Những lời khuyên sức khỏe “vàng” cho sĩ tử mùa thi

Trong những ngày ra mắt thi tuyển, ngoài nhân tố không khí nắng và nóng gắt cùng theo với áp lực nặng nề bài bác vở tiếp tục dễ dàng tạo nên những cử tử kiệt mức độ, stress. Dinh chăm sóc và chính sách thức ăn phải chăng tác động rất rộng lớn so với trí não những em.