Life in the future Môn Tiếng anh Lớp 12

Giải bài xích tập dượt SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 8: Life in the future

1. Do you think life will be better in the future? Why/ Why not? (Bạn sở hữu cho rằng nhập sau này cuộc sống đời thường tiếp tục chất lượng rộng lớn không? Tại sao/ Tại sao không?)

2. List three things that might happen in the future. (Liệt kê 3 điều tuy nhiên rất có thể xẩy ra nhập sau này.)

Bạn đang xem: Life in the future Môn Tiếng anh Lớp 12

man can travel into outerspace: vĩ đại the moon, and other planets in the universe

all dometic chores are done by machine or by robots

people can vì thế most of things with computers such as shopping, buying goods or tickets, …

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the text and vì thế the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và thực hiện những bài xích tập dượt theo đòi sau.)

Hướng dẫn dịch:

Cuộc sinh sống tiếp tục rời khỏi sao nhập tương lai? Những người không giống nhau sở hữu câu vấn đáp không giống nhau mang lại thắc mắc này. Một số thì bi quan tiền trong những lúc những người dân không giống lại sáng sủa.

Những người bi quan tiền nhận định rằng sau này tiếp tục tệ rộng lớn lúc này. Cả trái đất tiếp tục trải qua quýt một tiến độ suy thoái và phá sản tài chính. đa phần tập đoàn có khả năng sẽ bị xóa buột và mặt hàng triệu con người tiếp tục thôi việc thực hiện. Sự tin cậy của trái đất có khả năng sẽ bị rình rập đe dọa vì như thế những thương hiệu xịn phụ vương vì như thế những group xịn phụ vương trở thành mạnh rộng lớn và nguy hại rộng lớn. trái lại, những người dân sáng sủa tin cẩn ràng cuộc sống đời thường tiếp tục chất lượng đẹp lung linh hơn nhiều đối với thời nay. Chúng tao tiếp tục sinh sống nhập một môi trường thiên nhiên tinh khiết rộng lớn, thay đổi một không khí tươi tỉnh non rộng lớn và ăn thức ăn thanh khiết rộng lớn. Chúng tao cũng sẽ tiến hành chở che chất lượng rộng lớn vì như thế khối hệ thống nó khoa tân tiến. Công việc ngôi nhà nhàm ngán tiếp tục không hề là trọng trách dựa vào những phát minh sáng tạo rời khỏi những khí cụ tiết kiệm ngân sách mức độ làm việc.

Dù chất lượng hoặc xấu xí rộng lớn, chắc hẳn rằng một điều là nhập sau này sở hữu vài ba điều tiếp tục cực kỳ không giống chuồn. Những cải tiến và phát triển về technology vi tế bào – máy vi tính và viễn thông – chắc hẳn rằng sở hữu tác động cho tới những nghành nghề không giống nhau của cuộc sống đời thường. Chẳng hạn, nhập việc làm, những xí nghiệp sản xuất tiếp tục vì thế những người dân máy quản lý điều hành phần rộng lớn, nên bọn chúng là điểm thao tác làm việc thật sạch rộng lớn với không nhiều nhân lực rộng lớn. Các văn chống cũng sẽ tiến hành vận hành với tranh bị năng lượng điện tử, và vì vậy giấy má tiếp tục gần như là mất tích hẳn. đa phần người tiếp tục thao tác làm việc tận nơi với máy vi tính được liên kết với văn chống chủ yếu. Về việc di chuyển, sở hữu kĩ năng nghệ thuật tàu con cái thoi sẽ tiến hành dùng nhập nghành nghề mặt hàng ko thường thì, với véc tơ vận tốc tức thời lên tới 15.000 km một giờ. Chúng tao cũng vẫn còn đấy sử dụng xe cộ tương đối, tuy nhiên chứ không sử dụng xăng, xe cộ tương đối tiếp tục chạy vì như thế những vật tư không giống, kể từ năng lượng điện cho tới khí say đắm – tan. Chúng cũng khá được liên kết với máy vi tính làm cho tất cả chúng ta biết là tao đang được vận hành bọn chúng một cơ hội hiệu quả ko, hao hao bảo mang lại tao biết nếu như có trục trặc đang được xẩy ra bên trên đàng vài ba cây số phần bên trước.

Bất kể tất cả chúng ta đang được kỳ vọng gì nhập sau này, tao cần ghi nhớ rõ rệt sự tiến thủ cỗ ko khi nào chuồn bên trên tuyến đường trực tiếp, và lịch sử dân tộc đẫy rẫy những tìm hiểu bất thần. Tuy nhiên, tất cả chúng ta tin cẩn là sau này nằm trong tay tất cả chúng ta, và chủ yếu tất cả chúng ta sở hữu trách cứ nhiệm góp sức nhập việc thực hiện mang lại cuộc sống đời thường của tất cả chúng ta chất lượng đẹp lung linh hơn.

