko chứa chấp những ion này được gọi là nước mượt.

Có 3 loại nước cứng:

  • Nước cứng tạm thời thời: chứa chấp những ion Ca2+, Mg2+, HCO3
  • Nước cứng vĩnh cửu: chứa chấp những ion Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl
  • Nước cứng toàn phần: là nước sở hữu tính cứng trong thời điểm tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.

=> Nước bất ngờ là nước cứng toàn phần.

Xem thêm: thi xong học kì làm gì

Tác sợ hãi của nước cứng: hạn chế bọt, hạn chế kĩ năng tẩy cọ xà chống, thực hiện mang đến thực phẩm lâu chín và giảm sút vị, thực hiện hòng nhiều hỗn hợp pha trộn.

Biện pháp: thực hiện hạn chế độ đậm đặc những cation Mg2+ và Ca2+

Nhận biết Mg2+ và Ca2+ Dùng hỗn hợp chứa chấp muối hạt cacbonat tạo nên kết tủa CaCO3 hoặc MgCO3, tiếp sau đó sục CO2 dư vô hỗn hợp => kết tủa tan tiếp tục có Mg2+ và Ca2+