Nitơ Môn Hóa học Lớp 11

5/5 - (1 bình chọn)

Bài 1 trang 31 SGK Hóa 11

Bài 1 (trang 31 SGK Hóa 11): Trình bày kết cấu của phân tử N2? Vì sao ở ĐK thông thường nitơ là một trong hóa học trơ? Tại ĐK nào là nitơ trở thành sinh hoạt hơn?

Lời giải:

Bạn đang xem: Nitơ Môn Hóa học Lớp 11

– Cấu hình e của nitơ: 1s22s22p3

   CTCT của phân tử nitơ: N ≡ N

– Giữa nhì nguyên vẹn tử vô phân tử N2 hình trở nên một link tía kiên cố. Mỗi nguyên vẹn tử ni tơ vô phân tử N2 có 8e phần bên ngoài nằm trong, vô sđó đem tía cặp e người sử dụng công cộng và 1 cặp e người sử dụng riêng rẽ vẫn ghép song.

   Ở ĐK thông thường nitơ là hóa học trơ vì như thế đem lên kết tía kiên cố thân ái nhì nguyên vẹn tử, link này chỉ bị phân huỷ rõ rệt rệt trở nên nguyên vẹn tử ở sức nóng phỏng 3000oC.

   Ở sức nóng phỏng cao nitơ trở thành sinh hoạt vì như thế phân tử N2 phân huỷ trở nên nguyên vẹn tử nitơ đem 5e phần bên ngoài nằm trong và có tính âm năng lượng điện kha khá rộng lớn (3,04) nên trở thành sinh hoạt.

Bài 2 trang 31 SGK Hóa 11

Bài 2 (trang 31 SGK Hóa 11): Nitơ ko giữ lại sự thở, nitơ đem cần khí độc không?

Lời giải:

Nitơ ko cần là khí độc tuy nhiên ko giữ lại sự thở và sự cháy.

Bài 3 trang 31 SGK Hóa 11

Bài 3 (trang 31 SGK Hóa 11): a. Tìm những cặp công thức đích thị của liti nitrua và group nitrua:

A. LiN3 và Al3N

B. Li3N và AlN

C. Li2N3 và Al2N3

D. Li3N2 và Al3N2

b. Viết phương trình hoá học tập của phản xạ tạo ra trở nên liti nitrua và group nitrua Lúc mang đến liti và nhôm thuộc tính thẳng với nitơ. Trong những phản xạ này nitơ là hóa học oxi hoá hoặc hóa học khử?

Lời giải:

a. Đáp án B

Khi link với sắt kẽm kim loại nitơ dễ dàng nhận tăng 3e (N đem 5e phần bên ngoài nằm trong nên đem số oxi hoá -3 còn Li dễ dàng nhường nhịn 1e và Al dễ dàng nhường nhịn 3e nên thứu tự đem số oxi hoá là +1 và +3)

b.

Ta thấy trong số phản xạ bên trên nitơ là hóa học oxi hoá vì

Bài 4 trang 31 SGK Hóa 11

Bài 4 (trang 31 SGK Hóa 11): Nguyên tố nitơ đem số oxi hoá là từng nào trong số hợp ý hóa học sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O, N2O3, N2O5, Mg3N2?

Lời giải:

Trong những hợp ý hóa học bên trên, số oxi hoá của nitơ thứu tự là: +2, +4, -3, -3, +1, +3, +5, -3.

Bài 5 trang 31 SGK Hóa 11

Bài 5 (trang 31 SGK Hóa 11): Cần từng nào lít khí nitơ và khí hiđro nhằm pha trộn được 67,2 lit khí amoniac? hiểu rằng thể tích của những khí đề được đo ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng, áp suất và hiệu suất của phản xạ là 25%?

Lời giải:

Ta thấy tỉ trọng về thể tích nằm trong là tỉ trọng về số mol:

Tỉ lệ số mol cũng đó là tỉ trọng thể tích

Theo pt:

Do hiệu suất của phản xạ là 25% nên thể tích của nitơ và hiđro cần thiết lấy là:

Tính hóa học của Nitơ (N2): Tính hóa chất, vật lí, Điều chế, Ứng dụng

I. Cấu tạo ra phân tử

    – Nhóm VA đem thông số kỹ thuật electron ngoài nằm trong là: ns2np3.

    – Nên một vừa hai phải thể hiện nay được xem oxh và tính khử.

    – Cấu hình electron của N2: 1s22s22p3.

    – CTCT: N ≡ N.

