Peptit và protein Môn hóa lớp 12

1, Peptit

a, Khái niệm.

Bạn đang xem: Peptit và protein Môn hóa lớp 12

Peptit là phù hợp hóa học chứa chấp kể từ 2 cho tới 50 gốc α (anpha) amino axit links tự những peptit.

Liên kết peptit là links -CO-NH- (hai đơn vị α amino axit). Nhóm peptit là group CO-NH thân thiết nhì đơn vị α amino axit.

Phân loại:

  • Oligopeptit: với kể từ 2 cho tới 10 gốc α amino axit (gọi ứng lầ đi-, tri-,..)
  • Polipeptit: với kể từ 11-50 gốc α amino axit, hạ tầng tạo ra protein.

Cấu tạo: Hợp trở nên kể từ những gốc α amino axit nối cùng nhau theo gót một trật tự động chắc chắn tự links peptit 

Đồng phân: Đồng phân loại peptit là n! nếu như phân tử peptit chứa chấp n gốc a – amino axit không giống nhau.

Danh pháp: Tên gốc axyl của những a – amino axit từ trên đầu N, và kết giục tự thương hiệu của axit đầu C.

Xem thêm: cách học thông minh

b, Tính hóa học vật lí: Peptit thông thường ở thể rắn, nhiệt độ nhiệt độ chảy cao và dễ dàng tan nội địa.

c, Tính hóa học hóa học:

  • Phản ứng thủy phân: Bị thủy phân trọn vẹn trở nên các  amino axit nhờ axit và bazo; bị thủy phân ko trọn vẹn trở nên những peptit ngắn lại nhờ axit, bazo và enzim.
  • Phản ứng color biure: tính năng với Cu(OH)2 tạo nên phù hợp hóa học color tím.

2, Protein.

a, Khái niệm: Protein là những polipepit cao phân tử với phân tử khối  kể từ vài ba chục ngàn cho tới vài ba triệu.

b, Phân loại:

  • Protein đơn giản: mang đến lếu láo phù hợp các  amino axit.
  • Protein phức tạp: tạo nên trở nên kể từ những bộ phận phi Protein và Protein giản dị.

c, Cấu tạo nên phân tử: Protein tạo ra bởi các  amino axit nối cùng nhau tự links peptit.

Xem thêm: bứt phá điểm số cho teen

d, Tính hóa học vật lí: Protein tan được nội địa tạo nên trở nên keo dán và sầm uất tụ Lúc rét hoặc Protein ko tan nội địa, không trở nên kết tủa và sầm uất tụ như tóc, móng,…

e, Tính hóa học hóa học:

  • Bị thủy phân tạo nên trở nên những gốc  amino axit (nhờ xúc tác bazo, axit, enzim)
  • Phản ứng color với biure với Cu(OH)2 tạo nên phù hợp hóa học color tím (dùng phân biệt protein)
  • Phản ứng với HNO3 đã tạo ra kết tủa color vàng: 

f, Ứng dụng: Protein tạo ra sự sinh sống thế giới và là bộ phận chủ yếu vô đồ ăn nhằm lưu giữ sự sinh sống.