Sóng dừng là gì? Môn Vật lý Lớp 12


1. Sự hành động tự nhiên sóng

SÓNG DỪNG

Bạn đang xem: Sóng dừng là gì? Môn Vật lý Lớp 12

I. Sóng dừng

1. Sự hành động tự nhiên của sóng - Sóng giới hạn.

- Sóng phản xạ:

 • Nếu vật cản thắt chặt và cố định thì bên trên điểm hành động tự nhiên, sóng hành động tự nhiên luôn luôn trực tiếp ngược trộn với sóng cho tới và triệt xài cho nhau.
 • Nếu vật cản tự tại thì bên trên điểm hành động tự nhiên, sóng hành động tự nhiên luôn luôn trực tiếp nằm trong trộn với sóng cho tới và tăng nhanh cho nhau.

- Sóng dừng là sản phẩm phó trét của sóng cho tới và sóng hành động tự nhiên. Sóng cho tới và sóng hành động tự nhiên nếu như truyền bám theo và một phương, thì hoàn toàn có thể phó trét cùng nhau, và đưa đến một hệ sóng giới hạn.

- Trong sóng giới hạn sở hữu một số trong những điểm luôn luôn trực tiếp đứng yên tĩnh gọi là nút, và một số trong những điểm luôn luôn trực tiếp xấp xỉ với biên phỏng cực to gọi là bụng.

- Ứng dụng: nhằm xác lập véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng.

 • Khoảngcách thân thích 2 nút hoặc 2 bụng ngay lập tức kề của sóng giới hạn là \(\frac{\lambda }{2}\).
 • Khoảng cơ hội thân thích nút và bụng ngay lập tức kề là \(\frac{\lambda }{4}\) .
 • Khoảng cơ hội thân thích nhị nút (bụng, múi) sóng ngẫu nhiên là : \(k\frac{\lambda }{2}\)
 • Tốc phỏng truyền sóng:  \(v{\rm{ }} = \lambda f{\rm{ }} = \frac{\lambda }{T}\) .
 • Trong sóng giới hạn chiều rộng của một bụng là : \(2.{a_N} = 2.2a = 4a\) .

2. Điều khiếu nại để sở hữu sóng giới hạn bên trên dây khá dài l

- Hai đầu là nút sóng:

\(l = k\frac{\lambda }{2}{\rm{ }}(k \in {N^*})\)

Số bụng sóng = số bó sóng = k ;    Số nút sóng = k + 1

- Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng:

\(l = (2k + 1)\frac{\lambda }{4}{\rm{  }}(k \in N)\)

Số bó (bụng) sóng nguyên = k; Số bụng sóng = số nút sóng = k + 1

3. Phương trình sóng giới hạn bên trên chạc (đầu Phường thắt chặt và cố định hoặc xấp xỉ nhỏ - nút sóng)

- Đầu Q thắt chặt và cố định (nút sóng):

 • Phương trình sóng cho tới và sóng hành động tự nhiên bên trên Q:

\({u_B} = Ac{\rm{os2}}\pi ft\) và \(u{'_B} =  - Ac{\rm{os2}}\pi ft = Ac{\rm{os(2}}\pi ft - \pi )\)

 • Phương trình sóng cho tới và sóng hành động tự nhiên bên trên M cơ hội Q một khoảng chừng d là:

\({u_M} = Ac{\rm{os(2}}\pi ft + 2\pi \frac{d}{\lambda })\) và \(u{'_M} = Ac{\rm{os(2}}\pi ft - 2\pi \frac{d}{\lambda } - \pi )\)

 • Phương trình sóng giới hạn bên trên M: \({u_M} = {u_M} + u{'_M}\)

\({u_M} = 2Ac{\rm{os}}(2\pi \frac{d}{\lambda } + \frac{\pi }{2})c{\rm{os}}(2\pi ft - \frac{\pi }{2}) = 2A{\rm{sin}}(2\pi \frac{d}{\lambda })c{\rm{os}}(2\pi ft + \frac{\pi }{2})\)

Biên phỏng xấp xỉ của thành phần bên trên M: \({A_M} = 2A\left| {c{\rm{os}}(2\pi \frac{d}{\lambda } + \frac{\pi }{2})} \right| = 2A\left| {{\rm{sin}}(2\pi \frac{d}{\lambda })} \right|\)

- Đầu Q tự tại (bụng sóng):

 • Phương trình sóng cho tới và sóng hành động tự nhiên bên trên Q: \({u_B} = u{'_B} = Ac{\rm{os2}}\pi ft\)
 • Phương trình sóng cho tới và sóng hành động tự nhiên bên trên M cơ hội Q một khoảng chừng d là:

\({u_M} = Ac{\rm{os(2}}\pi ft + 2\pi \frac{d}{\lambda })\) và \(u{'_M} = Ac{\rm{os(2}}\pi ft - 2\pi \frac{d}{\lambda })\)

 • Phương trình sóng giới hạn bên trên M: \({u_M} = {u_M} + u{'_M}\); \({u_M} = 2Ac{\rm{os}}(2\pi \frac{d}{\lambda })c{\rm{os}}(2\pi ft)\)
 • Biên phỏng xấp xỉ của thành phần bên trên M: \({A_M} = 2A\left| {{\rm{cos}}(2\pi \frac{d}{\lambda })} \right|\)

Xem thêm: Phân tích tác phẩm "Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên)" Môn Ngữ văn Lớp 10

* Với x là khoảng cách kể từ M cho tới đầu nút sóng thì biên độ:    \({A_M} = 2A\left| {{\rm{sin}}(2\pi \frac{x}{\lambda })} \right|\)

 * Với x là khoảng cách kể từ M cho tới đầu bụng sóng thì biên độ:\({A_M} = 2A\left| {{\rm{cos}}(2\pi \frac{x}{\lambda })} \right|\)

II. Sơ vật trí tuệ về sóng giới hạn Vật lí 12


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

2k6 nhập cuộc ngay lập tức Group Zalo share tư liệu ôn thi đua và tương hỗ học tập tập

>> Luyện thi đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo đảm bảo chất lượng, tương đối đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.

Xem thêm: kế hoạch ôn thi tết