NATIONAL PARKS Môn Tiếng anh Lớp 10

Bạn đang xem: NATIONAL PARKS Môn Tiếng anh Lớp 10

Tiếng Anh lớp 10 Unit 11: National Parks

Tiếng Anh lớp 10 Unit 11: National Parks

Loạt bài bác biên soạn, giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 10 Unit 11: National Parks sẽ hỗ trợ Giáo viên, cha mẹ nhận thêm tư liệu nhằm chỉ dẫn những em học viên lớp 10 đơn giản dễ dàng sẵn sàng bài bác nhằm học tập đảm bảo chất lượng môn Tiếng Anh lớp 10.

  • Từ vựng Unit 11: Undersea World
  • A. Reading (trang 112-113-114 SGK Tiếng Anh 10) Before you read. Work with a partner. Answer the following questions. 1. Have you ever been lớn a national park? …
  • B. Speaking (trang 114-115 SGK Tiếng Anh 10) Task 1. Last week Nga’s class went on an excursion lớn Huong Pagoda. Unfortunately, the excursion turned out lớn be …
  • C. Listening (trang 115-116 SGK Tiếng Anh 10) Before you listen. Work in groups. Ask and answer the following questions. 1. Where is Cuc Phuong National Park? …
  • D. Writing (trang 117-118 SGK Tiếng Anh 10) Task 1. Below are some common ways of accepting or refusing an invitation. Read them, and fill each blank …
  • E. Language Focus (trang 118-119-120 SGK Tiếng Anh 10) Exercise 1. Complete the following sentences, using the correct khuông of the verbs in brackets. Exercise 2. Write a sentences …
  • Test Yourself D (trang 121-122-123 SGK Tiếng Anh 10) I. Listening (2.5 points) Listening lớn the passage and answer the questions. II. Reading (2.5 points) …

Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 11

– Từ vựng về động thực vật hoang dại và bảo đảm an toàn thiên nhiên

Từ vựng Phát âm Nghĩa
abandon (v) /əˈbændən/ từ bỏ
butterfly (n) /ˈbʌtəflaɪ/ bướm
contamination (n) /kənˌtæmɪˈneɪʃn/ sự dù nhiễm
endanger (v) /ɪnˈdeɪndʒə(r)/ gây nguy khốn hiểm
ethnic minority /ˌeθnɪk maɪˈnɒrəti/ dân tộc thiểu số
explore (v) /ɪkˈsplɔː(r)/ thăm dò
fauna /ˈfɔːnə/ hệ động vật
fine (n) /faɪn/ tiền phạt
flora /ˈflɔːrə/ hệ thực vật
orphan (v) /ˈɔːfn/ (khiến cho) mồ côi
rainforest (n) /ˈreɪnfɒrɪst/ rừng mưa nhiệt độ đới
sub-tropical (adj) /ˌsʌbˈtrɒpɪkl/ cận nhiệt độ đới
temperate (adj) /ˈtempərət/ v
wilderness (n) /ˈwɪldənəs/ vùng hoang dại, kho bãi hoang

Tiếng Anh lớp 10 Unit 11 A. Reading trang 112-113-114

A. Reading (Trang 112-113-114 SGK Tiếng Anh 10)

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

Work with a partner. Answer the following questions. (Làm việc với bạn làm việc. Trả lời nói những thắc mắc sau.)

1. Have you ever been lớn a national park? (Bạn từng cho tới một vườn vương quốc khi nào chưa?)

=> Yes, I have ever been lớn Nam Cat Tien National Park in Dong Nai province.

2. Can you name some of the national parks in Vietnam and in the world? (Bạn rất có thể kể thương hiệu một vài vườn vương quốc ở nước Việt Nam và bên trên thế giới?)

=> In Viemam, there are Cuc Phuong National Park, Cat Tien National Park and Bach Ma National Park, and Nairobi National Park in Kenya and Everglades National Park in USA.

3. What trees and animals can you see in a national park? (Bạn rất có thể bắt gặp những loại cây và động vật hoang dã nào là nhập một vườn quốc gia?)

=> In a national park, I can see secular trees and rare wild animals and valuable plants.

secular trees: cây cổ thụ

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the passages, and then bởi the tasks that follow. (Đọc những đoạn văn, và tiếp sau đó thực hiện những bài bác tập dượt theo đòi sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài bác nghe:

Cuc Phuong National Park, Vietnam

Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres south west of Hanoi. It is the first of Vietnam’s nine national parks lớn be established, and it contains over 200 square kilometres of rainforest. Tourists go there lớn study butterflies, visit caves, hike mountains and look at the 1,000-year-old tree. The best time lớn visit the park is during the dry season, from October lớn April, when the rainy season is over.

Nairobi National Park, Kenya

Nairobi National Park is Kenya’s smallest park, but you may be surprised at the large variety of animals that live there. Visitors, especially children, can go there lớn learn how lớn recognise the different species of animals and plants. They also learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival. An interesting feature of this park is the Orphanage, where lots of orphaned or abandoned animals are taken care of.

Everglades National Park, USA

Everglades National Park is a sub-tropical wilderness in the southeastern United States. This national park is special because it has plants and animals from both tropical and temperate zones. Due lớn an increase in population and the use of nearby land for farming, there are toxic levels of chemicals in the water. This contamination has threatened the park and many of the animals in it.

