phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022

Phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Toán 2022

Kết trái ngược phân tách phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Toán của toàn nước năm 2022 mang đến thấy: Có 982,728 sỹ tử nhập cuộc đua bài xích đua Toán, nhập cơ điểm tầm là 6.47 điểm, điểm trung vị là 6.8 điểm; điểm số có tương đối nhiều sỹ tử đạt nhất là 7.8 điểm. Số sỹ tử đem điểm <= một là 165 (chiếm tỷ trọng 0.02%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 186,222 (chiếm tỷ trọng 18.95%).

Bạn đang xem: phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022

Phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Ngữ văn 2022

Kết trái ngược phân tách phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn của toàn nước năm 2022 mang đến thấy: Có 981,407 sỹ tử nhập cuộc đua bài xích đua Ngữ văn, nhập cơ điểm tầm là 6.51 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có tương đối nhiều sỹ tử đạt nhất là 7.0 điểm. Số sỹ tử đem điểm <= một là 194 (chiếm tỷ trọng 0.02%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 113,888 (chiếm tỷ trọng 11.6%).

Phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn giờ Anh

Kết trái ngược phân tách phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Tiếng Anh của toàn nước năm 2022 mang đến thấy: Có 866,196 sỹ tử nhập cuộc đua bài xích đua Tiếng Anh, nhập cơ điểm tầm là 5.15 điểm, điểm trung vị là 4.8 điểm; điểm số có tương đối nhiều sỹ tử đạt nhất là 3.8 điểm. Số sỹ tử đem điểm <= một là 423 (chiếm tỷ trọng 0.05%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 446,648 (chiếm tỷ trọng 51.56%).

Phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Vật Lý

Kết trái ngược phân tách phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Vật lí của toàn nước năm 2022 mang đến thấy: Có 325,525 sỹ tử nhập cuộc đua bài xích đua Vật lí, nhập cơ điểm tầm là 6.72 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có tương đối nhiều sỹ tử đạt nhất là 7.25 điểm. Số sỹ tử đem điểm <= một là 24 (chiếm tỷ trọng 0.01%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 38,047 (chiếm tỷ trọng 11.69%).

Phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Hoá

Kết trái ngược phân tách phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Hóa học tập của toàn nước năm 2022 mang đến thấy: Có 327,370 sỹ tử nhập cuộc đua bài xích đua Hóa học tập, nhập cơ điểm tầm là 6.7 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có tương đối nhiều sỹ tử đạt nhất là 8.0 điểm. Số sỹ tử đem điểm <= một là 43 (chiếm tỷ trọng 0.01%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 49,900 (chiếm tỷ trọng 15.24%).

Phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Sinh

Kết trái ngược phân tách phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Sinh học tập của toàn nước năm 2022 mang đến thấy: Có 322,200 sỹ tử nhập cuộc đua bài xích đua Sinh học tập, nhập cơ điểm tầm là 5.02 điểm, điểm trung vị là 4.75 điểm; điểm số có tương đối nhiều sỹ tử đạt nhất là 4.5 điểm. Số sỹ tử đem điểm <= một là 94 (chiếm tỷ trọng 0.03%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 163,642 (chiếm tỷ trọng 50.79%).

Xem thêm: hoc pho thong

Phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Lịch sử

Kết trái ngược phân tách phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của toàn nước năm 2022 mang đến thấy: Có 659,667 sỹ tử nhập cuộc đua bài xích đua Lịch sử, nhập cơ điểm tầm là 6.34 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có tương đối nhiều sỹ tử đạt nhất là 7.0 điểm. Số sỹ tử đem điểm <= một là 83 (chiếm tỷ trọng 0.01%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 127,557 (chiếm tỷ trọng 19.34%).

Phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp môn Địa lý

Kết trái ngược phân tách phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Địa lí của toàn nước năm 2022 mang đến thấy: Có 657,423 sỹ tử nhập cuộc đua bài xích đua Địa lí, nhập cơ điểm tầm là 6.68 điểm, điểm trung vị là 6.75 điểm; điểm số có tương đối nhiều sỹ tử đạt nhất là 7.0 điểm. Số sỹ tử đem điểm <= một là 38 (chiếm tỷ trọng 0.01%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 47,986 (chiếm tỷ trọng 7.3%).

PHỔ ĐIỂM KHỐI A

PHỔ ĐIỂM KHỐI B

PHỔ ĐIỂM KHỐI D

PHỔ ĐIỂM KHỐI C

Xem thêm: cách tạo động lực

PHỔ ĐIỂM KHỐI A1

>>>Mời quý cha mẹ và học viên tra cứu vớt điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông nhanh

Doãn Hùng