Task 1. Find words or phrases in the passage which have the following meanings. (Tìm những kể từ hoặc cụm kể từ trong khúc văn tuy nhiên sở hữu nghĩa sau.)

Gợi ý:

1. pessimists: bi quan

2. optimists: lạc quan

3. economic depression: suy thoái và phá sản kinh tế

4. terrorism: xịn bố

5. wiped out: thực hiện mất tích trọn vẹn, xóa sổ

6. space – shuttle: tàu con cái thoi

Task 2. Answer the following questions. (Trả điều những thắc mắc sau.)

1. What will happen in an economic depression? (Điều gì tiếp tục xẩy ra Lúc sở hữu suy thoái và phá sản kinh tế?)

2. Why, according vĩ đại pessimists, will the security of the earth be threatened? (Theo những người dân bi quan tiền thì vì sao bình an trái đất có khả năng sẽ bị đe dọa?)

3. What will life be lượt thích in the future, according vĩ đại optimists? (Theo những người dân sáng sủa thì cuộc sống đời thường nhập sau này tiếp tục như vậy nào?)

4. What are the most important factors that will bring about dramatic changes in different aspects of our lives? (Những yếu tố cần thiết nhất này tiếp tục mang đến những sự thay cho thay đổi đáng chú ý trong những góc cạnh của cuộc sống đời thường bọn chúng ta?)

Task 3. Complete the notes about how technology will influence our life in the future. (Hoàn trở thành những chú thích về kiểu cách tuy nhiên technology tiếp tục tác động cho tới cuộc sống đời thường tất cả chúng ta nhập sau này.)

Gợi ý:

– work: factories will be run rẩy by robots, offices will go electronic, many people will work from trang chính.

Xem thêm: vui giáng sinh

– travel: travel by space shuttle very fast, at 15,000 kph per hour; cars could run rẩy on electricity or methane gas and fitted with computers.

Gợi ý:

B. Speaking (Trang 87 – 88 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Look at the newspaper cuttings from the future, and say what will happened by the kết thúc of the 21st century. (Hãy nhìn nhập những mẩu báo của sau này, và rằng những điều tiếp tục xẩy ra nhập vào cuối thế kỷ 21st.)

Gợi ý:

– By the kết thúc of the 21 st century, Chinese astronauts will have landed on Mars.

– By the kết thúc of the 21 st century, the third thành phố on the moon will have been declared open.

– By the kết thúc of the 21 st century, scientiest will have found a cure for the common cold.

– By the kết thúc of the 21 st century, the oldest world citizen will have celebrated her 150thbirthday.

– By the kết thúc of the 21 st century, Vietnam tourism will have welcomed the fiftieth holiday – maker back from Jupiter.

– By the kết thúc of the 21 st century, the first siêu xe running on sea water will have been finished.

Task 2. Work in pairs. Which of these predictions are likely/ unlikely vĩ đại happen? Give at least two reasons for each. (Làm việc theo đòi cặp. Những dự đoán này sở hữu khả năng/ không tồn tại kĩ năng xảy ra? Đưa rời khỏi tối thiểu nhị lí vì thế cho từng dự đoán.)

Gợi ý:

– I think it’s very unlikely that by the kết thúc of the 21 st century, Chinese astronauts will have landed on Mars because it’s too far from the earth.

– I think it’s very likely that scientists will have found a cure for the common cold by the kết thúc of the 21 st century thanks vĩ đại the development of science arid technology.

– In my opinion, it’s unlikely that by the kết thúc of the 21 st century people will be living vĩ đại the age of 150 because there will be more and more diseases.

Làm tương tự động với những vế câu because … sau:

– … because living standards will be/ have been improved.

– … the cures for fatal diseases will be/ have been found.

– … it’s (Jupiter/ Mars/ moon) too far.

– … it’s (Jupiter/ Mars/ moon) too cold/ hot there.

– … there’s no water there./ The atmosphere is too thin there.

– … it’s too costly/ just impossible vĩ đại vì thế that.

Task 3. Work in groups. Make some more predictions about what life will be lượt thích one hundred years from now. (Làm việc group. Hãy thể hiện một vài ba dự đoán nữa về cuộc sống đời thường tiếp tục rời khỏi sao nhập 100 năm nữa.)

Xem thêm: giáng sinh

Gợi ý:

– I think we won’t need money or credit cards by the year 2106 because there won’t be any stores by then. We’ll vì thế all our shopping through computers or interactive TV.

– I believe that schools will no longer be necessary thanks vĩ đại the Internet and other new technology.