Sơ đồ tư duy công thức lượng giác lớp 10, lớp 11, lớp 12, lớp 9

Chi tiết sơ loại suy nghĩ công thức lượng giác lớp 10, lớp 11, lớp 12 (lớp 9) lưu ý nhằm rất có thể giải được những dạng bài bác về hàm con số giác.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy công thức lượng giác lớp 10, lớp 11, lớp 12, lớp 9

Tham khảo thêm:

  • Công thức lượng giác lớp 10
  • Bài luyện công thức lượng giác lớp 10
  • Công thức lượng giác lớp 11

Sơ loại suy nghĩ công thức lượng giác

1. Sơ loại suy nghĩ công thức lượng giác tổng quát

Sơ loại suy nghĩ công thức lượng giác
Sơ loại suy nghĩ công thức lượng giác

2. Sơ loại suy nghĩ công thức lượng giác lớp 10 cần thiết nhớ

Sơ loại suy nghĩ công thức lượng giác lớp 10
Sơ loại suy nghĩ công thức lượng giác lớp 10

a) Sơ loại suy nghĩ công thức lượng giác cơ bản

 

Sơ loại suy nghĩ công thức lượng giác cơ bản
Sơ loại suy nghĩ công thức lượng giác cơ bản

b) Sơ loại suy nghĩ công thức nằm trong lượng giác

Xem thêm: Hướng dẫn viết bài làm văn số 2 Môn Ngữ văn Lớp 10

 

Sơ loại suy nghĩ công thức nằm trong lượng giác
Sơ loại suy nghĩ công thức nằm trong lượng giác

c) Sơ loại suy nghĩ công thức lượng giác biến hóa tích trở thành tổng và tổng trở thành tích

Sơ loại suy nghĩ công thức lượng giác biến hóa tích trở thành tổng và tổng trở thành tích
Sơ loại suy nghĩ công thức lượng giác biến hóa tích trở thành tổng và tổng trở thành tích

d) Sơ loại suy nghĩ công thức lượng giác nhân ba

Sơ loại suy nghĩ công thức lượng giác nhân ba
Sơ loại suy nghĩ công thức lượng giác nhân ba

Trên đấy là sơ loại suy nghĩ công thức lượng giác tổng quát mắng nhằm chúng ta tìm hiểu thêm. Sở công thức này phù phù hợp với toàn bộ học viên kể từ khố trung học cơ sở (lớp 9) cho tới chúng ta học viên khối trung học phổ thông (lớp 10, lớp 11, lớp 12).

Xem thêm: Giải pháp hoàn hảo cho teen 2k1 bắt tay vào luyện thi THPTQG 2019