Những trường đại học nào dùng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy 2022

Từ ngày 7-21.3, khối hệ thống đua Review trí tuệ trực tuyến Trường Đại Bách khoa Hà Thành đầu tiên lật lại.