luyện tập toán lớp 5

Hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 5: Luyện tập trang 70, 71

Bạn đang xem: luyện tập toán lớp 5

{ads_vuong}

Bài 1. (Trang 70 VBT Toán 5)

Tính nhẩm:

a)

4,08 × 10 =

21,8 × 10 =

b)

45,81 × 100 =

9,475 × 100 =

c)

2,6843 × 1000 =

0,8341 × 1000 =

Bài giải

a)

4,08 × 10 = 40,8

21,8 × 10 = 218

b)

45,81 × 100 = 4581

9,475 × 100 = 947,5

c)

2,6843 × 1000 = 2684,3

0,8341 × 1000 = 834,1

Bài 2. (Trang 71 VBT Toán 5)

Đặt tính rồi tính:

Xem thêm: Phân tích tác phẩm "Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên)" Môn Ngữ văn Lớp 10

  • 12,6 × 80
  • 75,1 × 300
  • 25,71 × 40
  • 42,25 × 400

Bài giải

 

huong-dan-giai-vo-bai-tap-toan-5-luyen-tap-trang-70-71-bai-2-trang-71

{ads_vuong}

Bài 3. (Trang 71 VBT Toán 5)

Một người đi xe đạp trong 2 giờ đầu, mỗi giờ đi được 11,2km, trong 4 giờ sau đó, mỗi giờ đi được 10,52km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài giải

Số ki-lô-mét người đi xe đạp đi được trong 2 giờ đầu là:

11,2 × 2 = 22,4 (km)

Số ki-lô-mét người đi xe đạp đi được trong 4 giờ sau đó là:

10,52 × 4 = 42,08 (km)

Số ki-lô-mét người đi xe đạp đi được tất cả là:

22,4 + 42,08 = 64,48 (km)

Đáp số: 64,48km

Bài 4. (Trang 71 VBT Toán 5)

Tìm số tự nhiên x bé nhất trong các số 2; 3; 4; 5 sao cho: 2,6 × x > 7

Bài giải

Chọn x = 2 ta được: 2,6 × 2 < 7 (loại)

Chọn x = 3 ta được: 2,6 × 3 > 7

Chọn x = 4 ta được: 2,6 × 4 > 7

Chọn x = 5 ta được: 2,6 × 5 > 7

Vậy số tự nhiên bé nhất chọn là x = 3

Xem thêm: Giải vở bài tập toán lớp 5: Nhân một số thập phân với một số thập phân

1. Ôn bài lí thuyết Toán lớp 5
2. Giải bài tập SGK Toán lớp 5
3. Giải vở bài tập Toán lớp 5
4. Luyện tập Toán lớp 5
5. Đề thi Toán lớp 5 Online
6. Các chuyên đề nâng cao Toán lớp 5
7. Tài liệu tham khảo môn Toán
8. Soạn văn lớp 5 ngắn nhất – đầy đủ – chi tiết
9. Tài liệu tham khảo môn Tiếng Việt
10. Tài liệu tham khảo môn Tiếng Anh

{ads_ngang}

 

Xem thêm: phòng luyện pen i