sinh học 11

PHẦN 3. SINH HỌC CƠ THỂ

CHƯƠNG 1. TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Tại SINH VẬT

Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 1 Khái quát mắng về trao thay đổi hóa học và trả hóa năng lượng
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 2 Trao thay đổi nước và khoáng ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 3 Thực hành: Trao thay đổi nước và khoáng ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 4 Quang hợp ý ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 5 Thực hành: Quang hợp ý ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 6 Hô hấp ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 7 Thực hành: Hô hấp ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 8 Dinh chăm sóc và hấp thụ ở động vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 9 Hô hấp ở động vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 10 Tuần trả ở động vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 11 Thực hành: Một số thực nghiệm về tuần hoàn
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 12 Miễn dịch ở người và động vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 13 Bài tiết và cân đối nội môi

Bạn đang xem: sinh học 11

CHƯƠNG 2. CẢM ỨNG Tại SINH VẬT

Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 14 Khái quát mắng về chạm màn hình ở sinh vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 15 Cảm ứng ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 16 Thực hành: Cảm ứng ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 17 Cảm ứng ở động vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 18 Tập tính ở động vật

CHƯƠNG 3. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Tại SINH VẬT

Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 19 Khái quát mắng về phát triển và trở nên tân tiến ở sinh vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác đôi mươi Sinh trưởng và trở nên tân tiến ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 21 Thực hành: Bấm ngọn, tỉa cành, xử lí kích ứng tố và tính tuổi hạc cây
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 22 Sinh trưởng và trở nên tân tiến ở động vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 23 Thực hành: Quan sát biến đổi thái ở động vật

CHƯƠNG 4. SINH SẢN Tại SINH VẬT

Xem thêm: cách tạo động lực

Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 24 Khái quát mắng về sinh đẻ ở sinh vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 25 Sinh sản ở thực vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 26 Thực hành: Nhân giống như vô tính và thụ phấn mang lại cây
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 27 Sinh sản ở động vật

CHƯƠNG 5. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC QUÁ TRÌNH SINH LÍ TRONG CƠ THỂ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN ĐẾN SINH HỌC CƠ THỂ

Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 28 Mối mối quan hệ trong những quy trình sinh lí vô khung hình sinh vật
Giải Sinh học tập 11 Kết nối bài bác 29 Một số ngành nghề ngỗng tương quan cho tới sinh học tập cơ thể

Xem thêm: mon ly 10