Lý thuyết về este Môn Hóa lớp 12

I, Cấu tạo ra phân tử, danh pháp và đặc thù vật lý cơ của este

1, cấu trúc phân tử

Bạn đang xem: Lý thuyết về este Môn Hóa lớp 12

Công thức cấu trúc của este đơn giản và giản dị như sau:

Ta nhận được este khi thay cho group OH ở group cacboxyl của axit cacbonxylic vì thế group OR

=> Este là dẫn xuất của axit cacboxylic, công thức của một vài ba axit cacboxylic như sau:

2, Danh pháp

Tên este = Tên gốc hidrocacbon R’ + Tên anion gốc axit (đuôi “at”)

3, Tính hóa học vật lý

Este đem nhiệt độ phỏng sôi thấp rộng lớn đối với axit và ancol đem nằm trong số nguyên vẹn tử C.

Các este thông thường là những hóa học lỏng, nhẹ nhõm rộng lớn nước, không nhiều tan nội địa, hòa tan được không ít hóa học cơ học.

Các este đem lượng phân tử rất rộng rất có thể ở tình trạng rắn (mỡ động vật hoang dã, sáp ong…)

Este đem hương thơm thơm ngát dễ chịu và thoải mái (etyl butirat đem hương thơm dứa,  isoamul axetat đem hương thơm chuối chín, etyl isovalerat đem hương thơm táo…).

II, Tính hóa chất của este

1, Phản ứng ở group chức

Xem thêm: Cách phối đồ với giày Converse để tạo sự nổi bật, cá tính

  • Phản ứng thủy phân: Este bị thủy phân vô môi trường thiên nhiên axit, kiềm, đó là phản xạ nghịch tặc với phản xạ este hóa:

Phản ứng thủy phân vô môi trường thiên nhiên kiềm (phản ứng xà phòng) là phản xạ một chiều: 

  • Phản ứng khử: Nhôm hidrua khử este, khi ê group (nhóm axyl) phát triển thành ancol bậc I 

2, Phản ứng ở gốc hidrocacbon

  • Phản ứng nằm trong ko no: Gốc hidrocacbon ko no ở este đem phản xạ cùng theo với hidro,brom, clo…giống như hidrocacbon ko.

  • Phản ứng trùng hợp: Một số este  đem links C = C nhập cuộc phản xạ trùng khớp tựa như anken.

III, Điều chế và ứng dụng

1, Điều chế

  • Điều chế este của phenol: Người tao sử dụng anhidrit axit hoặc clorua thuộc tính với phecol 
  • Điều chế este của ancol: Người tao đun hồi lưu ancol với axit cơ học, đem axit sunfuric quánh xúc tác => Phản ứng este hóa

2, Ứng dụng của este

Dùng thực hiện dung môi (butyl và amyl axtat được dùng để làm trộn tát tổng hợp).

Dùng thực hiện thủy tinh ranh cơ học.

Dùng thực hiện hóa học mềm hoặc thủy phân trở nên poli(vinyl ancol) dùng để keo dán giấy dán.

Dùng thực hiện hóa học hóa mềm, thực hiện thành phầm.

Dùng vô công nghiệp đồ ăn (kẹo bánh, nước giải khát) và đồ trang điểm (xà chống, nước hoa…).

Xem thêm: cách tạo động lực