Hướng dẫn dịch:

Vườn vương quốc Cúc Phương, Việt Nam

Vườn vương quốc Cúc Phương ở cơ hội Hà Nội Thủ Đô 160 km về phía Tây Nam. Nó là khu vui chơi công viên thứ nhất nhập số chín Vườn vương quốc được xây dựng với diện tích S rừng nhiệt đới gió mùa bên trên 200 km2. Du khách hàng cho tới trên đây nhằm phân tích những loại bướm, tham lam quan lại hố động, leo núi và ngắm nhìn loại cây sở hữu ngàn năm tuổi tác. Thời gian ngoan mến thống nhất nhằm thăm hỏi rừng là nhập mùa thô từ thời điểm tháng Mười cho tới mon Tư, Khi mùa mưa đang được qua loa.

Công viên vương quốc Nairobi, Kenya

Xem thêm: Cách phối đồ với giày Converse để tạo sự nổi bật, cá tính

Công viên vương quốc Nairobi là khu vui chơi công viên nhỏ nhất ở Kenya, tuy nhiên có lẽ rằng các bạn sẽ kinh ngạc với tương đối nhiều chủng loại động vật hoang dã sinh sống ở trên đây. Du khách hàng, nhất là trẻ nhỏ, rất có thể cho tới trên đây nhằm học tập cơ hội nhận thấy những loại động vật hoang dã và thực vật không giống nhau. Họ cũng rất có thể nhận thấy thói thân quen sinh hoạt của động vật hoang dã và cơ hội một loại nên tùy thuộc vào loại không giống nhằm tồn tại thế nào. Một điểm thú vị của khu vui chơi công viên này là Trại không cha mẹ, điểm che chở những con vật rơi rụng phụ thân u thường bị quăng quật rơi.

Công viên vương quốc Everglades, Mỹ

Công viên vương quốc Everglades là quần thể bảo đảm hoang dại cận nhiệt đới gió mùa ở về phía sầm uất phái mạnh nước Mỹ. Công viên vương quốc này rất rất quan trọng đặc biệt vì thế nó sở hữu cả động, thực vật, của vùng nhiệt đới gió mùa và ôn đới. Do sự ngày càng tăng số lượng dân sinh và việc dùng khu đất đai ở những quần thể phụ cận nhằm canh tác, nên nước đã trở nên nhiễm độc hoá hóa học. Sự độc hại này đang được rình rập đe dọa khu vui chơi công viên và nhiều loại động vật hoang dã sinh sống nhập cơ.

Task 1. Find the word in the passage that best suits each of the following definitions. (Tìm kể từ trong khúc văn tuy nhiên thích hợp nhất với từng khái niệm sau.)

1. establish: xây dựng, thiết lập

2. contain: tiềm ẩn, bao hàm

3. species: loài

4. survival: sự sinh sống sót, tồn tại

5. sub-tropical: cận nhiệt độ đới

6. contamination: bị dù nhiễm

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời nói những thắc mắc sau.)

1. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National park? (Diện tích rừng nhiệt đới gió mùa nhập Vườn vương quốc Cúc Phương là bao nhiêu?)

=> The area of the rainforest in Cuc Phuong National Park is 200 square kilometres.

2. Why would November be a suitable time lớn visit park? (Tại sao mon Mười Một được xem là thời hạn mến thống nhất nhằm cho tới thăm hỏi Vườn vương quốc này?)

=> Because it is the time when the dry season is over.

3. What can people learn in Nairobi National Park? (Người tớ rất có thể học tập được gì nhập Công viên vương quốc Nairobi?)

=> They can learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival.

4. What kinds of animals are taken care of in the Orphanage? (Các loại động vật hoang dã nào là được che chở nhập Trại mồ côi?)

=> In the Orphanage, orphaned and abandoned animals are taken care of.

5. Why is Everglades National Park endangered? (Tại sao Công viên vương quốc Everglades hiện giờ đang bị nguy khốn hiểm?)

=> Everglades National Park is endangered because of the toxic levels of chemicals in the water.

6. What bởi you think will happen lớn Everglades National park if more chemicals are released into the water? (Bạn nghĩ về điều gì tiếp tục xảy cho tới với Công viên vương quốc Everglades nếu như ngày tăng hóa hóa học được thải nhập vào mối cung cấp nước?)

=> If people bởi not stop releasing toxic chemicals into the water, plants and animals there will disappear / be killed.

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Discuss in groups. Which of the three national parks would you lượt thích lớn visit most? Why? (Thảo luận group. Công viên nào là nhập phụ vương Công viên vương quốc bạn thích thăm hỏi nhất? Vì sao?)

I’d lượt thích lớn visit Cuc Phuong National Park most due lớn the following reasons. First it is in our country. Therefore it is easy and not so sánh expensive for us lớn go there. Next it is said lớn be old for we can find a one-thousand-year-old tree and a large variety of rainforest. Moreover, tourists can study butterflies, visit caves and hike mountains. Finally, we can see the work being done lớn protect threatened and endangered species.

Bạn đang được coi bài bác viết: Tiếng Anh lớp 10 Unit 11: National Parks. tin tức bởi vanhocnghethuatninhbinh.org.vn tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: ôn thi cho teen 2k

Rate this post