Phép đối xứng trục là gì? Môn Toán lớp 11

Tham khảo thêm:

Bạn đang xem: Phép đối xứng trục là gì? Môn Toán lớp 11

  • Phép tịnh tiến
  • Phép đối xứng tâm
  • Giải bài bác tập dượt sgk toán 11

1. Định nghĩa phép tắc trục đối xứng

Cho đường thẳng liền mạch d, phép tắc trở nên hình trở nên từng điểm M nằm trong d trở thành chủ yếu nó. Biến từng điểm M ko nằm trong d trở thành M’ sao mang lại d là đàng trung trực của MM’ được gọi là phép tắc đối xứng qua loa đường thẳng liền mạch d. Đường trực tiếp d được gọi là trục đối xứng.

Kí hiệu: Đd.

Nhìn nhập hình bên trên, tớ đem đánh giá như sau:

  • Đd(M)=M’ => Đd(M’)=M
  • M nằm trong d => Đd(M)=M

2. Biếu thức tọa phỏng của phép tắc đối xứng trục

a, Biếu thức tọa phỏng của phép tắc đối xứng trục Ox:

Xem thêm: Phân tích bài thơ "Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng" Môn Ngữ văn Lớp 10

b, Biếu thức tọa phỏng của phép tắc đối xứng trục Oy:

3. Tính hóa học phép tắc đối xứng trục

Giữa nhị điểm bất kì, phép tắc đối xứng trục bảo toàn khoảng cách.

Phép trục đối xứng trở nên đoạn trực tiếp trở thành đoạn trực tiếp vì chưng nó, tam giác trở thành tam giác vì chưng nó, đàng tròn xoe trở thành đàng tròn xoe vì chưng nó, trở nên đường thẳng liền mạch trở thành đường thẳng liền mạch tuy nhiên song hoặc trùng với nó.

Xem thêm: ngành sư phạm

4. Trục đối xứng của một hình

Nếu phép tắc đối xứng qua loa d trở nên hình H trở thành chủ yếu nó thì đường thẳng liền mạch d gọi là trục đối xứng của hình H.

Kí hiệu: Đd(H)=H

Hi vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em nhập quy trình học tập lớp 11.