Sắt Môn Hóa lớp 12

1, Vị trí và cấu trúc.

Bạn đang xem: Sắt Môn Hóa lớp 12

Fe nằm tại chu kì 4, group VIIIB, dù số 26.

Fe: Z = 26 1s22s22p63s23p63d64s2

Fe sở hữu Xu thế nhượng bộ 2,3e Lúc tham ô gian tham phản xạ chất hóa học vì thế là sắt kẽm kim loại gửi tiếp.

Mạng tinh ranh thể của Fe bao gồm 2 loại: Lập phương tâm diện và lập phương tâm khối.

2, Tính hóa học vật lí.

Fe sở hữu white color, nghiêng xám, mềm, dễ dàng rèn, rét chảy ở 1540 phỏng, lượng riêng rẽ là 7,9 g/cm3

Sắt sở hữu tính nhiễm kể từ, dẫn nhiệt độ, dẫn năng lượng điện chất lượng tốt.

3, Tính Hóa chất.

a, Tác dụng với axit.

  • Fe + axit (HCl, H2SO4) loãng -> Muối + H2

VD: Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2

  • Fe + axit sở hữu tính lão hóa mạnh -> Muối + thành phầm khử +  H2O

VD: Fe + 4HNO3  -> Fe(NO3)3 + 2H2O + NO­

Xem thêm: Phân tích Uy lít xơ trở về (trích Ô đi xê sử thi Hi Lạp) Hômerơ Môn Ngữ văn Lớp 10

(Fe thụ động trong H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội)

b, Tác dụng với phi kim.

c, Tác dụng với hỗn hợp muối bột. (dung dịch muối bột của sắt kẽm kim loại yếu đuối rộng lớn nó)

VD: Fe  +  CuSO4 → FeSO4  +  Cu¯

d, Tác dụng với nước.

Sắt khử được tương đối nước ở nhiệt độ phỏng cao:

4, Trạng thái ngẫu nhiên.

Trong vỏ Trái khu đất, Fe là thành phần phổ cập thứ hai sau nhôm.

Sắt xuất hiện vô hồng huyết cầu của ngày tiết.

Một số quặng Fe cần thiết như: Quặng hematit đỏ loét, nâu; Quặng manhetit; Quặng xiderit; Quặng pirit Fe,…

Hi vọng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ ích cho những em vô quy trình học tập lớp 12.

Xem thêm: Soạn bài "Khái quát lịch sử tiếng Việt" Môn Ngữ văn Lớp 10