    – CTPT: N2.

Xem thêm: Mách bạn cách phối đồ với giày Vans nữ cực chất như Fashionista

    – Số oxh của N2: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5.

II. Tính hóa học vật lý

    – Là hóa học khí ko color, ko hương thơm, ko vị, tương đối nhẹ nhàng rộng lớn bầu không khí (d = 28/29), hóa lỏng ở -196 ºC.

    – Nitơ không nhiều tan nội địa, hoá lỏng và hoá rắn ở sức nóng phỏng rất rất thấp. Không giữ lại sự cháy và sự thở (không độc).

III. Tính hóa học hóa học

    – Nitơ đem những số oxi hoá: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5.

    – N2 có số oxi hoá 0 nên một vừa hai phải thể hiện nay tính oxi hoá và tính khử.

    – Nitơ đem EN N = 946 kJ/mol, ở sức nóng phỏng thông thường nitơ khá trơ về mặt mũi chất hóa học tuy nhiên ở sức nóng phỏng cao sinh hoạt rộng lớn.

    – Nitơ thể hiện nay tính lão hóa và tính khử, tính lão hóa đặc thù rộng lớn.

1. Tính oxi hoá: Phân tử nitơ đem link tía bền bỉ theo năm tháng, nên nitơ khá trơ về mặt mũi chất hóa học ở sức nóng phỏng thông thường.

    a. Tác dụng với hidro

    Tại sức nóng phỏng cao, áp suất cao và đem xúc tác. Nitơ phản xạ với hidro tạo ra amoniac.

b. Tác dụng với kim loại

    – Tại sức nóng phỏng thông thường nitơ chỉ thuộc tính với liti tạo ra liti nitrua: 6Li + N2 → 2Li3N.

    – Tại sức nóng phỏng cao, nitơ thuộc tính với tương đối nhiều kim loại: 3Mg + N2 → Mg3N2 (magie nitrua).

    Lưu ý: Các nitrua dễ dẫn đến thủy phân tạo ra NH3.

    Nitơ thể hiện nay tính oxi hoá Lúc thuộc tính với nhân tố có tính âm năng lượng điện nhỏ rộng lớn.

2. Tính khử

    – Tại sức nóng phỏng cao (3000 ºC) Nitơ phản xạ với oxi tạo ra nitơ monoxit.

– Tại ĐK thông thường, nitơ monoxit thuộc tính với oxi bầu không khí tạo ra nitơ đioxit gray clolor đỏ ối.

Nitơ thể hiện nay tính khử Lúc thuộc tính với nhân tố có tính âm năng lượng điện to hơn.

    – Các oxit không giống của nitơ: N2O, N2O3, N2O5 không pha trộn được thẳng kể từ nitơ và oxi.

    Ghi nhớ: Nitơ thể hiện nay tính khử Lúc thuộc tính với những nhân tố có tính âm năng lượng điện to hơn. Thể hiện nay tính lão hóa Lúc thuộc tính với những nhân tố có tính âm năng lượng điện to hơn.

IV. Trạng thái tự động nhiên

    Trong bất ngờ, nito tồn bên trên ở dạng tự tại và dạng hợp ý hóa học.

    – Tại dạng tự tại, nito cướp 80% thể tích bầu không khí.

    – Tại dạng hợp ý hóa học, nito có khá nhiều vô khoáng chất NaNO3 có thương hiệu là diêm tiêu xài natri.

    Hình như nito đem vô bộ phận của protein, axit ucleic, … và nhiều hợp ý hóa học hữu không giống.

V. Ứng dụng và điều chế

1. Ứng dụng

    – Nitơ là bộ phận đủ dinh dưỡng chủ yếu của thực vật.

    – Tổng hợp ý amoniac nhằm pha trộn phân đạm, axit nitric …

    – Được dùng để làm môi trường thiên nhiên trơ vô công nghiệp.

    – Nitơ lỏng được dùng để làm bảo vệ ngày tiết và những kiểu sinh học tập không giống.

2. Điều chế.

    a. Trong công nghiệp

Xem thêm: mon ly 10

    Chưng chứa chấp phân đoạn bầu không khí lỏng, thu nitơ ở -196 ºC, vận gửi trong số bình thép, nén bên dưới áp suất 150 at.

    b. Trong chống thí nghiệm

    Đun hỗn hợp bão hòa muối hạt amoni nitrit (Hỗn hợp ý NaNO2 và NH4Cl):

✅ Giải sách giáo khoa Hóa Học lớp 11 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