Lý thuyết về hiệu độ âm điện và liên kết hóa học Môn Hóa lớp 10

Liên kết nằm trong hóa trị – Lý thuyết links nằm trong hóa trị. Liên kết nằm trong hóa trị…

2. Liên kết nằm trong hóa trị

Bạn đang xem: Lý thuyết về hiệu độ âm điện và liên kết hóa học Môn Hóa lớp 10

a) Tuy nhiên, sự tạo hình links vô phân tử Một trong những vẹn toàn tử của những yếu tắc sở hữu thực chất chất hóa học tương đương nhau hoặc tương tự động nhau  thì ko thể lý giải sự tạo hình links vô phân tử vì chưng lí thuyết nhượng bộ và thu electron ở phần ngoài nằm trong như loại tạo hình links ion. Để lý giải sự tạo hình links vô phân tử những loại này người tớ nên lý giải vì chưng links nằm trong hóa trị.

Sự tạo ra trở nên links nằm trong hóa trị vô phân tử đơn chất

 Liên kết được tạo ra trở nên thân thuộc nhì vẹn toàn tử bằng phương pháp canh ty electron nhằm đạt thông số kỹ thuật 8 electron tương đương khí khan hiếm sớm nhất.

Thí dụ:

Trong phân tử Cl2, từng vẹn toàn tử Clo đạt được thông số kỹ thuật 8 electron tương đương khí khan hiếm Ar bằng phương pháp từng vẹn toàn tử canh ty 1 electron tạo ra trở nên electron chung

Công thức cấu tao: Cl- Cl

Các phân tử H2, O2, N2, Cl2.. tạo thành kể từ nhì vẹn toàn tử của và một yếu tắc (có chừng âm năng lượng điện như nhau) nên cặp electron công cộng không trở nên nghiêng về phía vẹn toàn tử nào là. Đó là links nằm trong hóa trị ko vô cùng.

b) Sự tạo ra trở nên links nằm trong hóa trị vô phân tử hợp ý chất

Thí dụ : Phân tử hiđro clorua HCl.

–         Trong phân tử hiđro, từng nguyển tử ( H và Cl) canh ty 1 electron tạo ra trở nên một cặp electron công cộng sẽ tạo links nằm trong hóa trị. Cặp electron links bị nghiêng về phía Clo, ( Độ âm năng lượng điện của Cl là 3,5 to hơn chừng âm năng lượng điện của H là 2,1 ) links nằm trong hóa trị này bị phân vô cùng.

Công thức electron:

Công thức cấu tạo: H – Cl

c) Định nghĩa links nằm trong hóa trị

Xem thêm: teen 2k thi học kì I

Liên kết nằm trong hóa trị là links được tạo hình vì chưng một hoặc nhiều cặp electron công cộng.

d) Hóa trị vô hợp ý hóa học nằm trong hóa trị

Hóa trị của một yếu tắc trtong hợp ý hóa học nằm trong hóa trị gọi là nằm trong hóa trị và ngay số links nhưng mà vẹn toàn tử yếu tắc cơ tạo nên được với những vẹn toàn tử không giống vô phân tử.

3. Hiệu chừng âm năng lượng điện và links hóa học

Hiệu số chừng âm điện

0,0 → < 0,4

0,4 → < 1,7

≥ 1,7

Loại liên kết

Cộng hóa trị ko cực

Cộng hóa trị sở hữu cực

Ion

Xem thêm: điểm cao môn vật lí 12