Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li Môn Hóa học Lớp 11

Ở nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong Thầy Vũ Khắc Ngọc (giáo viên môn Hóa học tập bên trên Hệ thống Giáo dục đào tạo HOCMAI) đi kiếm hiểu về Phản ứng trao thay đổi nhập hỗn hợp hóa học năng lượng điện li.

I. Bản hóa học phản xạ của những hóa học nhập hỗn hợp – phương trình ion thu gọn gàng.

1. Bản hóa học phản xạ của những hóa học nhập hỗn hợp.

*Bản hóa học phản xạ của những hóa học nhập hỗn hợp là việc tương tác những ion cùng nhau.

Bạn đang xem: Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li Môn Hóa học Lớp 11

VD: 

Phương trình ion thu gọn gàng.

Bản chất: 

=> Phương trình bên trên gọi là phương trình ion thu gọn gàng.

2. Cách viết lách phương trình ion thu gọn gàng.

Bước 1: Viết phương trình phản xạ dạng phân tử.

Bước 2: Viết phương trình ion khá đầy đủ.

Xem thêm: cách học thông minh

  • Các hóa học vừa phải tan, vừa phải năng lượng điện li mạnh -> Viết bên dưới dạng ion.
  • Các hóa học rắn, khí, hóa học năng lượng điện li yếu hèn -> Viết bên dưới dạng phân tử.

Bước 3: Viết phương trình ion thu gọn gàng bằng phương pháp triệt xài những ion giống như nhau.

VD: 

3. Đặc điểm ý nghĩa sâu sắc của phương trình ion.

  • Thể hiện tại thực chất thực sự của phản xạ trong số những hóa học nhập hỗn hợp, chứng minh những ion thực sự nhập cuộc nhập quy trình phản xạ.
  • Cùng một phương trình ion thu gọn gàng rất có thể ứng với rất nhiều phương trình phân tử không giống nhau.

VD: Viết phương trình thu gọn gàng của những phản xạ sau:

II. Phản ứng trao thay đổi ion nhập hỗn hợp.

*Tổng quát: AB + DE -> AE + DB.

Xem thêm: Phân tích Uy lít xơ trở về (trích Ô đi xê sử thi Hi Lạp) Hômerơ Môn Ngữ văn Lớp 10

*Điều khiếu nại nhằm xẩy ra phản xạ trao thay đổi ion:

  • Đối với hóa học tha bổng gia: cần tan (ngoại trừ phản xạ sở hữu axit tham lam gia).
  • Đối với sản phẩm: Có tối thiểu một hóa học tách thoát ra khỏi dung dung bên dưới dạng kết tủa, hóa học khí, hóa học năng lượng điện li yếu hèn.

*Các tình huống không giống nhau của phản xạ trao thay đổi ion:

  •  Axit + bazo -> muối bột + nước.
  • Axit + muối bột -> axit mới nhất + muối bột mới nhất.
  • Muối tan + bazo tan -> bazo mới nhất + muối bột mới nhất.
  • Muối tan + muối bột tan -> 2 muối bột mới nhất.

Hy vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập môn Hóa học tập lớp 11.